Szulejmán feliratosan Bölüm 98 2/1. rész.

Szulejmán részek feliratosan!

Bölüm 98 2/1 rész.

98.rész Leírása

 

98. rész

Az egész család együtt vacsorázik. A Szultán azt kérdi Haticétől, hogy boldog-e az új palotájában? Azt válaszolja, hogy nem panaszkodik. Mihrimah közli Bali Beyjel, hogy hozzámegy Rüstemhez. A férfit sokkolja a hír. Majd felelőssé teszi, hogy megszakadt a szíve, aztán belép a apja szobájába. Süleyman úgy üdvözli, hogy ő élete fénye. Amikor a Szultán bejelenti az asztalnál az esküvőt, Sahhot és Haticét ledöbbenti.
Rüstem levelet kap Hürremtől. Amíg olvassa elégedetten mosolyog. Visszaemlékszik arra, hogy szenvedett gyerekként, hogy egy horvát disznópásztor fiaként elvesztette édesanyját ? amikor Drinápolyba hozták, több gyerek is meghalt ? és hogy soha nem felejti el nevét, ami bátort jelent. Hívatja Nigart, és emlékezteti, hogy a házasságuk, nem az ő óhaja volt. Nigar csodálkozik, miért mond neki ilyeneket, ezért Rüstem megmutatja neki Hürrem levelét. Rüstem azt mondja, egy nap kinevette, hogy milyen szándékai vannak Mihrimahval kapcsolatban. De most, tényleg elválik tőle. Majd közelebb hívta magához, és háromszor mondta: szabad vagy.
A Tanácsban a Szultánt értesítik, hogy a pestist már majdnem teljesen sikerült felszámolni. Valamint, hogy Seyh Masuki nem követi parancsát, és folytatja tanításait. Sümbül panaszkodik úrnőjénél, hogy Mihrimah Szultána nem hajlandó anyagot választani az esküvőre. Hürrem azt válaszolja, majd ő választ helyette. Amikor Afife Hatun azt mondja, nem kell úgy sietni a házassággal, Hürrem azt mondja, hogy ő minél előbb szeretne ezen túlesni, méghozzá jó lenne, ha egy időben lenne Beyazit és Cihangir körülmetélési ceremóniájával.
Hatice ironikusan közli nővérével. hogy nem volt elegendő férjét betenni Nagy Vezírnek, most az a feladat, hogy meg is tartsák ebben a pozícióban. Sah azt mondja, még meg sem tartották az esküvőt, mire Hatice, egyetlen dolog akadályozhatja meg a szertartást, ha Rüstem meghal. Matrakci szerint, Bali Bey lökte Mihrimah Szultánát abba a helyzetbe, hogy elfogadja Rüstem házassági ajánlatát. És miután Rüstem ismeri a Szultána érzéseit (hogy szerelmes Bali Beybe), nem fogja békén hagyni. Bali Bey úgy gondolja, hogy miután ez a házasság Hürrem Szultána kívánsága, ezért minden bizonnyal megköttetik. Mihrimah Mehmettől kér segítséget, aki nem érti, miért sír a húga. Mihrimah elmondja neki, hogy ő nem akarja ezt a házasságot, melyet a harag szülte. Mehmet azt kérdi, kire haragszik ennyire? Mehmet szerint, most már, hogy a Szultán is jóváhagyta, késő változtatni.
Masuki folytatja a prédikálást, azonban jönnek a janicsárok, letartóztatják, és börtönbe vetik. Mahidevran is értesül Mihrimah esküvőjéről, azonnal tájékoztatja fiát. Yahia szerint, a Szultána biztos kényszer hatására egyezett bele. Rájönnek, hogy mindez csakis Hürrem akciója lehet, hogy bejuttassa Rüstemet a Tanácsba, így kirakhatják onnan Lütfüt, és később Mustafa ellen fordulhatnak. Mahidevran sürgeti, hogy szabaduljanak meg Rüstemtől. Mustafa csodálkozva néz rá, mire Mahidevran azt mondja, nem kell azért megölni! Sah Mahidevran levelét olvassa, melyben kifejti tervüket, de Lütfü még megfontolja, tegyen-e bármit is, amíg ő a Tanács feje. Hatice szerint, nem szabad lehetőséget hagyni nekik, és Sah is elégedett Mahidevran tervével.
Mihrimah anyja szobájába megy, és könyörög neki, hogy ne kelljen férjhez mennie Rüstemhez. Hürremnek eszébe jut, hogy mit mondott a lányának, mikor még kicsit volt: Szultánaként született, ezért olyan dolgokat is megtehet, amit egy szolga nem ? érzései hamarosan meg fognak változni, mivel minden az ő javát fogja szolgálni. Miután Hürrem álláspontja nem változik, Mihrimah kifejezi odaadását anyja iránt, és kijelenti, hogy ez mindennél fontosabb, még a szerelemnél is.
Lütfü tájékoztatja a Szultánt, hogy olyan információja van, hogy Rüstem elkapta a betegséget, és leprás lett. Nigar közli Rüstemmel, hogy hiába veszi el Mihrimaht, mindvégig ott lesz a tudatában, hogy a lány szíve Bali Beyért dobog. Rüstem mérgében először pofon vágja, majd megpróbálja megfojtani Nigart. Süleyman informálja Hürremet Rüstem betegségéről. De Hürrem úgy véli, hogy ez csak pletyka, hiszen nagyon sok rosszakarója van a férfinak. Süleyman feldühödik Hürrem nyugodtságán, és közli vele, hogy a lánya jövőjéről beszélnek!
Husrev Hatice gyerekeivel beszélget. Mikor Hatice ezt meglátja, dühösen azt mondja a férfinak, hogy ő soha nem helyettesítheti az apjukat. Husrev azt feleli, hogy ő nem fogoly, egyetlen dolog, amit elvár újdonsült feleségétől, az egy mosoly vagy egy pillantás.
Sah elmondja Süleymannak, hogy aggódik Mihrimah miatt. Süleyman szerint, még nem tud mindent. Mihrimah Gülfemtől tudja meg, hogy Rüstem beteg. Hürrem megtudja, hogy Sah éppen Süleymannal van. Azonnal csatlakozik hozzájuk. Sah előtt is elmondja, hogy mindez csak pletyka, amivel Süleymant kellemetlen helyzetbe hozza. Amikor Süleyman arra kéri, állítsák le az előkészületeket, Hürrem azt javasolja, hogy küldjenek Rüstemhez egy orvost.
Az aga, aki Bali Beyt követte informálja Mihrimaht, hogy a férfi az éjszakát Signora Sylviával töltötte. Sylvia elmeséli Bali Beynek, hogy volt egy nő, aki megfenyegette. Kérdi, tudja-e ki volt? Szerinte, ez a nő nagyon szerelmes.
Mehmet türelmetlenül várja, hogy elmehessen Sancackba. Apja szerint, Mihrimah esküvője után indulhat. Lütfü a régi palotába száműzte Ahsen Hatunt, mert túl erőszakos volt. Hürremnek ez nem tetszik, úgy dönt, kezébe veszi az ügyet. Mihrimah elhinti apjának, hogy Bali Beynek viszonya van Signora Sylviával, aki nem mellesleg a velencei Tomaso unokahúga. Süleyman emiatt magához hívatja a férfit, és óvatosságra inti. Bali Bey kifelé menet összefut Mihrimahval, aki üdvözletét küldi Sylviának.
A bíróság istenkáromlással vádolja Masukit és kivégeztetik növendékeivel együtt. (Véleményem szerint, túl sok időt szántak erre a részre?) Sah arra kéri Moses Efendit, hogy miután megvizsgálta Rüstemet, állítsa őt betegnek. A doktort meglepi a kérés. Hürrem megérkezik Sahhoz, hogy elmondja, Lütfü megcsalta őt Ahsen Hatunnal. Majd miután távozik, Mercan jön. Sah ingerülten hazugnak nevezi Hürremet, azonban Mercan úgy véli, most talán igazat mond. Ugyanis ő látta Ahsent kijönni Lütfü szobájából. Saht sokkolja a hír.
Sylvia muszlim szeretne lenni, hogy hozzámehessen Bali Beyhez. Azonban a férfi elveti az ötletet. Mihrimah örömmel közli anyjával, hogy Rüstem lebetegedett. Hürrem viszont még mindig kitart az esküvő mellett, hiszen ez csak egy pletyka! Sah megkéri Mercant, ölje meg a háremhölgyet. Lütfü hazaérkezik, és kérdi nejétől, beszélt-e Moses Efendivel? Sah igennel felel, majd hozzáteszi, hogy ő hűséges a dinasztiához! Majd elmondja, hogy Hürremtől szerzett tudomást Ahsen Hatunról, és még Mercan is megerősítette! Lütfü tagadja, hogy elvesztette volna a fejét, de Sah szerint el kellene válniuk, mert ő egy szégyentelen szolgája a dinasztiának! Majd a fejéhez vágja, hogy minden, amit eddig elért, azt neki köszönheti ? mert ő a dinasztia, ő maga az állam (kicsit sem beképzelt) , majd meglökte, és távozott.
Rüstem épp menni akart, mikor Moses Efendi megérkezett. Elmondja a pletykákat vele kapcsolatban, hogy azt hiszik, leprás, és ezért ideküldte a Szultán, hogy megvizsgálja. Közben Nigar Sahhoz ment, hogy elmondja, Rüstem kidobta őt az utcára. A doktor megvizsgálja Rüstemet, és megállapítja, hogy leprás. Ekkor Rüstem megragadja, és kényszeríti, hogy mondja azt, hogy nem beteg! Ebben a pillanatban egy tetűt talál a fején, és azt mondja, ez a bizonyíték rá.
Nigar Matrakcit keresi fel, hogy segítsen neki, hogy ismét találkozhasson a kislányával. Mahidevran levelet kapott Sahtól, aki biztosítja, hogy minden a terv szerint alakul. Rumeysa belopózik Mustafa szobájába, azt állítja, Mahidevran küldte. Mustafa figyelmezteti, hogy ha hazudik, megbüntetik. Rumeysa azt feleli, hogy nem fél semmitől. Egész éjszaka ott marad, majd reggel, mikor jön ki a szobából összefut Ayséval.
A Tanácsban Süleyman Pasát előléptetik ?Coup? Pasává (Ez a titulus neve, így ők sem fordították le. Ez a 2. ember a Nagy Vezír után.) Moses Efendi megérkezik, és közli a Szultánnal, hogy Rüstem Pasa nem leprás. Épp ellenkezőleg! Egy tetűt talált a fején, és mivel köztudott, hogy bogarak nem másznak rá leprásra, így egészen biztos, hogy a Pasa nem beteg. Mihrimah reménykedik, hogy mégsem lesz megtartva az esküvő, mire Hürrem boldogan újságolja neki, hogy Rüstem egészséges! A lányt ezzel teljes kétségbeesésbe taszítva. Lütfü csak nevet Rüstem szerencséjén. Sah szerint, az esküvőig még sok minden történhet a férfival. Rüstem kérdi Olíviától, honnan szedte a tetűs trükköt, a lány azt feleli, hogy még az apja tanította neki. Rüstem szerint, ha ezt a bogarat nem rakta volna rá, akkor most nem utazhatnának a fővárosba. A kocsi csapdába hajt, majd valaki felrobbantja?

Szulejman017


Szulejmán (feliratosan) 98. rész 2/1 by netbulvar

További részeket itt találsz!

Hozzászólások: