A születésünk dátuma a teljes sorsunkat meghatározza! És te, mikor születtél?

Évszázadok óta az emberek próbálják megfejteni a sors titkait, és legalább egy pillantást vetni a jövőre. Az asztrológusok szerint mindenkinek megvan ez a lehetősége, hiszen mindez az állatövi jegyekből, még pontosabban a születésünk dátumából kiolvasható! Azt mondják, hogy az határozza meg személyiségünket, hogy a hónap melyik napján születtünk.

Biztosak vagyunk abban, hogy a születési dátumok hatással vannak egy személy sorsára, ugyanúgy, mint a neve, a környezete és az is, hogy melyik országban született. Nagyon érdekes lenne megtudni, vajon az emberek többségénél megegyeznek a leírtak a valósággal?

Annak jelentősége, hogy a hónap melyik napján születtünk

1. A vezetők

Ez a szám a kreatív, eredeti és független emberek jellemzője. Az elsején születettek kőkeményen ragaszkodnak nézeteikhez, hatalmas erővel és meggyőződéssel rendelkeznek. Nagyon magabiztosak és önálló személyiségek, de egy nagy mínuszuk azért van. Gyakran önzőek, és véleményüket próbálják másokra is ráerőltetni, illetve mások fölé emelik. Gyakran vezetőként és kezdeményezőként lépnek fel, erősségük, hogy nagyon innovatívak.

Azok, akik elsején látták meg a napvilágot, nagyon határozottak a tetteikben, de nem a kapcsolataikban. Sokszor a reájuk jellemző feszélyezettségük akadályozza meg őket abban, hogy érzéseiket azok teljességében, és mélységében kimutassák még a hozzájuk legközelebb állók felé is.

2. Szerfelett érzékeny jellem

A kettes szám az egyensúly és az erős szövetség szimbóluma. Kiváló diplomaták, gyakran a társadalom magas pozícióiban találjuk őket. Ezek az emberek kiváló partnerek az üzleti életben, jó kollégák, barátok és társak az életben. Egy ilyen jellemmel családot alapítani maga az öröm! Ezen kívül a kettes a művészek és romantikusok szent száma is. Azonban, nyilvánvaló, hogy ezeknek az embereknek is vannak kedvezőtlen tulajdonságai. A túlzott félénkségük sokszor akadályozza a fontos feladatok megoldását. Az érzékeny természet másik szélsőséges megnyilvánulása, hogy igencsak könnyen depresszióba esnek.

3. Fáradhatatlanul optimisták

Ez a szám vidámságot, felhőtlenséget, egyfajta zabolátlanságot ad a személynek. A hónap harmadik napján olyan fáradhatatlan optimisták születnek, akik tudják, hogyan kell boldognak lenni, és ennek megfelelően élvezik is az életet. A hármas szám ezenkívül a kölcsönösség és a semlegesség szimbóluma is. Az ezen a napon született emberek kiváló humorérzékkel bírnak, emellett kitűnő intuícióval is rendelkeznek, amelynek köszönhetően könnyen felismerik a legfontosabb gondolatokat és ötleteket. Természetes megérzésük kiváló, ezért érdemes hallgatni a véleményükre

De a szomorúság pillanataiban a legjelentéktelenebb problémákból is gondot csinálnak és igencsak képesek ekkor izgalomba esni.

Nagyon nehezen viselik el egy kapcsolat megszűnését.

4. A felelősségteljes jellem

A negyedikén születettek igazi munkamániások. Saját munkájukat képesek a végtelenségig végezni. Az üzleti világban mindig jó hírnevük van. Sokan közülük az egzakt tudományok kiváló művelői. Ezek az emberek józanul kezelik szerencsétlen embertársaikat, a kudarcot egyfajta élettapasztalatnak, életünk elkerülhetetlen részeként értelmezik. A világra illúziók nélkül tekintenek. Ráadásul az esetleges nehézségek és akadályok csak még jobban tűzbe hozzák őket, ösztönzőleg hat rájuk. Ekkor semmilyen erőfeszítést sem sajnálva, mindenáron elérik azt, amit akarnak.

5. Az igazi szabadságszerető emberek!

Az ötös szám a számmisztikában a szabadság szimbóluma. A hónap ötödik napján született emberek kalandorok és lelkes utazók. Gyakran ez a géniuszok születési dátuma is. Ezek az emberek hajlamosak a miszticizmusra is. Szerfelett kíváncsiak, ugyanakkor mindent titokban tartanak, megismertethetetlenek és furcsák. Az egyetlen hátrányuk az, hogy hajlamosak a túl gyors döntésekre. Az irreleváns és türelmetlen jellemük miatt gyakran túlságosan is szúrós vicceket engednek meg maguknak.

6. A hű társak

A hónap hatodik napján születettek igencsak nagylelkű emberek, velük született erős felelősségérzettel és a kiváló művészi tehetségekkel megáldva. Gyakran felettébb emberségesek. Csodálatos barátok, akikkel bátran megoszthatjuk a titkainkat. Emellett gondoskodóak is. A hatos szám befolyása lehetővé teszi ezen emberek számára, hogy joggal érezzék magukat a ház urának: barátságosak és vendégszeretők. A szeretteikkel való harmóniában élvezik a saját otthonuknak a szépségét és a jólétet. Ezek jelentik az igazi boldogságot a hatodikán születettek számára!

Ugyanakkor ez a szám a vakító féltékenységet és a túlburjánzó tulajdonosi jellemet is jelenti. Sokszor ezek az emberek meglehetősen makacsok, tolakodóak és hajlamosak a hízelgésre.

7. A bölcs emberek száma

Hét a szerencse száma, ezt mindenki tudja! A hetedikén születettek szeretnek olvasni, mindig készen állnak arra, hogy folyamatosan tanuljanak valami újat, és hogy összekapcsolják életüket valamilyen intellektuális tevékenységgel. Közöttük feltűnően sok tanár, illetve tudós van. Ez a jellem a tipikus maximalista típus! Nagyon magas igényeket támasztanak mind magukkal, mind környezetükkel és a mindennapi élettel szemben is! Számukra gyakran az értelem fontosabb az érzelmeknél. Hátrányi is vannak persze ennek a jellemnek; nagyon szeret vitázni, titkolni valamit, illetve végtelenül makacs.

8. A hatalommal rendelkezők

A nyolcas szám a számmisztikában a hatalom és a védelem szimbóluma. A hónap nyolcadik napján született emberek gyakran vívnak ki maguknak előkelő helyeket a politikában, állnak a vállalati menedzsment élén, és ebben a vezető pozícióban felettébb kényelmesen érzik magukat. A kapcsolatokban is ők „hordják a nadrágot”. Ők egyértelműen én-központúak, igénylik a dicséretet, álmuk, hogy nagy elismerésben részesüljenek. Talán nem meglepő, hogy gyakran igencsak jól keresnek.

De pontosan ez, azaz a pénz, gyakran elrontja ezeket az embereket. Kemények, és nem rendelkeznek elegendő együttérző-képességgel. Számukra a legfontosabb dolog a személyes érdek.

9. A szentimentális jellem

Az egyik fényes tulajdonságuk a nagylelkűség. Ezt mindenki elismeri, aki ismer kilencedikén született embereket. Könnyen megbocsátják a sértéseket, és eltűrik mások hiányosságait. Ők maguk álmodozóak és együttérzőek. Nagyon hűséges barátok és hű társak. Gyakran van író tehetségük.

A hónap kilencedik napján születettek azonban éppen ezért kissé szétszórtak, és a nehéz helyzetekben könnyen összezavarodnak. Nem túl jártasak a pénzügyi dolgokban, ennek következményeként sokat költekeznek, de nem mindig csak magukra.

10. Az ellentmondások embere

A tízes szám két szent szám kombinációja, amelynek jelentését kiválóan visszaadja a következő mottó: „Mindent vagy semmit”. Az a típus, amelyik kategorikusan soha sem vesz részt az intrikákban. Ők a becsületes játékosok, ami sokszor egyértelműen ellenük dolgozik. A tizedikén születetteknek tiszta lelkük és nagy szívük van, sok barátot tudhatnak maguk mellett, és mindig felhívják a figyelmet magukra. Sok tervük van, de gyakran nem tudják pontosan meghatározni a céljukat.

11. Az ő lelki világuk a leggazdagabb mind közül!

A hónap tizenegyedik napján született emberek tisztában vannak a szó erejével, ezért óvatosan mérlegelik mindazt, amit kimondanak, és soha nem adnak tartalmatlan tanácsokat és ajánlásokat. A gyermekkoruk óta a belső fejlődés és a kegyelem útját választják maguknak. Az anyagi értékek az utolsó sorban vannak számukra, mindenekelőtt a lelkükkel törődnek. Belső lelki világuk már-már az parafenoménékkel egyezik. A legjobb hivatás számukra az orvostudomány. Az ilyen emberekből kiváló sebészek válhatnak.

12. Az innovátorok

Tizenkettes szám szent szám az egész emberiség számára. Az emberiség egyik nagy újítása, hogy meghatározták azt, hogy hogyan lehet mérni az időt, és felosztották az egy évet 12 hónapra. Tehát ezekben az emberekben hihetetlen energia rejtőzik, elméjük éles, továbbá hatalmas akaraterővel rendelkeznek. Ők azok, akik megváltoztathatják ezt a világot. Közös jellemzőjük a belső harmónia, a hatalmi egyensúly, a ragyogó szervezési tehetség és a kiváló kommunikációs képesség.

A hónap tizenkettedik napján születettek okosak, tele vannak ötletekkel és kezdeményezésekkel, kreatív ambícióval, felfoghatatlan mennyiségű energiával. A fő prioritás számukra a család.

13. Az örökös bolyongó

A tizenhármas szám viselőinek közös jellemzője, hogy az élet tökéletességére törekszenek, ugyanakkor életükben folyamatosan változások vannak. A hónap tizenharmadik napján született emberek elméje olyan, mint a borotva, rendkívül gyorsan tanulnak, agyuk szó szerint egy szivacs, ugyanakkor nem rugaszkodnak el a valóságtól sem. A napi rutin nyomasztóan hat rájuk, a változások azonban éppen ellenkezőleg, új reményeket keltenek bennük és arra ösztönzik őket, hogy alkalmazkodjanak a megváltozott helyzethez. A tizenhármas szám viselőinek magabiztosnak kell lennie saját biztonságát illetően, ezért hosszú távú és stabil kapcsolatra törekszenek.

Hozzászólások: