Hihetetlenül fontos az emberiség életében a pletyka! Gondoltátok volna?

asp_620_pletyo

Gondoltátok volna, hogy kutatók vizsgálják a pletykát? És azt tudtátok, hogy milyen nélkülözhetetlen szerepe van?
Kiderült, hogy a mindennapjaink egyik nagyon fontos tényezője a pletyka. Ezt az érdekes témát kutatja Takács Károly szociológus.

Takács Károlyt évek óta foglalkoztatják a negatív társas kapcsolatok, például az utálat és az agresszió. A jövőben egy új kutatási irány, a pletyka vizsgálata lesz a fő célpontja, melyet szociológusokból álló csoportjával szeretne alaposan megismerni. A munkába fizikust, biológusokat, kulturális antropológust és statisztikusokat is bevon.

A kutató elképzelése szerint a pletyka ?léte? összefügghet a társadalmi renddel, és azzal, hogy mi, emberek, képesek vagyunk egymással együttműködni.

Beszélgetünk másokról, ez az információcsere pedig közvetlenül hozzájárulhat egy jobban, hatékonyabban működő társadalom létrejöttéhez?.

A komplex társadalmakban a magas szintű és kölcsönös információcserén alapuló kooperáció nagyon jelentős szerepet játszik.

?Megvizsgáljuk, hogy igaz-e az az alapvetés, amely szerint azokban a közösségekben, amelyekben megvan a magasabb szintű információcserén alapuló pletyka, nagyobb a rend, a normakövetés (a szabályok, törvények követése) és a hatékonyság, valamint sikeresebben szorítja ki a közösség a deviáns viselkedést?.

Kutatócsoportját elsősorban az érdekli, milyen hatásai vannak annak, ha a pletyka nem őszinte.

Tehát ha valaki szándékosan úgy kívánja a valakinek vagy valaminek az elismertségét megváltoztatni, hogy nem teljesen valóságos információt mond másokról. ?Természetesen az is elképzelhető, hogy valaki szándékai ellenére ad téves információkat, de érdekesebbek azok a helyzetek, amikor ez tudatosan történik? ? mondta.

Általános és középiskolákban korábban is végeztek kérdőíves kutatásokat. Az oktatási intézmények ideális terep a felmérésekhez, mivel a kamaszkor a pletyka és a reputációs rend kialakulásának szempontjából fontos időszaknak számít. ?Ez az az életkor, amikor a közösség kezdi kialakítani a saját normarendszerét. A kamaszkor meghatározó növekedéspszichológiai szempontból is a normák kialakulásában, fenntartásában és érvényre juttatásában egy közösségen belül. Mi pedig úgy gondoltuk, hogy a pletyka szempontjából is érdekes lehet? ? magyarázta Takács Károly.

A korábbi felmérésekben megkérdezték például az interjúalanyokat, hogy kiről pletykálnak jó-, és kiről rosszindulatúan, és azt is, hogy szerintük ki pletykál róluk. ?Ezek szabványos szociometriai vizsgálatok, amelyekhez képest újdonságot jelent majd például, hogy egy olyan felnőtt közösségben, ahol ehhez mindenki hozzájárul, viszonylag újnak számító technikai eszközökkel, például okosórákkal rögzítenénk a beszélgetéseket?.

A jogi és etikai szempontokat is figyelembe vevő adatfelvétel során egy szoftver szűrné és egyből törölné a személyesnek minősülő adatokat, az ily módon anonimmá tett információkat viszont kódolva lehetne feldolgozni a kutatás során.

Hozzászólások: