Döbbenetes: az 1968-as, nyolcadikos történelemkönyv leírja a 2014-es Magyarországot, mint…!

Az 1968-as kiadású, általános iskola 8. osztályos történelemkönyv feltárja, hogy a nagytőkések felvásárolták a pártokat, de ezzel nem elégedtek meg, hanem más államokat bankokkal, gyárakkal stb. gyarmatosítottak.
Azok pártjait is felvásárolták, irányításuk alá vonták az országokat, a népet sok helyen nyomorba döntötték és adósrabszolgaságba vetették.
A burzsoá, tőkés vadkapitalista osztály a munkásokat és a munkáscsaládokat – mint Magyarországon – elszegényítette és tömegesen kilakoltatta. A gyarmattá silányított államokban pedig – mint a mai Magyarországon – nyolcadannyi munkabérért végeztette el ugyanazt a munkát, amiért odahaza vagy más tőkés országokban nyolcszor annyi bért fizetett!

14520585560594_98244507092334_db

Lenin a kapitalizmus tulajdonképpen legzüllöttebb formáját imperializmusnak nevezte. Ezt is írja az 1968-as általános iskolás tankönyv. Az imperializmus definíciójában pedig ráismerhetünk Magyarország és a magyar kormány által a leginkább védett nagytőkés, burzsoá, vadkapitalista követelőzőkre, amilyen Izrael, az Amerikai Egyesült Államok és az ezek által támogatott földesúri, kapitalista, bankár- és oligarchaosztály. Azokra, akik – Izrael mostani miniszterelnökével és annak legbizalmasabb emberével, Arthur J. Finkelsteinnel, aki Orbán Viktornak a legfőbb tanácsadója – a magyar néptől elvették annak alkotmányát, törvényeit, felszámolták annak jogait és megbélyegzett, csőcseléknek és munkakerülő, hitvány és antiszemita söpredéknek deklarálták.
Eközben továbbra is gőzerővel folyt és folyik a polgári lakosság milliószám elszegényítése, koldusbotra juttatása, tömegek és munkáscsaládok kilakoltatása, a segélyezési rendszer teljes felszámolása, a milliárdokba kerülő, fölösleges és elállatiasító, a büntető munkatáborokhoz hasonló éhbéres munkapogromok kiszélesítése, az emberi jogok bárminemű védelme láttán a jogvédők és az újságírók betiltása, eladósítása, erőszakos, fegyveres erőkkel elhurcolása, fogdákba és a tőkés kizsákmányoló terrorista réteg lakájbíróságai általi bebörtönöztetése.
Magyarország felvásárlóinak módszereit és erkölcseit, akik hazánkat gyarmatosították, az 1968-as, általános iskolásoknak írt történelemkönyv a legrohadtabb, legsötétebb imperialista gyarmatosító és kizsákmányoló, élősködő, a nép nyomorából dőzsölő tőkés kapitalista osztályként jellemzi és festi le.
Az 1968-as, általános iskolás tankönyv ábrájából is azt láthatjuk, hogy az 50 évvel későbbi, 2014-es Magyarországunk a kapitalista társadalmak legkizsákmányoltabb állama: azaz már csupán gyarmat.
Az 1968-as tankönyvben – mint a mai Magyarországon – egy a nagytőkések által kilakoltatott munkáscsaládról készült fotó.

14520585565800_90820598197065_db

Hozzászólások:

5 thoughts on “Döbbenetes: az 1968-as, nyolcadikos történelemkönyv leírja a 2014-es Magyarországot, mint…!”

Comments are closed.