Nostradamus jóslatai Magyarországról: tényleg igaz lenne, amit népünk jövőjéről és szerepéről ír?

Megjósolta Napóleon és Adolf Hitler hatalomra jutását valamint a II. Világháborút is, és bekövetkező saját halálának időpontját, valamint körülményeit, hogy csak a leghíresebb jóslatait említsük.

Néhány életében bekövetkezett jelentős jóslata miatt figyelt fel rá Európa akkori nemessége is, így nem csoda hogy híre az akkori Magyarországba, Zrínyi Miklóshoz is eljutott.

Valóra váló jóslatok?

Bő két esztendővel ezelőtt felbukkant az Interneten a nagy ismert középkori látnok jóslata, amelyet a magyarokról, és Magyarországról írt. Bevallom eddig nem foglalkoztam részletesebben én sem vele, de a közelmúlt eseményei, történései (többek között az egyre inkább kiélesedő háborús helyzet, és a menekültek inváziója)

Ezért is, no meg ijesztő igazságtartalma miatt illik időt szentelni az elolvasására és teljes értelmezésére.

Ahogy szembekerülünk nap, mint nap az iszlám menekültáradattal, és a leírtakban szereplő féligazságokkal, akkor az ember mélyen elgondolkozik ezeken a dolgokon. Hogyan lehetséges ez? Ha nem egy ügyes hamisítvány ez a fennmaradt verses jóslat, (márpedig ennek vizsgálatakor kiderült, hogy nem az), akkor felvetődik a kérdés, és vele rögtön a válasz is: Nostradamus egy zseni volt, a maga korában, egy hatalmas látnok, mágikus képességekkel.

Azon felül, hogy megjósolta a saját halálát, azt hiszem erre nem mindenki képes, de számos érdekes-értékes próféciát is hátrahagyott, amelyeket a jelek szerint rosszul, vagy, és tévesen időzítve értelmeztek.

Úgy látszik, sajnos nem alaptalan a mi aggodalmunk, hiszen a mi korunkban nagy változások zajlanak a háttérben egyelőre még szelíden és csendesen. Leírt látomásai most úgy látszik, hogy mindennél aktuálisabb formát öltenek…

Furcsán igaz jóslatok

„Egész nap otthonukban ülnek, bámulnak hazug, mozgó képeket. S mire a bálványok ledőlnek, már alig születnek gyermekek.”

Ám hogy „az emberek egész nap otthonaikban ülnek, és bámulnak hazug, mozgó képeket”, ezek nagyon is érdekes sorok, hiszen utalhatnak a Televíziózásra, vagy korunk meghatározó rendszerére: a számítógépekre és az Internetre.

„S mire a Bálványok ledőlnek, már alig születnek gyermekek”. Ez rendkívül ijesztő, hiszen itt valamiféle szobrokról, vagy épp akár a keresztényi hit templomairól lehet szó. Most pontosan abban a korban élünk, amikor a nőknél a meddőség a férfiaknál pedig a magtalanság elég súlyos betegségekként ütik fel a fejüket igen sok családban.

Az orvosok szerint persze ennek is csak a stressz az oka! Szerintem pedig nem. Eddig békében és jólétben éltünk legalábbis itt Európában, akkor mitől lennénk mi stresszesek? Nem inkább a különféle mérgektől és vegyszerektől van mindez, amiket élelmiszereinkbe adagolnak, vagy épp fentről bepermeteznek minket, nap, mint nap?

Az Újvilágrend eljövetele?

„Ötven esztendő lejártán új világ lesz, a magyarok végre kézbe veszik a sorsuk.

Nem a pénz lesz az úr, hanem a munka, a törvény az uzsorásokat sújtja.”

Nem tudhatjuk azt, hogy mikor is jár le az ötven év, talán egy folyamat elkezdődött 1945-ben a II. Világháború után, amely csak lassan jut előre, lassú változásokat idéz elő.

A fentiekhez hozzáfűzve, ha azt vesszük alapként, hogy körülbelül, 1995-ben startolt az Internet, és a számítástechnika körülbelül akkoriban ért el arra a szintre, hogy mindenki megvásárolhatta magának, lehet, hogy Nostradamusnak ebben is igaza van. Ráadásul a filmiparban is hatalmas digitális váltás történt! Gondoljunk csak az ugrásszerű fejlődésre: a Sárkányszív című filmre ekkoriban, vagy épp a Mátrix-ra, 1999-ben! Mi ez, ha nem egy ÚJ VILÁG?

Egyelőre még persze nem tartunk ott, hogy a munkánkat bárki is megbecsülné, vagy egyáltalán minket dolgozókat nagyon emberszámba venne, – nos, ebben lehet hogy tévedett, vagy még nem jött el ez az idő. A törvény ugyan most már bünteti az uzsorásokat, de nem túl nagy szigorral, de nyilván ez még változhat.

„Az ország még sokáig nem lesz gazdag, de többé senki sem hal éhen. a néppel új királyt is választanak, s kezdődik elölről minden, mint régen.”

Erre mondanánk mi azt, hogy mindez túl szép hogy igaz legyen! Sejtjük azt, hogy az ország szegény marad, a királyt pedig itt nyilván nagy vezetőként kell érteni, hiszen királynak születni kell, legalábbis magyar szokás szerint, a született királyt, akit kijelölnek az égiek, csak azt választják meg… Ezért szakrális. Legalábbis így kellene ennek is lennie… Éppen ezért volt az Árpád-ház után annyi semmirekellő, hazug és áruló uralkodónk…

Modern földes uradalmak

„Amit értelmes elme el sem képzel, az megtörténik majd Hungáriában.

Senki sem boldogul erővel, sem ésszel, csak gyilkos ármány és ravaszság van.

Dolgozni akarnál, de nincs munka, pedig a földek parlagon hevernek. Aki eddig a munkát csak unta, most koldusa lesz az idegeneknek…”

Sok összeesküvés kapott már szárnyra és látjuk azt is nap, mint nap hogy megy tönkre ez az ország, már a rendszerváltás óta. A szakadékból igen nehéz kimászni, ha senki sem dob nekünk mentőkötelet nekünk. (Az EU nem az!) Mi csak az ő kényüket-kedvüket szolgáljuk ki, vagyis a rabjai vagyunk.

Itt tényleg nincs munka, rossz a megélhetés, ezért mennek hazánk fiai és leányai külföldre, a jobb élet miatt. Segélyezés sem jár annak, aki nem tud éppen dolgozni, így valóban csak – bármennyire is életművész – koldussá válhat.

A földek eladók, de ki fogja megvenni? A magyar paraszt biztosan nem, mert azt elszegényesítették ilyen, meg olyan adókkal és a Parlagfű-mentesítő programmal, ami ugyancsak nagy hazugság! (A Parlagfű ugyanis a leghasznosabb gyógynövényként volt ismert az Ókorban! Az istenek itala volt.) Ezért vannak a földek parlagon, mert nincs, aki művelje azokat, mert kénytelenek voltak sokan megválni tőlük, akiket több millió forintra megbüntettek a Parlagfű miatt… Vagy eladták olcsón, bagóért, vagy épp a bank árvereztette el alóluk…

Az Erdőn túli ország

„Az erdőn túl él az ország jobbja, de számában kisebbik része. földjét az erősebb elrabolja, ezeregyszázból nyolcvan évre.”

Aki „az erdőn túl él” úgy vélem, hogy itt Erdélyről van szó és az ottani határainkon túli magyarokról. Ők valóban kevesebb számban vannak.

Földjét idegen erők veszik el, – s most jön a lényeges pont: „ezeregyszázból nyolcvan évre…” Ha I. István uralkodásától számítjuk az 1100 esztendőt, s ebből kivonjuk a 80 évet, döbbenetes számot kapunk! A 2020-as dátumot…

Ijesztő jövőkép

Léteznek bizonyos elméletek arra nézve, hogy 2020-ra új Kalifátus jön létre az iszlámon belül, s az Al-Kaida szervezet romjaiból alakul egy része. Belőle születő regionális alapon létrehozott csoportosulások fogják folytatni a szervezett terrortámadások megszervezését. Ez a birodalom a török-iszlám unió néven fut és nemcsak Európa, de Afrika fele és Ázsia is benne van. Cél az iszlám világ visszaállítása, a világban, legalábbis Európa nagy részén és vagy inkább egészén…

Egyébként is sorsfordító időpont a 2020, nagyon is aggasztó. Eszünkbe jut akaratlanul is a Mad Max film a mozikból, a sivár, kihalt sivataggá vált romvárosokkal, és mindenféle rivális bandák küzdelmeivel a túlélésért. Abban a világban ugyanis a benzin, a víz, és az étel a nagy kincs, no meg a fegyverek szava és a nyers erő dönt el bizonyos vitás kérdéseket.

„Már csupán nyelvében él, s gyarapszik, míg Erdőn innen fogynak. Az ő küzdelmük hozza el a békét, és egységét minden magyaroknak.”

De nézzük csak meg azt, hogy mit ír még a nagy jós erről? Béke jön el, de majd idővel és a magyarok mindezt Erdélyből fogják kiharcolni. Magyar ember már most sincs sok, aki igazán magyarként is él és gondolkozik.

Tényleg, szomorú nemzet vagyunk?

„Csak temetni tudnak, nem ünnepelni, erejük gyorsan elfogy, szalmaláng, türelmesek, de kitartásuk semmi, vezérük rosszul végzi mindahány. Költőiket elfelejtik gyorsan, akárcsak régi énekeiket. Magyar se marad sok a honban,

De magyarul szólnak az idegenek.”

Ebben viszont ugyancsak igaza van látnokunknak, hiszen mi csak temetni tudunk, ünnepelni nem igazán! Miért kell nekünk „sírva vigadnunk” folyton? Miért és ki által érdemelte meg a magyar nép ezt a büntetést? Maga egy keresztény templomi mise a szent énekekkel is olyan akárcsak egy temetés lenne…

Jelenleg is sok idegen magyarul szól hozzánk, de nem magyarként… Akik idetelepültek, akár sok száz évvel ezelőtt, akár ma is, akiket ide befogadunk, idővel magyarul beszél hozzánk, ha nem is tökéletesen, de érthetően, de ettől még idegen marad, hiába is olvadt be.

Ellenségek keletről

„Keletről primitív, barbár horda tör, Magyarországra, nem először. A nép minden vagyonát elhordja, a csőcselék a mélyből előtör. Megérkeznek a haza elárulói, sértődöttek és idegenek, tíz évig tudják a népet zsarolni: Vörös és sárga a címerben egyek.”

Korábban már itt volt a tatár utána a török, most pedig az iszlám népvándorlási hullám napjainkban! Beszivárognak az EU országaiba, majd nyilván szép csendben belülről megindul a támadás…

„A nép minden vagyonát elhordja” Vajon kik azok, akiket Nostradamus a „haza elárulóinak” nevez? Esetleg egy nem épp hatalmon lévő másik rivális pártbeliek, vagy az Unióból idejövő idegen vezetőség tagjai? Hiszen, sértődöttekről beszél, hogy kik ezek, és miért sértődtek meg, az a jövő nagy kérdése, majd kiderül…

10 évig zsarolják a népet, azaz minket, ami még nem is olyan sok idő, tekintve a török-kor 150 esztendejét. „Vörös és sárga címerben egyek”, – itt pedig lehet, hogy két népcsoport közös célból egyesül?

A továbbiakban nem részletezem a jóslatot, de a látnok arról ír, még hogy „értéktelenné válik a pénz és a munka és uzsorások magyar földekre licitálnak”.

Ez már vagy megtörtént, vagy majd csak fog. „A gazdagok helyett a szegények fizetnek”, ez viszont tény, mert így van a legtöbb esetben.

Ha Nostradamus ezt látta, és valóban tőle származik ez a verses prófécia, akkor itt komoly helyzet áll fenn! Lehet értelmezni persze nyilván másként is a sorokat, de nagyon nem érdemes. Ami először leesik, többnyire az jelenti az igazságot. Érdemes elgondolkozni ezeken, hiszen tartalmilag nagyon is aktuálisak.

Ennyire közel, kelet?

„A keleti ember eljön otthonról, hogy az Appennineken át Franciaországba jusson. Égen, vízen, és havon kel át, és botjával mindenkit megüt…”

Valamikor a kínaiaktól félt Európa, ma már van egy sokkal reálisabb veszély, az öböl-országok felől. Nostradamus látta ezt, hiszen a „keleti ember” nem pont maga a kínai, hanem a szír, arab, és az összes többi, akik beözönlenek Európába menedéket keresni. Mivel Francia születésű volt így a saját országát vélte elsőszámú célpontnak a betelepülők szerint. Ma már tudjuk, hogy Németország volt a főbb elindítója és befogadója is a szír menekülthullámnak. Érdekes tény továbbá az is, hogy a menekültek nagy része Afrika felől valóban Olaszországon keresztül jön, Franciaország felé. Elszántan, valóban minden akadályon átkelnek, és legyőzik azokat, repülővel, hajón vagy épp szárazföldi utazással jönnek. Az utolsó sora a versnek, viszont nem túl bizalomgerjesztő, amely sok mindent jelenthet: háborút, erőszakot és terrort is.

„Szegény” menekültek?

Ahogyan én látom a kérdést, némelyik bevándorlónak több pénz lapul a zsebében, vagy épp a bankkártyáján, mint egy szegény hazai család éves fizetése jelenleg. Én vad fanatizmust látok, elszántságot ezeknek az embereknek a tekintetében, ami azt sugallja nekünk, hogy itt minden az övék (lesz). Egy politikai menekült szerintem nem viselkedik követelőzően, nem lép fel erőszakosan, bármilyen területről is származik. Sokkal inkább úgy látszanak ezek, mint akik azért jönnek Európába csendes beszivárgással, hogy belülről lassan szétbomlasszák az egységes államot, és megosszák az itt élő népeket, vallást.

Felmerül a nagy kérdés: vajon 10 év elteltével mi is menekülni fogunk még nyugatabbra ezek elől? Vagy már ott is ők élnek majd benépesítve az ottani Európai végeket? Az újabb hírek szerint legalább 200 mecsetet szándékoznak felhúzni, s ez azt jelenti, hogy nem 10, nem is 150, hanem örökre itt maradnak…

Véleményem szerint ez ugyanaz a helyzet, mint 1526-ban, csak most nem hoznak fegyvert magukkal, nem nyíltszíni támadás ez, azt ugyanis majd itt fogják megvenni.

Merkel asszony elfelejti azt, hogy nem lehet egy teljesen vad, zabolátlan viselkedésű és más szokású, (identitású) népet okítani, átformálni Európai törvényekre és szabályokra. Ez olyan, mintha elfognánk egy pumát az őserdőben, és próbálnánk vad ösztöneitől megszabadítani, nevelgetni. Nem fog menni, hiszen nem nyomhatja el senki a vad ösztönöket, amely vele született.

Anno: Mohács, 1526.

Egy vesztes csata volt egykor Mohácsnál, ahol végleg megtört Magyarország ellenállása. Sokan talán nem tudják, de az egykori törökvész katonasága akkoriban nem csak törökökből állt! A török rangok, katonai vezetőfélék vagy egyszerű katonákon (Bég, Aga, szpáhi, janicsár stb.) kívül voltak a seregben szírek, afgánok, arabok szép számmal, meg még ki tudja kicsoda, miféle népek.

Miért támadtak akkor Európára, és főleg Magyarországra?

A közös dolog, amely egységgé kovácsolta ezeket a népeket, maga az iszlám hit volt, s ez tartotta fenn az egykori szövetséges haderőt, mellyel akkor lerohanták fél Európát ahol is 150 esztendőn át fenntartották a pozíciójukat…

Ez a tény, rögtön meg is magyarázza az akkori török sereg irdatlan nagy számát…

Magyarország igencsak sokat szenvedett az Oszmán-birodalom részeként, de nyilván azért buktak el a törökök a végén, mert ezek a nagyszámú segédnépek megunták, és sorra elpártoltak a töröktől s ezért gyengült meg akkor a Félhold hatalma…

Hozzászólások: