Szulejmán feliratosan Bölüm 99 2/1. rész.

Szulejmán részek feliratosan!

Bölüm 99 2/1 rész.

99.rész Leírása

 

99. rész

Sümbül bejelenti Hürremnek, hogy Rüstem kocsiját felrobbantották, és úgy vélik, a Pasa meghalt. Hürrem félelemtől reszketve megy aSzultánhoz, aki megerősíti ezt a hírt. Azt még nem tudják, Rüstem meghalt-e, de egy biztos, támadás érte. Lütfü Pasa megígéri, hogy megbünteti a tettest, bárki is legyen az. Aztán nyílik az ajtó, és Rüstem lép be. Azt mondja, egy másik kocsiban utazott, mert sejtette, hogy készülnek valamivel ellene. Felrobbantották a másik kocsit, így sikerült túlélnie. Majd megölte azt, aki a csapdát állította. Hürrem, teljes büszkeséggel kijelenti, hogy egy ilyen okos férfi méltó, hogy az ő veje legyen!
A városban kihirdetik az esküvőt, ill. a két herceg körülmetélésének ceremóniáját. Rüstem az esküvőre készül. Azt mondja Olíviának, hogy ma van az a nap, amikor nem csak az ő sorsa fog megváltozni, de sokaké is. Selim megpróbál viccelődni Beyazittal, hogy milyen ruhát visel, és hogy mennyire fog fájni a beavatkozás. Ezzel persze idegessé teszi öccsét.
Lütfü szerint, most már semmi sem állítja meg Rüstemet. Sah emlékezteti, hogy még mindig ő a Nagy Vezír. Lütfü azt mondja, most aztán igazán össze kell fogniuk Hürrem Szultána ellen. Matrakci azt mondja Rüstemnek, hogy nagyon korán bekerült a Tanácsba, és feltételezi, semmit nem fog aludni éjszaka. Rüstem ironikusan válaszol, hogy a megboldogult Ibrahim sem végezte volna így, ha nem aludt volna éjjel. Mustafa is megérkezik a palotába. Kifejezi elképedését, hogy Mihrimah belement a házasságba. Lütfü szerint, senki sem szállhat szembe Hürrem akaratával. Mahidevran azt mondja, hogy Hürrem a lányát dobja tűzbe azért, hogy kielégítse saját ambícióját.
Hürrem látva, hogy lánya nagyon zaklatott, azt mondja, hogy hamarosan vége lesz az esküvői ceremóniának, és visszavonulhat ? Mihrimah azt válaszolja: Ez nem az esküvőm, ez az én temetésem! A ruhám a szemfedőm!
Hatice, Sah és Mahidevran abban a szobában találkoznak Hürremmel, ahol a hercegek körülmetélését fogják végezni. Hürrem üdvözli őket. Mahidevran azt mondja, hogy ha valaki hallaná őt, még azt hihetné, hiányzott neki.
A Szultán kinevezi Rüstemet Kubbe Vezírré. Mindenki dühös emiatt, de főleg Mustafa. Amikor Rüstem megy, hogy megcsókolja a Szultán ruháját, az a kezét nyújtja helyette. Ez egy gesztus volt, hogy jelezze, befogadta őt a családba.
Hürrem ironikusan megjegyzi, hogy semmi változás nem történt közte és Mahidevran között. Mahidevran viszont megjegyzi, hogy Hürrem egy sárkány, aki mindent és mindenkit feléget, és most a lányán a sor. Esmahan megpróbálja támogatni Mihrimaht, aki azt mondja, hogy boldog, hiszen egy befolyásos pasához megy hozzá, és hogy Malkocoglou csak egy szél volt, ami már el is tűnt.
Cihangir készen áll a körülmetélésre. Azt mondja, nem is fél, mert Mustafa ott van vele. Még előtte a Szultán mindkét gyereknek kardot ad ajándékba. Bali Bey meghallja, hogy Mustafa aggódik Bali Bey hűsége miatt. Ezért a Szultán és az uralkodó család támogatásáról biztosítja a Herceget.
Afife látja, hogy Mihrimah mennyire ideges. Azt ajánlja neki, hogy sírja el bánatát neki, ezzel is megkönnyítve lelkét. Hozzáteszi, hogy sorsunk Allah kezében van. Mihrimah kérdi, hogy mi az ő vétke, hogy ilyen sors jutott neki. Mustafa kijelenti Rüstemnek, hogy Mihrimahnak különleges helye van a szívében, ezért nagyon reméli, hogy senki nem fordítja politikai haszonszerzésre a lányt. Mihrimah végigmegy a Háremen. A háremhölgyek azt kívánják, hogy soha ne érezzen fájdalmat és szomorúságot.
Sah, Hatice és Mahidevran még mindig azon gondolkodnak, hogy ez hogy történhetett meg? És most mindent egy kígyó kontrollál, aki azt tetteti, hogy ő a Valide. Hatice szerint, Sahnak hálásnak kellene lennie, hogy sikerült őt kiraknia a palotájából és Lütfüt megtenni Nagy Vezírré. Azt tanácsolja, ne hagyja férjét elaludni, nehogy a kivégzői még kivágják a nyelvét.
Süleyman büszke Mustafára, hogy meghallja polgárai szavát, hogy jól kormányoz. Ez Rüstemnek nem tetszik. Süleyman egy égkövekkel díszített kardot ad Rüstemnek nászajándékul, majd figyelmezteti: ha gőg és dölyf nélkül szolgálja a dinasztiát, akkor ez a kard megfogja védeni. De ha ennek ellenkezője fog történni, akkor a tőr a végét fogja elhozni.
Ahogy Hatice a Henna ceremónián vesz rész, azon gondolkodik, hogyan képes Hürrem ezt tenni a saját gyerekével? Sah azt mondja, ők is ugyanebben a helyzetben voltak, mikor apjuk olyas valakihez kényszerítette őket, akibe nem voltak szerelmesek.
Barbarossa jókívánságait fejezi ki Rüstemnek, majd Bali Beyhez fordul, hogy ideje lenne neki is megnősülnie. Süleyman átadja Mihrimahnak a saját maga által készített ékszert. Vers keretében adja rá lányára. Rüstem a teraszon látja a gondolataiba temetkezett Malkocoglout. Azt mondja neki, hogy ha ez a házasság aggodalmakkal tölti el, akkor ő Kubba Vezírként dönthet úgy is, hogy azonnal haza küldi? Malkocoglou viszont azt mondja, hogy őt a Szultán nevezte ki pozíciójába, így csak neki áll jogában őt kirakni.
Megtörténik az esküvői ceremónia a tanúkkal és az Imámmal. Mihrimah az anyja szobájába megy, aki egy tiarát tesz a fejére. Mihrimah szótlanul nézi, és arra gondol, hogy most van vége. A hálószobában, Mihrimah készen áll a nászéjszakára. Rüstem is megérkezik. Leveszi róla a fátylat, majd azt mondja, hogy már olyan hosszú ideje vár erre a pillanatra. Habár, azt mondta neki, ne legyenek nagy álmai? Azt mondja, nem érdekli őt a hatalom és a pozíció. Egy üvegcsét vesz elő, amiben méreg van. Letérdel a lány elé, és azt mondja, hogy ha akarja, akkor most rögtön végez életével, majd a szájához emeli az üvegcsét. Mihrimah nem engedi, hogy megigya a folyadékot. Majd fogja a kezét és megcsókolja azt.
1541-et írunk, és Mihrimah egy kislánynak adott életet. Süleyman elnevezte őt Aise Humasahnak. Lütfü úgy dönt, végrehajtja az Iszlám törvényeit, és bezáratja az ivókat a rossz hírnevük miatt. A Tanácsban a pasák informálják a Szultánt, hogy Izabella Királynőt Ferdinánd megfenyegette, miután férje, a király meghalt. A szövetség jövőjével foglalkoznak, mert úgy vélik, a trónörökös még túl fiatal, hogy király legyen. Rüstem azt javasolja, küldjék oda saját követüket, hogy informálni tudja őket a fejleményekről. Süleyman beleegyezik.
Mihrimahnak nincs elég teje, ezért egy dadust, vesznek fel, Eminét hogy foglalkozzon a babával. Süleyman, Hürrem és Rüstem együtt vacsoráznak. Hürrem agyon dícséri Rüstemet, hogy milyen jó férj, ami megelégedéssel tölti el Süleymant. Miután Hürrem és Rüstem jelentőségteljesen összenéztek, Rüstem elárulja, hogy Mustafa pénzt osztogatott a janicsároknak, hogy megünnepeljék a baba születését. Hürrem megjegyzi, hogy egy ilye lépés nem engedélyezett egy hercegnek. Tovább megy, a Herceg egyetlen célja, hogy elégedetté tegye a janicsárokat, ami szintén nem helyes. Süleyman csendben hallgatja a párbeszédet. Amikor Rüstem elmegy, Hürrem teljes képmutatással mondja Süleymannak, hogy nem kéne szomorkodnia Mustafa miatt, mert csak az unokahúga iránti szeretet vezérelte. Süleyman továbbra is csendben marad, majd hirtelen fogja magát, és elmegy, jelezve ezzel, hogy neheztel a hallottakra. Hürrem elégedetten mosolyog.
Lütfü és Sah Mehmetről beszélgetnek, hogy miért nem mehetett még el egy tartományt irányítani. Sah azt javasolja Lütfünek, hogy beszéljen a Szultánnal, így legalább Hürremtől meg tudnának szabadulni, mivel a fiával kéne tartania.
Matrakci Ibrahim sírjánál Nigarral találkozik, aki elég nyomorult állapotban van. Azt mondja, még nem sikerült megtalálnia a lányát, és ami mindenen keresztül kellett mennie, az mind Hürremnek és Rüstemnek köszönhető, akik olyanok, mint a hiénák. Lütfü mondja Süleymannak, hogy Mehmet 20 éves lett, és szomorúnak tűnik, hogy még mindig nem küldte Sancackba, ezért úgy érzi, az apja nem bízik benne. Süleyman viszont azt mondja, hogy Mehmet az ő vére és teljes mértékben megbízik benne. Rüstem, amint meghallja ezt a beszélgetést, bosszús lesz.
Hürrem, szomorúnak tettetve magát közli Mihrimahval, hogy az apja nagyon dühös Mustafára, mert örömöt akart a janicsároknak szerezni azzal, hogy pénzt ad nekik. Mihrimah szerint, Mustafának nincsenek sötét céljai. Hürrem azt mondja, hogy az egyetlen dolog, amivel törődik, az a férje, Süleyman ? hogy éjszakákon keresztül nem alszik, mert azon aggódik, hogy valami történni fog a Szultánnal. Rüstem közli, hogy Lütfü Pasa tanácsára a hercegeknek ?iskolába+ kell menniük. Hürremet ez kellemetlenül érinti.
Nigar segítséget kér Sahtól. Azonban a Szultána azt mondja, hogy nem tarthatja meg, mert a Szultán rosszallná. Nigar azt mondja, ha segít neki, ő is a segítségére lehet még? Hürrem arra kéri Rüstemet, tegyen valamit, hogy a hercegeknek ne kelljen elmenniük, mert így ő sem maradhatna a palotában. A beszélgetést megzavarja a dada, Emine. Süleyman Barbarossával és Bali Beyjel beszélget a hercegekről. Egyetértenek abban, hogy ideje iskoláztatni őket. Sah és Hatice boldogan hallja Lütfütől, hogy a Szultán beleegyezett, hogy a hercegeket iskolába küldjék. Remélik, hogy most már végre megszabadulnak Hürremtől, akinek Mehmettel kell tartania. Emine, aki Sah kémje tájékoztatja úrnőjét, hogy Hürremnek nem tetszik az ötlet, hogy Mehmetet el akarják küldeni.
A Szultán a magyar követnek azt mondja, hogy ő az egyetlen, aki megmondhatja, ki üljön Magyarország trónjára, de ha Ferdinánd is dönteni akar ez ügyben, akkor hadd tegye. Süleyman egyet ért Lütfü javaslatával, hogy Mehmetet Amasyába küldjék tanulni. Mehmet izgatottan hallgatja őket. Arról is döntenek, hogy Selimet Konyába, Beyazitot meg Kütahyába küldik. Sah előre örül, hogy megszabadul Hürremtől, és arra is van már terve, hogy Rüstemtől hogy szabadulnak meg! Sah és Hatice meglátogatják Mihrimaht és a babát. Kíséretükben a lefátyolozott hölgyek között van Nigar is.
Hürrem azt mondja Rüstemnek, hogy ha már nem tudják megakadályozni, hogy Mehmet elmenjen, legalább abban legyen biztosak, hogy Manishába menjen. Rüstem szerint, mivel Mustafa már évek óta ott él, nehéz lesz őt onnan kitenni. Hürrem azt válaszolja, hogy ő megtette, amit kért, elvehette Mihrimaht. Így most rajta a sor, hogy Mustafát kirakja Manishából.
Hatice azt mondja Mihrimahnak, hogy szomorúnak látszik, de Mihrimah szerint, ez csak fáradtság. Közben Nigarnak sikerül eltűnnie a hölgyek köréből, és elrejtőzik Mihrimah palotájában. Mihrimah arra kéri anyját, maradjon vele éjjel, ne hagyja őt egyedül, így együtt mehetnek az apja elé, akit már annyira hiányol. Sahnak nyugtalan az estéje. Mercan azon csodálkozik, hogy bízhat meg Nigarban. Azon aggódik, hogy Rüstem helyett a babában tesz kárt. Miután mindenki elaludt, Nigar előjön. Gyertyatartóval fegyverkezik fel. Megérkezik a baba szobájába ? rámered a babára ?

szulejman_ket_kedvence_1722141_5231


Szulejmán (feliratosan) 99. rész 2/1 by netbulvar

További részeket itt találsz!

 

Hozzászólások: