14 dolog, amit egy anya el kell, hogy mond­jon a fiának

1. Spor­tolj.

A sport meg­ta­nít becsü­le­te­sen nyerni, mél­tó­ság­gal veszí­teni, tisz­telni a sza­bá­lyo­kat. Segít beosz­tani az idő­det és távol tart a baj­tól. Meg talán meg­ta­nulsz dobni és elkapni.

2. Te adod meg egy intim kap­cso­lat alaphangját.

Ezért ne vegyél el olyas­mit egy lány­tól, amit később már nem adhatsz neki vissza.

3. Pisilj óvatosan.

Tudod, azt vala­ki­nek fel is kell taka­rí­ta­nia utána.

4. Taka­ré­kos­kodj.

Spó­rolj amíg fia­tal vagy, később még szük­sé­ged lehet rá.

1000_anya-fia3_20150217_071604

5. Engedd meg, hogy bemu­tas­sam a mosogatógépet.

Meg a sütőt, a főző­la­pot, a mik­rót, a mosó­gé­pet, a vasa­lót és a por­szí­vót. Most kér­lek menj és hasz­náld is őket.

6. Legyen hited.

Higgy és légy szel­lemi vezető.

7. Ne legyél verekedős.

Soha ne legyél egy vere­ke­dés kez­de­mé­nyezője, de ha egy idi­óta beléd köt, kér­lek védd meg magad.

8. Tanulj.

A tudást soha senki nem tudja elvenni tőled.

9. Bánj ked­ve­sen a nőkkel.

Az örökké túl hosszú idő az egye­dül­lét­hez, de még hosszabb,ha együtt kell élni vala­ki­vel, aki utálja az ábrázatodat.

10. Adj magadra és legyél büszke a külsődre.

11. Legyél erős és gyen­géd is egyben.

12. Egy nő bár­mire képes, amire te.

Vagyis épít­heti a kar­ri­er­jét, amíg te haj­nali 3-kor pelen­kát cse­rélsz. Egy jól működő kap­cso­lat titka a köl­csö­nös tisztelet.

13. A kérem és a köszö­nöm hasz­nos kifejezések.

14. A kor­társ nyo­más félel­me­tes dolog.

Legyél jó vezető és a töb­biek követni fognak.

Hozzászólások:

One thought on “14 dolog, amit egy anya el kell, hogy mond­jon a fiának”

Comments are closed.