TÖBB EZER CSALÁDNÁL VÁLTOZIK A CSALÁDI PÓTLÉK! – MEGMUTATOM MIT KELL TENNED, HOGY NE JÁRJATOK ROSSZABBUL!

Több ezer családnál változik a családi pótlék! Ezt kell tennetek, hogy nem járjatok rosszabbul!

Felvették a gyereket? Ezt kell tudni a családi pótlékról< Hiába tanul tovább a gyerek, az érettségit követően már nem jár családi pótlék utána. Ugyanakkor, ha testvérei is vannak, a családi pótlék összegének megállapításakor figyelembe veszik, ezt viszont külön kell kérnie a szülőnek. Érdemes az egyetemi, főiskolai beiratkozások után közvetlenül, még szeptemberben kérni a gyermek beszámítását, így ugyanis a nyári hónapokra visszamenőleg is magasabb összeg jár a testvérek után. Hatalmas összegeket emészt fel a családi költségvetésből a gyermek továbbtanulása, a diploma megszerzése pedig milliókba is kerülhet, ugyanakkor az érettségit követően már nem jár családi pótlék a gyermek után. Erről a szülők már júliusban meg is kapták az értesítést a kormányhivataltól. A családi pótlék ugyanis csak a tanév végéig, azaz június végéig járt, tehát júliustól már nem. A jogszabály szerint ugyanis a családi pótlék (azaz iskoláskorúnál iskoláztatási támogatás) a tankötelezettség teljes időtartamára jár (ez ma már a 16. év betöltését jelenti), illetve addig, amíg a gyermek közoktatási intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek végéig, amikor betölti a 20. – sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. ? életévét. (A részletes szabályok itt találhatóak.) Fontos, hogy a gyermekünk tovább tanul és van olyan kisebb testvére, aki után még jár a családnak a családi pótlék, akkor az iskola megkezdését követően a szülőnek joga van kérvényezni hogy vegyék figyelembe azt a gyermeket is, amelyik még tanul, de családi pótlék már nem jár utána.Ez azért nagyon fontos, mert így a testvére után magasabb összegű családi pótlék jár!Vagyis egy kétgyermekes család esetében, ha a nagyobb gyermek már leérettségizett, és továbbtanul, akkor nem az egy gyermek után járó után járó 12200 forintot, hanem a kétgyermekesek után járó 13300 forintot kaphatja meg a szülő, ami nem egy vagyon, de mégis plusz 1100 forint, ami bármikor jól jöhet!Háromgyerekeseknél pedig egy továbbtanuló és két kisebb testvér esetén 13300 forint gyermekenkénti összeg, összesen 26600 forint helyett tehát 32000 forint (a három- és többgyermekesek gyermekenkénti 16 ezer forintja) jár. HOGYAN IGÉNYELHETŐ? Idén, azaz 2015. április 1. óta a családtámogatási ellátásokkal a Magyar Államkincstár helyett már a megyei kormányhivatalok foglalkoznak.Ezért a kérelmeket a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél lehet benyújtani.Az igényléshez egy nyomtatványt kell kitölteni melynek, neve ?Kérelem családi pótlék megállapítására?. Jelen esetben az igénylésnél az összes gyermek nevét fel kell tüntetni a nyomtatványon és a továbbtanuló gyermeknél pedig a beszámítás jogcíméhez a b betűt kell beírni.A többi gyermeknél a beszámítás jogcíme rubrikába a ?már részesülök? szöveget kell írni. Emellé csatolni kell az érvényes hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is, melyet szintén egy nyomtatványon kell benyújtani címe ?Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról? , ennek eredeti példányát kell az igénylés mellé csatolni! Az igazolást az illetékes egyetemtől, főiskolától, felsőoktatási intézménytől lehet majd beszerezni szeptember 2. hetétől, ugyanis ekkor kezdődnek meg a beiratkozások a felsőoktatási intézményekbe. Mikortól jár a magasabb összegű családi pótlék? Tulajdonképpen már júliustól járna hivatalosan, de a törvények szerint csak 2 hónapra visszamenőleg lehet igényelni, ezért mindenképpen érdemes mielőbb lépni az ügyben és igényelni!Ha szeptemberben igényeled, és a nyomtatványon bejelölöd azt, hogy 2 hónapra visszamenőleg is igényeled, akkor júliustól valóban meg is kapod!Ha késlekedsz és csak októberben igényeled a lehetőséget, akkor a 2 hónap visszamenőleg azt jelenti, hogy csak augusztusig kapod meg visszamenőleg, így egy hónaptól elestek. A kérvényt levélben (tértivevényes ajánlottal érdemes) célszerű elküldeni. A fővárosi és a megyei kormányhivatalok postacímére! Természetesen az illetékes kormányhivatal címére!

1000_11896107_1025543320811709_4435173170435574165_n_20150917_225403

A családi pótlék havi összege (2009. január 1-jétől változatlan) 


Egy gyermekes család esetén 12.200 Ft
Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700 Ft
Két gyermekes család esetén (gyermekenként) 13.300 Ft
Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 14.800 Ft
Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként) 16.000 Ft
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 17.000 Ft
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, továbbá a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett tartós beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után 23.300 Ft
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén 25.900 Ft
Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén 20.300 Ft
A gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél, hivatásos nevelő-szülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő személy esetén 14.800 Ft
Hozzászólások: