Elegáns szakító levél a 19. századból. Érdemes elolvasni!!!

Tisztelt Uram!

Hosszas megfigyelés után végre arról győződtem meg, hogy sem az én kéréseim, melyek siket fülekre találtak, sem az Ön ígéretei, melyeket soha meg nem tart, célhoz nem vezetnek és Önt ismét újra csak visszaesik megrögzött hibájába. – Ily körülmények közt kénytelen vagyok Önt adott szava alól fölmenteni és viszont arra kérni, hogy viszonyunkat megszakítottnak tekintve, szavam alól szintén föloldjon.

Ne higgye, hogy újabb ígéretek vagy eskük ez elhatározásomban megingatnak, mert jól megfontoltam, mit cselekszem és szent meggyőződésem, hogy így van ez mindkettőnk érdekében a legjobban cselekedve.

Erzsébet

14520615363773_64000591234368_db

Hozzászólások:

3 thoughts on “Elegáns szakító levél a 19. századból. Érdemes elolvasni!!!”

Comments are closed.