Beköszöntöttek Európa végnapjai, közeleg az európai polgárháború

Európa napjai meg vannak számlálva. Az ősi kontinens folyamatosan gyengül a migrációs áradattal, és az ezzel együtt beömlő rejtett terroristákkal szemben. A cél: a keresztény Európa eltörlése, és a teljes demográfiai összeroppanás. A harmadik világháború hajnalán.
Avilágpolitika alakulása szokatlanul kiszámíthatatlan volt az elmúlt egy évben, és ez a bizarr, nyugtalanító bizonytalanság csak folytatódni fog. Az európiai multikulturalizmus megbukott. Az integrációs sikertelen volt. Az ide áramló embertömeg nem tud, és nem is akar integrálódni, ezért minél többen lesznek, annál kevésbé lesz képes magát megvédeni az európai közösség.

Demográfiai összeroppanás

14561374875592_54660066076675_db

Az Európőai népesség csökken. Lassan, de annál biztosabban, és ez a folyamat még jobban felgyorsulhat annak köszönhetően, hogy az emberek már nem érzik magukat biztonságban.
Az egyre nagyobb számban elkövetett terrorakciók, a fokozatos és kimerítő terror készültség, és a közhangulat együtt fogja az elkövetkező években eredményezni azt, hogy az emberek gyermekvállalási kedve csökkenni kezdjen.

Európa népessége tehát fogy. Minden európai generáció reprodukciója megfeleződik, ezt a jelenséget 120 éve folyamatosan figyelik a népességkutató szakemberek.

Ott, ahol nagyobb Nyugat-Európában az iszlám lakosság köre, a családok reprodukciós kedve még kisebb. Sokan kutatták és kutatják jelenleg is ennek az okát, de nagy valószínűséggel a biztonságérzethez, illetve a két kultúra közötti hatalmas szakadékkal magyarázzák ezt a jelenséget.
Európa társadalma elöregedik. A térkép a 65 év felettiek arányát mutatja.
Az anyák anyaszerepe kezd teljesen eltávolodni egymástól. A jóléti társadalomban már nem vállalnak annyi gyermeket, teljesen más perspektívák kerülnek előtérbe. A család mint modell kezd kiveszi az európai emberből.
Ez már önmagában is hatalmas gond, a probléma azonban még ennél is vészjóslóbb.

Az Európába beáramló migránsok, és kisebbségek körében ugyanis közel háromszoros(!) a reprodukciós arány, vagyis háromszor-négyszer annyira szaporodóképesek, mint mi Európai emberek.

Ez hosszabb távon pedig beláthatatlan következményeket von maga után. Kényes téma, de érdemes és muszáj beszélni a roma kisebbség helyzetéről és működés mechanizmusáról is.
Európában mind az öt országban – ahol jelentősebb roma kisebbség él – évtizedről évtizedre jelentősen nő a populációjuk száma, ellentétben az adott ország lakóinak számával. Ezzel nem is lenne gond, azonban egy riasztó változás tűnik elő, mely még a rég múltba vezethető vissza:

a 90-es évektől kezdve ahogyan rátértünk a teljesítmény orientált termelésre, a kisebbségek között megtalálható munkavállalók aránya drasztikusan zuhanni kezdett.

Azelőtt a roma kisebbségek közel 90%-a dolgozott valamit (mezőgazdasági vagy segédmunka), míg a váltás után ez az arány alig 15%-ra csökkent az összes országban.
Az okok rengeteg dologra visszavezethetők. A munka kultúra megváltozott, az emberektől már elvártak egy adott szintet, és teljesítményben mértek, így egyre kevésbé foglalkoztatták a kisebbségeket, valamint azok is egyre kevesebb kedvvel mentek el dolgozni.
Egy ördögi kör alakult ki, ugyanis a hatalmas munkanélküliségi arány miatt ezen társadalmak egyre kevésbé integrálhatóak a társadalomba. Egyfajta párhuzamos társadalomként vannak jelen, a középrétegtől mélyen elszakadva, egzisztenciális bizonytalanságban.

Párhuzamos társadalmak ellenséges szembenállása

Az iszlám térnyerésével már Európában is jelen vannak a vallás  képviselői, hirdetői. Sokan úgy vélik, hogy az iszlám egy agresszív vallás, mely nem tűr meg más vallást a maga területén.
A keresztény Európa és az iszlám egyre jobban szemben áll egymással, és ez a viszony a szemmel láthatóan egyre csak sűrűsödő konfliktusok miatt még jobban elmérgesedhet.

Míg idehaza a kisebbség népességrobbanása roppanthatja össze a gazdaságot és a társadalmat, addig Európa-szintjén egy polgárháborút eredményezhet a demográfiai összeroppanás.

A jövőkép sajnos nem légből kapott. Most sokkal nagyobb az esély rá, mint bármikor. Az Európai Unió lakossága csökken, míg a munkaerő piac emberhiánnyal küzd.
“Az iszlám uralja majd a világot, pokolba a szabadsággal” és hasonló hangzatos transzparensekkel felszerelkezett “menekültek” tüntetnek Hollandiában.
Ahhoz, hogy fönn tudja tartani magát Európa  nyugati fele, rengeteg plusz emberre van szüksége, különben ez a munkarendszer teljesen összeomlik.
Politológusok és gazdaság szakértők szerint Nyugat-Európának annyira égetően szüksége van a munkaerő hiány pótlására, hogy közvetve-közvetlenül de kénytelen volt minden eszközzel támogatni a migránsok szabad áramlását a kontinensre. Egy bevándorlót ugyanis akár a megszokott bér töredékéért lehet foglalkoztatni. Ki van szolgáltatva, gyakorlatilag bármit meg lehet vele csinálni.

Egyes államok már inognak

A keletebbre lévő országok, mint amilyen Románia vagy Bulgária, már gazdaságilag inognak. Az elmúlt években rengeteg ember hagyta el ottani hazáját a jobb bérek reményében. Nem csak ápolók, orvosok – bár esetükben a leglátványosabb az elvándorlási hullám – hanem szakmunkások, mezőgazdaságban dolgozók is.

Már így is elképesztő a szegénység Romániában.
Az elvándorlási folyamat következtében ezekben az államokban, főleg Romániában  kezd az államilag eltartott kisebbség aránya nagyobb méreteket ölteni, ami akár már rövid távon az ország teljes összeomlását eredményezheti.

Gyakorlatilag Kelet-Európa lakossága megpróbál kitelepülni egyre nyugatabbra.

Ez azért roppant veszélyes folyamat, mert a korábban 2050-re jósolt nagy összeomlást előrébb hozza néhány évtizeddel: eszerint a rendszerszintű összeomlás már 2020-2030-ban bekövetkezik. De hogy mi köze van ennek Európa végéhez, vagy a migrációhoz?
Egyes szakértők szerint ez a folyamat fel fog gyorsulni. Annyi ember fog kivándorolni, hogy a hátramaradtakat már nem lesz miből eltartania az államoknak. Amikor megjelennek az első jelei annak, hogy ezek a keleti államok nem fizetőképesek, az idősebb társadalmi osztályok is megindulnak nyugat felé.

Lényegében komplett országok dőlnek nyomorba és ürülnek majd ki 2030-ig.

Az iszlám állam nyert

Az iszlám állam már megnyerte a háborút. Ha szétverik a szövetséges erők, már akkor is ő lesz a nevető harmadik, ugyanis képes volt elindítani egy olyan folyamatot, amit Európa évek óta képtelen, és valószínűleg képtelen is lesz megállítani: óriási embertömegek érkeznek be ellenőrizetlenül.

 

Gyermekeket feszítenek keresztre a kereszténységgel szembeni küzdelmük jeleként iszlám harcosok.
Több ezer beszivárgott képzett(!) terrorista van már bent Európa határain belül. Lassan minden napra jut egy komolyabb merénylet. Elérkeztünk arra a pontra, amikor az átlag polgár már nem mer elmenni Korfura nyaralni, mert nem tudhatja, nem-e kerül egy gépfegyveres mészárlás kellős közepébe. Az emberek a metrón már egymást is gyanúsnak találják csak azért, mert nem akarják hogy egy öngyilkos merénylő éppen mellettük robbantsa föl magát.
Keleten az iszlám állam berkein belül gyakorlatilag megszokott délutáni program emberek lefejezése, nők erőszakolása, gyermekek keresztre feszítése. A keresztényekkel különösen kegyetlenül bánnak. Válogatott kínzásokat alkalmaznak, voltak akiket élve elégettek, míg másokat benzinnel fölgyújtottak.
Nagyon fontos az iszlám kapcsán tisztába tenni egy dolgot: az iszlám állam nem egyenlő az iszlámmal.Önmagában az iszlám mint vallás még nem bűn, nem az ördögtől való dolog.
Azonban ha mélyebben mögé nézünk, az iszlám soha nem volt a béke vallása. Mióta létezik,folyamatosan próbál terjeszkedni több-kevesebb sikerrel, olykor erőszakkal. Az iszlámban hívő embereknek soha nem volt céljuk elfogadni és azonosulni az eltartó államaik nézeteivel. Ugyanakkor a Korán soha nem jelentette ki, hogy az iszlámnak el kell nyomnia más vallásokat, éppen ellenkezőleg. Egyesek éppen ebben látják a dolog megfejtését. Szerintük rengetegen félreértelmezik a Koránban leírtakat. Mások nem látnak ebben összefüggést, egy azonban egészen biztos:

Az egy főre jutó terroristában és öngyilkos merénylőben tuti világelsők.

Ha pedig valami oknál fogva- vagy titkos érdekek miatt – nem sikerülne szétverni az iszlám államot, akkor tovább tudja terjeszteni majd a határait Kelet-Európa felé. A Kelet-Európai blokk gyakorlatilag teljesen tönkre fog menni. Elnéptelenednek az országok, a társadalom elöregedik, a gazdaságaik romokban lesznek. Még arra sem lesznek képesek, hogy megvédjék magukat az esetleges kelet felől érkező iszlám katonai csapásokkal szemben.

Az Iszlám Állam térképe – reméljük soha nem válik valóra
De mi van a NATO-val, vagy a nemzetközi szövetséggel? Nehéz előre megjósolni, Egyesek szerint mentik majd ami menthető, vagyis a NATO onnantól kezdve, hogy az iszlamisták elfoglalták az első ilyen legyengült, kiüresedett államot, többé nem támadásra fog alapozni, hanem védelemre: vagyis a hátramaradt országokat cserben hagyja, és új direktívaként a még meglévő, nyugati országok teljes körű védelmére összpontosít.

Ebben az esetben Nyugat-Európa az Iszlám állammal lesz határos, ami nagyon fenyegető lesz a hétköznapi európai ember számára.

Megbukott integráció

A bevándorlók integrációja egyértelműen megbukott. A multikulturalizmusnak nincs jövője, legalábbis semmiképpen sem ebben a formában, mint ahogy azt ma ismerjük. A kölni események, a folyamatos zaklatások, a nagyvárosokban történő egyre gyakoribb inzultusok rámutatnak arra, hogy ez a konfliktus még csak a kezdet.
Ahogy az idehaza a roma kisebbséget sem volt képes az állam integrálni, úgy a beáramló migránsokat sem lesz képes Európa kordában tartani. Ráadásul itt még sokkal rosszabb a helyzet, ugyanis a bevándorlók még csak a hajlandóságot sem mutatják arra vonatkozóan, hogy megpróbáljanak a befogadó ország törvényei szerint élni.

Tehetetlen vezetők

Sokan szóba hozzák az európai vezetőség szerepét, és azt, hogy miért ennyire tehetetlenek? Egyáltalán, beszélhetünk-e tehetetlenségről? Hiszen Angela Merkel teljes mellszélességgel támogatta a bevándorlást – igaz az utóbbi időszakban bekövetkezett népszerűség csökkenése miatt visszavett a virtusból – most sem tágít nézetei mellől.
Jean-Claude Junckert pedig egy totális idiótának írják le sokan, aki talán azért nem látja, hogy mi folyik európában, mert hülye, de sokan sokkal inkább szándékosságot vélnek, mintsem agymosottságot.

Beszámítható annyira, hogy rábízzuk Európa sorsát? Ön rábízná az életét?
Sokak szerint e két vezetőnek szándékossága zajlik a színfalak mögött. Az okot nem tudni, de erre is rengeteg elmélet született, hogy ők miért, és mit profitálnának az egész menekülthullámból.  Mindkét politikus rövidtávon gondolkodik, és csak a saját érdekeit tartva szem előtt. Ez a legtöbb európai vezető politikusra igaz. A politológusok szerint ha meg akarjuk menteni Európát, le kell cserélnünk a teljes politikai garnitúrát.

Új, friss nézetekben hívő emberekre van szükség, akik képesek hosszabb politikai távlatokban gondolkodni, különben Európa megássa a saját sírját.

Egyes merészebb hangok szerint – egyébként ebben kivétel nélkül rengetegen egyetértenek – az egész menekültválság okozója Amerika, és ő profitál a legtöbbet az egészből. Az USA szerepe és jelentősége ugyanis az elmúlt években egyre csak csökkent. Már nem olyan befolyásos mint régen, leszámítva a hadi technológiát, amiben még a mai napig élen járnak (az oroszok után?).
Amerikának érdekében áll egy ilyen menekültválság, hiszen ez kellően meggyengíti Európát, amivel önmaga pozícióit lesz képes később erősíteni. Az ország látszólagos tehetetlenségét azzal magyarázzák, hogy Obama a választásokra szeretne koncentrálni, és már nem vállal be egy újabb nagy háborút. Másik pedig azt mondják, hogy Obama kivár. Kivárja, míg Európa megroppan.

Európai polgárháború

Az európai polgárháború sötét jövőképe sohasem volt közelebb hozzánk, mint ezekben az időkben. Egy kontinensen dúló polgárháború pedig könnyen egy újabb világháborúba csaphat majd át.
Már most is hatalmas konfliktusok vannak a nagyobb városokban, de azt beszélik, hogy már a kisebb településeken is alakultak ki úgynevezett “no go zónák”, ahová fehér keresztény ember nem teheti be a lábát, különben végzetes következményekkel kell számolnia.
Németországban egyre több önszerveződés indult meg, mert a jelenségekre nem adnak kellő jogorvoslatot a német rendőri szervek. Sokan éppen emiatt a német szélsőségesek felerősödésétől félnek, míg mások máris újabb náci mozgalom születését vizionálják.
Németország, akik még mindig a Hitleri ámokfutás traumájában szenved, bűntudattal teli közönnyel próbálja eltüntetni a bevándorlók okozta konfliktusok, inzultusok nyomait a sajtóban. Az átlagpolgárok azonban kezdik áttörni ezt a láthatatlan falat.
ha ez bekövetkezik, lesz egy pont, amikor mindkét félnél elpattan a húr, és helyi háborúk alakulhatnak ki a problémás városokban. Európa-szerte polgárháborúk indulnak meg, és a hír hallatán a már ide beszivárgott terrorista katonák is akcióba lendülnek.

Az iszlám állam, és az ő hűséges alattvalói – a migránsok egy része – belülről fogja szétrohasztani Európát.

Rengeteg civil áldozat lesz. A helyzet nagymértékben el fog durvulni. Az eszkalálódó szituációból pedig egyenes út vezet a harmadik világháború kirobbanásához, mely után az erőviszonyok tisztázódnak.

Egy új világ

Hogy mit hoz a jövő, azt nehéz megmondani. Manapság, ahol naponta, óráról-órára változik a politikai helyzet, nehéz bármit is előre megjósolni. Akadnak azonban olyan távlati tanulmányok, melyek megpróbálkoznak a feladattal.
Ha Európának sikerül megvédenie magát, akkor is jelentősen átrendeződhet a világ néhány évtizeden belül. A nagyhatalmak mozgolódnak. Mint ahogy fentebb is írtuk, a menekültek nem maguktól indultak el. Az iszlám állam nem a semmiből jött.  Mindennek megvannak a maga gyújtópontjai.
Ha Európát nem sikerül romba dönteni, így vagy úgy, de a nagyhatalmak össze fognak csapni egymással. Az Afrikai államok végre összeszedik magukat – részben az iszlám állam egyre nagyobb mértékű fenyegető terjeszkedése miatt – és az Afrikai egyesült nemzetekként egyesülnek.
Az egész világ alig néhány globális blokkra szakad. A Dél-Ázsia-Csendes óceáni régió is összeolvad, mert az országok rá fognak jönni arra, hogy ha az adott térség érdekeltségei összefognak, sokkal nagyobb befolyással bírhatnak a nemzetközi játszmában, és együtt több esélyük is van túlélni a nehéz időket.
Bár jelenleg nagyon kevés esélyt látunk erre a forgatókönyvre, egyes szakemberek úgy gondolják, hogy a jövőben Oroszország és Amerika  képes lehet megegyezni, félretenni nézeteltéréseiket, és egy világméretű unióban egyesülni, ami Új Világrend Köztársaság néven fog futni. Ez lesz tulajdonképpen az Új Világrendglobális világkormányának előfutára.
Hozzászólások:

4 thoughts on “Beköszöntöttek Európa végnapjai, közeleg az európai polgárháború”

Comments are closed.