A mai naptól megszűnik a szociális segély. Nézd meg mit vehetsz igénybe helyette

1000_on_555_szocialis_segely_2015_20150301_094057

Szociális segély 2015 változások: megszűnik a rendszeres szociális segély 2015. március 1-től és önkormányzati ésjárási segély lesz helyette. A változások után 2015-ben már csak önkormányzati vagy járási segélyt lehet majd igényelni. A korábbi temetési segély, átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is közös, új név alatt lesz igényelhető. Összefoglaltuk a 2015-ben életbe lépő lényeges változásokat, és az új elnevezésű szociális segélyek igénylésének módjait.

A kormány arra törekszik, hogy a szociális segélyek, járadékok és ellátások egységesebb rendszerben legyenek igényelhetők, ezért 2014. január 1-től az önkormányzatoktól korábban három külön jogcímen igényelhető szociális segély fajtát összevonnak. Ezáltal a a korábban külön igényelhető és utalt temetési segély, átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás közös név alatt, már önkormányzati segélyként igényelhető 2015-ben is.

Megszűnik a rendszeres szociális segély 2015. március 1-től

2015-től a kormány újfent jelentősen átszabja a segélyezés rendszerét, bevezetve a járási segély intézményét is, amivel párhuzamosan viszont teljesen megszűnik az állami segélyezés. Ez pontosabban azt jelenti, hogy 2015. március 1-től megszűnik a rendszeres szociális segély, valamint a kormány többek között eltörli az adósságkezelési szolgáltatást és a lakásfenntartási támogatást is. 2015. szeptember 1-től pedig az óvodáztatási támogatás szűnik meg, mivel bevezetik a kötelező óvodába járást. Az új tervek körül azonban számos kérdőjel található, mivel hivatalos kormányzati bejelentések ezzel kapcsolatban még nem történtek meg, illetve homályosak. Abban nem lesz újdonság, hogy az önkormányzati segély jogosultsági szabályozását és annak feltételeit az egyes települések képviselő testületei saját hatáskörben szabályozzák majd, települési rendeletekben.

A szociálisan rászoruló emberek támogatása 2015-től a települési önkormányzatok feladatkörévé válik, így a korábbi állami feladatok járási illetve önkormányzati hatáskörbe kerülnek. A változtatások elsődleges célja a segélyekkel való visszaélések radikális csökkentése; az önkormányzatok pedig helyben jobban rálátnak az elesett emberek valós élethelyzetére. Az önkormányzati segélymegállapítással a valóban rászoruló emberek biztosan hozzájutnak az őket megillető segély összegéhez, míg a korábban ezzel visszaélők elesnek a juttatásoktól. Mindezek mellett 2015. március 1-től a segélyek pontos szabályozása is az önkormányzatokra hárul, így nekik kell majd rendeletekben szabályozni az önkormányzati segély illetve a méltányossági közgyógyellátás, és a méltányossági ápolási díj jogosultsági feltételeit.

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze azt, hogy a rendszeres szociális segély 2015. március 1-jével történő megszűnése után milyen jogcímen lehet támogatásokhoz jutni a járási hivataloktól, valamint a települési önkormányzatoktól, a jegyző döntése alapján:

Szociális (járási és önkormányzati) segélyek típusai 2015-ben

Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnik.
Az alábbi támogatásokra lehetnek jogosultak a jelenleg rendszeres szociális segélyt kapó személyek (a jegyző felülvizsgálata után) 2015. március 1-től:
Megszűnő juttatás elnevezése Jogosult személyek Új juttatás típusa 2015. március 1-től
Rendszeres szociális segély Egészségkárosodott személyek Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT)
Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személyek Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ha az együttműködést vállalják
Jogosultság megszűnése ha az együttműködést nem vállalják
14 év alatti gyermek felügyeletét ellátó személyek Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT)
Helyi önkormányzat rendelete alapján jogosult személyek Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ha az együttműködést vállalják
Jogosultság megszűnése ha az együttműködést nem vállalják
Lakásfenntartási támogatás Megszűnő támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás Megszűnő támogatás
Méltányossági közgyógyellátás 2015. március 1-től a támogatás folyósítása az önkormányzatok számára nem lesz kötelező
Méltányossági ápolási díj 2015. március 1-től a támogatás folyósítása az önkormányzatok számára nem lesz kötelező

Szociális segélyek összege 2015. március 1-től

Szociális (járási és önkormányzati) segélyek mértéke 2015-től

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 22.800 forint
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT)
  1.  46.662 forint havonta (A nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a)
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT)
  1.  23.862 forint havonta (ha az EGYT-re jogosult családjának egyik tagja foglalkoztatást helyettesítő támogatásra is jogosultt)

2015-ben mindezek mellett a váratlanul nehéz anyagi körülmények közé került családok egyedi önkormányzati elbírálás után egyedi önkormányzati segélyben is részesülhetnek, melynek 2015. március 1-től új elnevezése lesz: települési támogatás. Ezáltal támogatást kaphatnak létfenntartásukhoz, és a váratlan krízishelyzetek megoldásához.

Ebbe a körbe tartozik a budapesti hajléktalanok támogatása is, azok fővárosi segélyezése is, ha a fővárosi önkormányzat azt nem szabályozza külön rendeletben.

Települési támogatás eseti vagy egy adott időszakra meghatározott havi rendszerességgel is folyósítható. Elsősorban olyan családok számára indokolt települési támogatást folyósítani, akik váratlanul nehéz élethelyzetbe kerültek (például haláleset, természeti kár) által.

A települési támogatás összege nem lehet kisebb a folyósítás évében az aktuális öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 százalékánál. Haláleset esetén ha az elhunyt családja bizonyítottan rászorul, akkor az átlagos temetési költség minimum tíz százalékától a teljes összeg átvállalásáig terjedhet az önkormányzati támogatás összege.

Fontos megemlíteni, hogy 2015-ben a települési támogatás nem csupán pénzbeli segítséget jelenthet, hanem akár tankönyv és tanszer-támogatást, tüzelőanyag-osztást, élelmiszer-segélyt vagy Erzsébet-utalványban történő folyósítást is. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is önkormányzati segély címén kerül folyósításra ezentúl.

Több olyan informatikai fejlesztés is véget ért a közelmúltban, mely lehetővé tettek már 2013. végétől, hogy az egyes személyek által igényelt különböző segélyeket egy rendszerben láthassa az állam képviselője. Ez pedig azt jelenti, hogy könnyebben kiszűrhetőek lesznek a jogosulatlan segélyigénylések.

Egyéb változások is várhatók 2015-ben: így például a megváltozott munkaképességű emberek ellátórendszerét újra felülvizsgálja a kormány, és a közeljövőben a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató vállalkozások előnyt élvezhetnek majd a szociális és egészségügyi intézmények közbeszerzési eljárásai során. Az ápolási díj felülvizsgálatát és az ápolást végző személyek nagyobb megbecsülését és elismerését is lehetővé tenne néhány tervezett jogszabályváltozás.

Mivel a magyarországi gazdasági viszonyok egyre több embert kényszerítenek szegénysorba, ezért az állami szociális támogatások és az önkormányzati segély sokaknak az utolsó szalmaszálat jelenti az életben jelentkező súlyos problémák megoldásához. 2015-ben is várhatóan sokszoros igény jelentkezik majd az önkormányzati segély által elérhető támogatások felhasználásakor, melyet nem biztos, hogy az önkormányzatok anyagilag is bírni fognak.

Hozzászólások: