Szulejmán feliratosan Bölüm 92 2/2. rész.

Szulejmán részek feliratosan!

Bölüm 92 2/2 rész.

92.rész Leírása

 

92. rész
A sokkból felocsúdva, Hürrem magyarázatot követel Bali Beytől, miért találkozik titokban a lányával. Bali Bey azt mondja, Mihrimah akart vele beszélni. Hürrem megrója, mert ahelyett, hogy a Szultán mellett lenne és védené őt, ahelyett folyamatosan a Szultánák között van. Figyelmezteti a férfit, hogy túl sok hibát vét, utalva Ibrahim kincsének esetére. Közben Hatice kikelve magából üvölt, hogy nem lesz Husrev Pasha felesége. És, ha a bátyja annyira forszírozza a dolgot, akkor esküvő helyett, temetést fognak ülni! Rüstem figyelmezteti Mustafát, hogy engedelmetlensége komoly gondokat okozhat még. Yahia is egyetért ezzel. Azt tanácsolja, ne menjen a fővárosba, mert nagyon veszélyes lehet ez számára. Mustafa begurul, azt kérdi, hogy most akkor félnie kellene az apjától??? Bali Bey aggódik, mi jut el a Szultán fülébe, de Matrakci biztosítja afelől, hogy a Szultán mennyire nagyra tartja. Mihrimah elmeséli Esmahannak a tervét, hogy miután az anyja rajtakapta őket, most már össze kell házasodniuk. Süleyman aggódik, mert még nem jött hír Mustafáról. Bali Bey próbálja megnyugtatni, hogy Mustafa tehetséges katonai vezető. Hürrem Mihrimahtól is magyarázatot vár, majd rájön, hogy a lány terve volt, hogy rájuk találjon. A lány emlékezteti arra az ígéretére, amit még évekkel ezelőtt tett, hogy ahhoz mehet csak férjhez, akihez ő akar. Gülfem értesíti a Szultánt Hatice tervéről, hogy inkább meghal, minthogy férjhezmenjen, de a Szultán hajthatatlan. Lutfu elmeséli Sahnak, hogy Husrev Pashából Kubbe Pasha lett, aki a jövőben az összes kormányzói gyűlésen részt fog venni. Ez a hír elégedettséggel tölti el mindkettőjüket, mert úgy gondolják, ez még a hasznukra válhat. Amikor Sah megtudja, hogy Hatice egyedül maradt a fürdőben, idegesen rohan utána, mert fél, hogy valamit tesz magával. Hatice megnyugtatja, hogy nincs ilyen fajta szándéka. Sah szerint, a Szultán már nem akarja elküldeni, hiszen leendő férje a tanács tagjává vált. Süleyman Hürremmel is megosztja ezt az új hírt, hogy Hatice marad, hiszen a férjjelöltje szerepet kapott a találkozókon. Hürrem azt válaszolja, hogy azt hitte, Rüstem kapja meg ezt a tisztséget. Majd azt javasolja, hogy az esküvőt akkor tartsák meg, miután a Szultán visszatért a hadjáratból. Süleyman a tanácskozáson is bejelenti Husrev Pasha előléptetését. A többiek viszont morgolódnak, mert Mustafa megtagadta a parancsot, és Piri Pasha helyett Iskendert végezte ki. Lutfu és Kapitány Pasha az, akik kiállnak a Herceg mellett, szerintük biztos van magyarázat a fiú tettére. De a Szultán úgy véli, ez szimpla árulás! És ez egyre jobban dühíti. Rávilágít, hogy a Kapitány jelenléte a Herceg mellett tette őt magabiztossá… Mihrimaht egy aga értesíti, hogy Bali Bey az éjszakát Elenával töltötte. Luftu informálja Sahhot Mustafa engedetlenségéről. A Szultána nem érti, hogy követhetett el ekkora hibát, hiszen ő is pontosan tudja, hogy Hürrem csak arra vár, hogy valamit elrontson. Lutfu hozzáteszi, Rüstem a Herceg mellett volt… Mahidevran arra kéri Gabriellát, hogy ne kövesse árnyékként Mustafát, mert ha már akarta volna őt, akkor már megkapta volna. Fiden tájékoztatja úrnőjét, hogy Mustafa nem követte a Szultán utasításait. Mahidevran tudja, mit jelent ez. Teljesen kiborul. Mustafa levelet kap az apjától, amelyben kifejezi, mennyire elégedetlen vele, hogy megtagadta parancsát, majd követeli, hogy azonnal térjen vissza a fővárosba. Sah könyörületért esedezik, de a Szultán azzal vág vissza, hogy évekig lepel volt a szeme előtt, és nem látott tisztán. Csak egyetlen dolgot kért embereitől, hogy kövessék utasításait, és ne kérdőjelezzék meg! Ayaz Pasha azt mondja Hürremnek, hogy Husrev Pasha kiválasztása a Szultán saját döntése volt. Hürrem azon csodálkozik, hogy a Szultán miért nem kérte ki a tanácsát? Majd hozzáteszi, hogy ha ezt így folytatja, akkor rövidesen a padlón találja magát. Arra kéri a Pashát, hogy folyamatosan emlékeztesse a Szultánt a Herceg parancsmegtagadásáról, hogy a dühe soha ne csillapodjon.Matrakci és Malkocoglu rájönnek, hogy Rüstem csúnya játékot űzött a Herceggel, hogy csapdába csalja. Hatice arra kéri a két férfit, álljanak Mustafa mellé. Matrakci szerint, a Herceget nem kell félteni, mert maga a Szultán volt a tanítómestere. Hatice azt kérdi tőlük, hogy talán elfelejtették, mi történt ebben a szobában? Hogy Ibrahimot hogy végezték ki??? Esmahan teljes csalódottságban hagyja el Mehmet szobáját, aki sok elfoglaltságra hivatkozva nem tudta meghallgatni. A folyosón összefut Mihrimahval, aki teljesen letámadja, hogy ne is álmodozzon arról, hogy elnyeri a bátyja szívét. Gabriellának erőszakkal sikerül kiszednie Segnior Benittotól, hogy a húga Mustafa háremében van. A Pápa Sarlkennel és Francoiszal beszélget. Megpróbálják egyesíteni a keresztény világot az ottománok ellen, hogy megakadályozzák egész Európa felletti terjeszkedésüket. Mustafa megérkezik a palotába, ahol Lutfu figyelmezteti, hogy a Szultán nagyon dühös rá. A két Szultána azt tanácsolja, kérjen bocsánatot viselkedéséért. Viszont Musfata szerint, ő nem tett semmi olyat, ami miatt bocsánatot kellene kérnie. Sümbül értesíti Hürremet Mustafa érkezéséről, aki teljes örömmel várja a fejleményeket. A Szultán fogadja fiát. Kézmozdulattal jelzi, ne közeledjen addig, míg meg nem válaszoja kérdéseit. Azt kérdi tőle, hogy tehetett ekkora vakmerőséget a Szultánja ellen, a saját apja ellen??? De Mustafa higgadtan annyit mond, bizonyítékai vannak, hogy helyesen cselekedett. Rumeysa, látva, hogy Mahidevran teljesen kétségbe van esve, nyugtatgatja, hogy a fia hamarosan épségben fog hazatérni. Mustafa mutatja is azokat a papírokat, melyek Iskender bűnösségét, valamint Piri Pasha hűségét bizonyítják. Süleyman elégedett a papírokkal, melyeket Mustafa nyújtott át neki. Büszke fiára, de azt tanácsolja, hogy máskor egyeztessen vele, mielőtt cselekszik. Ezek után Süleyman kézcsókra nyújtja kezét, majd megöleli fiát. Mustafát ezzel felmentette. Hatice palotájában mindenki boldog. Mehmet, Mihrimah és Cihangir is körülüli az asztalt. Cihangir kiváltképp boldog, hogy Mustafa velük van. Csak Hürrem elégedetlen, hogy Mustafa tisztázta magát. Mustafa észreveszi, hogy Esmahan szomorú. Mihrimah megint annyira kellemetlen helyzetbe hozta, hogy otthagyta a társaságot. Mehmetnek sem tetszik húga viselkedése. Szomorúsággal és dühve telve Esmahan bejelenti anyjának, hogy belemegy a Bali Beyjel kötendő házasságba. Mikor Yahia és Mihirmah a folyosón összefutnak, a férfi elárulja a lánynak, hogy érzései mit sem változtak. Viszont ledöbben, mikor azt a választ kapja, hogy micsoda vakmerőség a Szultána lányával így beszélni!!! A Szultán és Mustafa az új háborúról beszélgetnek, amit a Szultán mostanában készít elő. Mehmet lép közbe, és kéri, Mustafa is csatlakozzon hozzájuk, hogy jelenléte segítse őt. Amikor a két herceg egyedül marad, Mustafa megfedi öccsét, hogy hogy lehet olyan vakmerő, hogy beleszól az apjuk óhajába! Lutfu Pasha most értesül arról, hogy a lánya és Bali Bey össze fognak házasodni. Megbántva érzi magát, mert őt senki sem kérdezte! Husrev Pasha megérkezik Haticéhez, és megnyugtatja, hogy nem fogadja el a házasságot, ha ő nem akarja. Selim elújságolja Beyazitnak, hogy ismét harcba indulnak, és ő megint itt marad a palotában. Beyazit szomorú, felkeresi apját, hogy megtudja, még mindig kisfiúnak tekinti-e, hogy valóban ez az oka, hogy ő nem mehet velük. Sah bejelenti Süleymannak, hogy Esmahan hozzámegy Bali Beyjez, és kéri ehhez a Szultán beleegyezését. Esmahan elmondja Mihrimahnak, hogy beleegyezett a házasságba, mire Mihrimah bedühödött. Hürrem felkeresi Ebu Suud Efendit, hogy tájékozódjon a mecset építéséről. Mihrimah, hogy megakadályozza az esküvőt, apjához siet. Nem palástolja boldogságát, mikor megtudja, Malkocoglu visszautasította az ajánlatot.Eljött a tél, és a Szultán háborúba ment. Búcsúzás közben Beyazit nem palástolja csalódottságát, hogy őt otthagyják a palotában. Hatice nem megy el a ceremóniára, azzal menti ki magát, hogy beteg. Nigar elmondja Rüstemnek, hogy észrevette, gyengéd érzéseket táplál Mihrimah Szultána iránt. Bali Bey a szobájában találkozik Mihrimahval. A lány tudtára adja, hogy tudomást szerzett arról, hogy visszautasította a házassági ajánlatot Esmahannal. Bali Bey tisztán bevallja, hogy nem azért utasította vissza, mert ő belé szerelmes. Gabriella találkozik húgával, aki nem ismeri fel őt. Sümbül tájékoztatja Hürremet, hogy Beyazit eltűnt, és nem találják sehol. Mihrimah és Esmahan veszekednek, majd Mihrimah megüti. Esmahan elesik, beveri a fejét, eszméletét veszti..
szulejman2


Szulejmán (feliratosan) 92. rész 2/2 by netbulvar

További részeket itt találsz!

Hozzászólások: