A tekintet ereje

A mindennapi tapasztalatok is azt mutatják, hogy az egyimás iránt rokonszenvvel viseltető emberek beszéd közben többször és hosszabb ideig néznek egymásra, mint azok, akik közömbösek egymás iránt. A tekintet viszonzására, a tekintettel történő kapcsolat (kontaktus) felvételre való hajlandóság tehát a társ iránti pozitív érzelemnek a kifejezője lehet. A kísérletek révén azonban a tekintetek játékában továbbított érzelmeket pontosabban is megejthették. Kiderült például, hogy az azonos nemű feleknek együttműködést igénylő vagy semleges jellegű beszélgetéseiben az affiliáció (így nevezik a lélektanban az érzelmi kötődésre való vágyat) erőssége összefügg az egymásra nézések számával. A nagyobb affiliációjú személyek többször néznek egyimás szemébe, mint azok a társaik, akiknél az affiliációja gyenge. Ellenben ha a felek valamiért versenyeznek egymással, a gyenge affiliációjú személyek néznek többször a másikra.

Hozzászólások: