Milyen az aláírásod? Ezt árulja el rólad a grafológia ? Te is könnyen elemezheted

Megmutatjuk, mit figyelj meg, és elmondjuk, az mire utal.

Ahogyan mindenkinek az ujjlenyomata más, úgy az aláírása is, és nemcsak a nevek különbözősége miatt. Az írás vonalvezetése, a betűk formálása, dőlése nagyon sokat mesél az ember személyiségéről. Az alábbiakban megmutatjuk, hogyan elemezheted egyszerűen az aláírásodat grafológiailag.

Elöljáróban három fontos jellemző általánosságban:

  • a nagyon pici betűkkel írt aláírás az én háttérbe szorítását, gátlásokat jelez;
  • az olvashatóság vagy olvashatatlanság arról árulkodhat, ki mennyire meri vállalni tettei következményeit: előbbi bátran, utóbbi kevésbé;
  • ha a névben paráf van, vagyis az értést nem segítő plusz elem, például aláhúzás, az fontosságot jelöl, a keret védelmet, a szöget bezáró vonal némi erőszakosságot.

zenek-a-szertartason-menyegzolaphu1237902503

1. Ha a betűk jobbra dőlnek, az közvetlen és extrovertált jellemre vall. Az illető döntései spontának, akaratát pedig feltétlenül érvényesíteni akarja. A nagyon erősen jobbra dőlő írás érzékenységre is utal. A balra dőlő írás tartózkodó jellemet, józanságot feltételez.

Az összekötött betűvezetés logikus gondolkodásra utal.

A vízszintes ékezetek gyors írást jeleznek, kapkodásra utalhatnak.

2. Ha az írás dől, de nem nagyon, az kiegyensúlyozottságra utal.

Ha az aláírásban a keresztnév nyomatékosabb, dominánsabb, mívesebben formált, akkor az arra utal, hogy az illető szubjektív gondolkodású, és vágyja a népszerűséget.

Ha a névben szerepel ?gy?, és a hurkai nem egyformák, esetleg el is különülnek a betűk, a párkapcsolatban diszharmónia lehet az érzelmek, a jövőkép terén.

3. A szélesre húzott aláírás oldottabb személyiségre utal. Aki írja, nem szereti a kötöttségeket, a zárt tereket. Nyitott, rugalmas, barátságos ember. Kissé pontatlan, felületes is lehet, pláne, ha egy-egy betű néha ki is marad az elnagyolt vonalak közt.

4. Az álló íráskép önállóságot, következetességet, felelősségtudatot és megfontoltságot sugall.

A szűkre vett betűk érzelmi akadályokat feltételeznek, túlzott önuralmat, ám erős koncentrációs képességet is.

5. A teltebb betűk és a lágy vonalvezetés érzelemgazdagságra utal, a szívnek az ész fölé kerekedését a mindennapok során.

A titulus kiírása arra utal, az illetőnek fontos, amit elért az életben. Ha a titulus feltűnőbb is a névnél, akkor ez fokozottan igaz.

Ha a betűk egymástól külön állnak, az illető kissé nyugtalan személyiség lehet, és jellemezheti némi kényeskedésre való hajlam.

6. Ha az aláírás feltűnő, különlegesebb, nagyobb ívű betűket is tartalmaz, az érvényesülési vágyra utal.

Ha a vezetéknév a dominánsabb, nem a keresztnév, akkor az aláírás ambiciózus embertől származtatható. A szinte egybeírt vezeték- és keresztnév arra utal, az illető a hivatásának él.

A szálkás betűk nőiességet, ám kényeskedési hajlamot is jelezhetnek.

Az i betűre tett erős pont az önkontrollra való képességet jelöli.

7. A név elején magányosan álló nagy kezdőbetűk arra utalnak, az írója elszigetelt, magát a többiektől különvalónak, másnak érzi, és nem is igazán vágyik rá, hogy környezetébe olvadjon.

Ha az aláírás pont olyan, mint a kézírás, semmivel sem különlegesebb, az arra utal, az illető szereti azt, amilyen, és ezt az arcát mutatja mások felé. Akinek az aláírása más, mint a kézírása, az szívesen lenne más, mint amilyen.

8. Ha valaki nagyon erősen rányomja a tollat a papírra, amikor aláír, magabiztos személyiség lehet, aki fitogtatni is akarja az erejét. Ugyanez agresszióra is utalhat.

A halványan kezdett, rányomottan befejezett aláírás nyomatékosító szerepű, önérvényesítési szándékra utal.

Hozzászólások: