Szulejmán feliratosan Bölüm 93 2/2. rész.

Szulejmán részek feliratosan!

Bölüm 93 2/2 rész.

93.rész Leírása

93. rész

Sümbül értesíti Hürremet, hogy Beyazit eltűnt. Hürrem nem akarja elhinni, hogy történhetett ez meg, hiszen annyi ember veszi őket körül. Beyazit janicsárnak öltözött, és arra kéri kis barátját, Hassant, hogy mostantól Husseinnek szólítsa herceg helyett.
Mihrimah segítséget kér, Afife Hatun Esmahant vérző fejjel találja. Közben Hürrem megpróbálja kideríteni, hová lett a fia. Tanára azt állítja, arra kérte a fiú, hagyja őt egyedül olvasni. Nem volt meglepő a kérése, mert ez már többször is előfordult. Hürrem gyanakvóan kérdi Mercan Agától, mit csinált a gyerekkel, de Mercan megesküszik, hogy nem merné őt bántani. Majd az őr bejelenti, hogy mindenütt keresik.
Mihrimah ideges Esmahan miatt, és imádkozik, ne legyen baja. Sah megpróbálja Haticét felvidítani új ruhatár készíttetésével, de Haticét csak egy dolog érdekli, hogy mit tervez Sah Hürrem ellen. Miközben Hürrem a gyerekét keresi, aggódva látogatja meg Esmahant. Mihrimah nyugtatgatja anyját, hogy az öccse bizonyára elbújt valahová.
A táborban Beyazit meglátja Selimet apjuk mellett, kitör rajta a féltékenység. A Szultán megtudja, hogy a keresztények összefogtak ellene. Husrev és Lütfü javaslatára úgy dönt, újabb lépéseket tesz, hogy megmutassa erőiket.
Mustafa azon gondolkodik, vajon Benitto igazat mondott-e neki. Megpróbálja kideríteni, hogyan váltak hirtelen barátokból ellenségekké. Gabriella megjelenik Rumeysa előtt, és elmondja neki, ki is igazából. Azonban Fiden megzavarja őket.
Sah beront a szobába, ahol Esmahan fekszik, és megtudja, hogy lánya elcsúszott a fürdőben. Hatice azt nem érti, miért a fürdőben beszélgetett a két lány? Cihangir megpróbálja elmondani anyjának, hol van Beyazit, de Hürrem nem adja meg neki a lehetőséget. Mercan lép be a szobába, informálja őket, hogy megtalálták a gyerek ruháit. Valamint, Hassan, Beyazit osztálytársa is eltűnt. Ezek után a kis Cihangir hangosan kiáltja, ő tudja, hová lettek, erre mindenki meglepődik.
Esmahan magához tér. Miután összenézett Mihrimahval, azt mondja, elcsúszott a fürdőben. Mihrimah megkönnyebbül. Cihangir, miután megígértette anyjával, hogy Beyazit nem kap büntetést, elárulja, hogy fivére csatlakozott a hadjáratba. Hürrem szerint a gyerek viselkedéséből tudhatta volna, hogy erre készül. Majd kiadja Sümbülnek, hogy azonnal hozza vissza. Beyazit, barátja tanácsai ellenére, verekedésbe keveredik, melyet sajnos Selim észrevesz.
Hatice azt mondja nővérének, hogy ő nem hiszi el a mesét az elcsúszásról. Mercan értesíti őket, hogy Beyazit megszökött, és csatlakozott a hadjáratba. Sah visszamegy a palotába, és megrója Hürremet, hogy nem vigyáz megfelelően a gyerekeire. Süleymant sokkolja, hogy Beyazit ott van a helyszínen. Azt kérdi, ki segített neki, de Beyazit azt válaszolja, saját maga oldotta meg. Süleyman azt mondja, hogy annak, aki részt vesz egy háborúban, nem csak kardforgatási képességekre van szükség, hanem az eszét is tudnia kell használni! Megkéri Bali Beyt, intézze el, hogy a gyerek biztonságosan visszatérhessen a palotába. Amint Beyazit kilépett a sátorból, figyelmeztette kis barátját, hogy fusson, ezzel mentve a fejét. Amint hazatért, azt mondja anyjának, hogy nem bánta meg, és még egyszer megtenné, ha legközelebb ismét nem vinnék magukkal. Hürrem szerint, sokkal felelősségteljesebben kellene viselkednie, és nem ilyen makacsul, mert ez a viselkedése a tanárát és az őrök életét veszélybe sodorhatja.
Sah elárulja lányának, hogy nem hiszi, hogy állapota egy balesetnek köszönhető, valamint úgy véli, Bali Beynek is köze van hozzá. Azonban Esmahan kitart állítása mellett. Mihrimah érdeklődik anyjánál, hogy megbünteti-e Beyazitot? Hürrem szerint az lesz a fiú büntetése, hogy két embert miatta fognak kivégezni. Hozzáteszi, hogy miután ő maga próbálta megfelelően felnevelni gyerekeit, ezért mindenki őt hibáztatja a hibáikért.
Hatice nem hiszi, hogy Esmahan elcsúszott, viszont Nigar úgy véli, Mihrimah nem lenne képes bántani unokahúgát. Sah megismétli: Hürrem hamarosan elhagyja a palotát, élve vagy halva. Mustafa követeli Gabriellától, hogy árulja el az igazságot. A Signora elmondja neki, hogy a testvérét elrabolták, és kiderítette, hogy most a háremében van. Hürrem Mihrimahval meglátogatja Esmahant. Mihrimah elégedett, azt mondja, okosan felelt, hogy úgy verte be a fejét, hogy megcsúszott. Sah azt mondja Hürremnek, hogy úgy nőtt fel a lánya, hogy a saját jellemét nevelte bele. Hürrem rászól, hogy ne beszéljen úgy a lányáról, mintha ő lenne a Szultán lánya.
Hürrem Kevser Hatunnal találkozik, akinek dupla összeget ajánl a házáért. Az asszony szerint, emlékeket nem lehet megvásárolni. Ezután Hürrem a saját emlékeiről beszél, hogy hogyan érkezett a palotába, mint rabszolga, ezzel elveszítve egész családját. Hogy szeretett volna vissza menni hazájába, de végül a palota vált otthonául, és a Szultán szerelme marasztalta. Majd Hürrem kifejti, mennyire szeretné megvásárolni az ingatlant. Kevser Hatun végül megjegyezte, hogy ha tudta volna, mennyire kell neki, soha nem utasította volna vissza.
Barbarossa készül a tengeri ütközetre. A Szultán találkozik Stefánnal, Pedro Rares bátyjával. A Háremben elégedetlenkednek a lányok, mert nem kapták meg fizetésüket. Afife értesíti Hürremet. Hürrem biztosítja őket, hogy hamarosan kifizeti őket. Minderről Mercan szépen beszámol úrnőjének, Sah Szultánának. Sah elégedetten várja, hogy lázadás törjön ki a Háremben.
A piacra új teológus érkezik Seyh Masuki személyében, a biró kész találkozni vele. A bíró tudni szeretné, hogy nem félti-e az életét, amiatt az eszme miatt, amiről beszél. Seyh Masuki cask most veszi észre, hogy a biro áll előtte. Kifejti, hogy az apja mennyire csodálta őt. Mercan Aga informálja Hürremet, hogy kinyomozta, nincs pénz, amit a háremhölgyeknek oda tudnának adni. Hürrem megkéri Sümbült, szóljon Raquel Hatunnak, hogy beszélni szeretne vele. Sah elmegy a palotába, és közli Hürremmel, hogy tudomására jutott, hogy elégedetlenkednek a háremhölgyek. Majd a segítségét ajánlja. Hürrem megköszöni, de közli, nincs szüksége a segítségére.
Süleyman, természet adta akadállyal találja szembe magát. Lütfü Pasha azt javasolja, kérje Mimar Sinan segítségét, hogy át tudjanak kelni a folyón, hozzátéve, hogy az építész Ibrahim tanítványa volt. Sinan előadja tervét, hogyan tudnának átkelni a folyón anélkül, hogy vizesek lennének. Mindenkit lenyűgöz, és a Szultánt is meggyőzi. Azonban figyelmezteti, hogy lefejezi, ha nem készül el időben a konstrukcióval.
Hürrem kölcsönt kér a zsidó Raqueltől. Nigar találkozik vele, majd Sah Szultánához kíséri. Sah értesül a kölcsönről. Faire szól a háremhölgyeknek, hogy Hürrem Szultána gondoskodott arról, hogy hamarosan megkapják a pénzüket. Gabriella még egyszer találkozik Mustafával. Könyörög neki, hogy higgyen neki, és engedélyét kéri, hogy húgát magával vihesse. Mustafa bejelenti anyjának, hogy elengedi Rumeysát, amivel Mahidevran nem ért egyet. Amikor közlik ezt a döntést a lánynak, Rumeysa könyörög, hadd maradhasson, mert ő már az ő családjába tartozik.
Süleyman megelégedéssel látja, hogy Sinan terve időben elkészült, így felajánlja neki, hogy kérhet tőle bármit, amit csak akar. Sümbül informálja Hürremet a kölcsön elszállításáról, Nigar meg továbbítja az információt Sahnak.
Egy háremhölgy informálja Mihrimaht, hogy a háremhölgyek kezébe került az a levél, melyet Bali Bey írt neki. Mihrimah úgy gondolja, ez Esmahan revansa. Sümbülre rátámadnak, és elveszik tőle a pénzt. Teljes kétségbeesve tér vissza a palotába úrnője elé. Egy háremhölgy meghallja Sümbül nyávogását, és így felszítja az indulatokat a Háremben. Ahogy Afife Hatun próbálja csitítani őket, hirtelen Sah Szultána lép be a pénzzel! Ő lesz az, aki szétossza a lányok között. Amint Hürrem meglátja ezt, azonnal rájön, ki áll a rablás mögött. Sah is észreveszi őt, és cinikusan mosolyog?

Szulejman6-e1442852185712


Szulejmán (feliratosan) 93. rész 2/2 by netbulvar

További részeket itt találsz!

Hozzászólások: