Megúszhatja a börtönt K. Bálint . Döbbenten áll az eset előtt mindenki

A kri­mi­nál­pszi­cho­ló­gus sze­rint biz­to­san nem ter­vezte előre a gyil­kos­sá­got K. Bá­lint, aki ti­zen­há­rom kés­szú­rás­sal ölte meg a fi­a­tal lányt. Ha be­bi­zo­nyo­so­dik a sze­mé­lyi­ség­za­vara, még a bün­te­té­sét is eny­hít­he­tik.

Ahogy a The Hungarian Times is beszámolt róla, a kakucsi Vivien holttestét öt nappal eltűnése után, március 10-én hajnalban találták meg Dabas mellett. A halottszemle során bebizonyosodott, hogy a fiatal lány halálát idegenkezűség okozta. A bűncselekménnyel összefüggésben még aznap kihallgatták Vivien egyik ismerősét, a szintén kakucsi, 20 éves K. Bálintot, aki végül beismerte szörnyű tettét. Most előzetes letartóztatásban van, megbánást nem mutatott.

 

Bilkei Pál kriminálpszichológus a Népszabadságnak elmondta, hogy biztosan nem előre eltervezett gyilkosság történt. A fiú valószínűleg az úgynevezett borderline személyiségzavarban szenved, a gyilkos indulati kitörés előzménye pedig az lehetett, hogy a barátnőjével megromlott a kapcsolata, szakítófélben voltak. Emiatt egy erős kisebbrendűségi érzés uralkodhatott el rajta, mdühös, csalódott, bosszús lehetett,
amikor pedig Vivien is visszautasította, kitört belőle minden.

A Ripost pénteken megkereste Dr. Kamarás Péter ügyvédet a gyilkossággal kapcsolatban, aki általánosságban annyit tudott elmondani, hogy a védelem akár építhet arra is, hogy a 20 éves fiú a kriminálpszichológus által említett személyiségzavarban szenved – mondta a lapunak az ügyvéd, aki szerint ez esetben akár fel is menthetik a gyanúsítottat.

Hozzászólások:

14 thoughts on “Megúszhatja a börtönt K. Bálint . Döbbenten áll az eset előtt mindenki”

Comments are closed.