Szulejmán feliratosan Bölüm 90 2/2. rész.

Szulejmán részek feliratosan!

Bölüm 90 2/2 rész.

90.rész Leírása

?90. rész
Hürrem halálos félelemben áll a teraszon. Magához ragad egy fákját, azzal fenyegeti Fairét, hogy ne tudja megközelíteni. Füsttől kábultan úgy látja, hogy Faire meg akarja ölni. Sümbül belép Hürrem szobájába, látja a nagy füstöt, megijed, mi történhetett. A teraszra érve, észreveszi, hogy Hürrem majdnem elájul. Kiveszi kezéből a fákját, és beviszi úrnőjét a szobájába. Faire kiviteti a füstölőt, ablakot nyittat, hogy friss levegő jusson be a szobába. Hürrem Fairéhez fordul, tudni akarja, ki ő, és azzal vádolja, hogy meg akarta ölni. Amikor Faire tagadja ezt, Sümbül lép közbe, hogy a lány csak meg akarta menteni az életét, a saját két szemével látta! Hürrem összezavarodva érzi magát, nem tudja mit higgyen. 
Shah és Hatice észreveszi, hogy Sahin Agát Hürrem lefizette, hogy hazudjon. Sah megígéri húgának, majd ő “gondoskodik” erről az emberről. Hatice törleszteni akar Hürrem összes szolgáján, Ibrahim kincsét felhasználva. 
 
Süleyman Cihangirt kezét fogva, megérkezik arra a helyre, ahol Selim és Beyazit matrakot tanulnak. Beyazit azt mondja, könnyen le tudja győzni Selimet. Szultánnak eszébe jut, mikor Selim rosszul lett, ahogy végignézte egy áruló lefejezését. Arra kéri Beyazitot, tisztelje testvérét. Matrakci teljesíti a Szultán kívánságát, és kiáll vele. Közben Süleyman Ibrahimot látja Matrakciban. Fájdalom mardossa,ezért teljes erővel esik ellenfelének, amivel felelmet vált ki mindenkiből, főleg Bali Beyben. Aztán egyszer csak észreveszi magát, eldobja a fegyvert, sisakot, majd dühtől felbőszülve távozik. 
Sah és Hatice hívatja Sihan Agát, hogy felvilágosítsa, a Dinasztiát kell szolgálnia. Sahin Aga félve, hogy elveszti életét, Hürremhez szalad, és elmondja, hogy Sah Szultána arra utasította, hogy tegyen tanúvallomást. Hürrem megnyugtatja, hogy ne féljen, mert most ő az egyetlen, akiben megbízik. 
Bali Bey irónikusan kérdi Rüstemtől, hogy a kincsen kívül keres-e még valamit? Majd hozzáteszi, hogy neki nincs rejtegetni valója. Erre Rüstem emlékezteti, hogy Aybige miatt majdnem elvesztette a fejét, és ez jó lecke kellett volna, hogy legyen számára. 
Mihrimah Esmahant gyanusítja, hogy ő küldte Bali Bey nevében a levelet neki, hiszen ő az egyetlen, aki tud az érzéseiről. Esmahan tagadja ezt, majd hozzáteszi, hogy Bali Bey azért kérhette el a levelet, mert törődik vele. 
Sah közli Fairével, hogy tudomására jutott, hogy írt levelet Mahidevrannak, és mostantól őt kell, hogy szolgálja. Faire elmondja, hogy Sihan beszélt Hürremmel, és most a lány úgy hiszi, hogy az aga elárulta őket. Sah megkéri Mercan Agát, hogy mondja el Fairének tervüket, hogy Sihan Aga nem látja meg a következő napfelkeltét. Gülfem látja Fairét távozni. Informálja Sahhot, hogy Hürrem előző éjjel nagyon rossz állapotban volt, és Faire mentette meg. Sah azt mondja Mercan Agának, hogy Faire most már problémát jelent nekik.  
Mihrimah azt kérdi Bali Beytől, hogy akarja-e tudni, mit írt neki? A férfi azt válaszolja, hogy el tudja képzelni… Hürrem megköszöni Fairének, hogy előző éjjel megmentette, és kérdi, mit szeretne cserébe? A lány egyetlen kívánsága csupán annyi, hogy Hürrem megbízzon benne. 
Lutfu informálja Süleymant, hogy Pedro Rares nem fizet adót. Süleyman arra utasítja, hogy figyelmeztessék a férfit, szedjék be tőle a pénzt, majd fejezzék le. Rüstem amikor Hürremmel beszél azt mondja, hogy úgy gondolja, hogy Hatice elrejtette a kincset, és erről Sah és Lutfu biztosan tud. Hürrem szerint, így mindhármukat csapdába tudják csalni. 
Bali Bey látja Fairét Sahinnal. Süleyman arra kéri a pasháit, hogy nyomozzák ki Piri Pasha Ramazanoglou beleavatkozását Ibrahim halálát követő bonyodalmakba. Ayaz és Lutfu szerint, a Pasha hűséges a Dinasztiához, de Rüstem azt mondja, hogy midig van első alkalom. Süleyman egyet ért, de továbbra is kéri a kivizsgálást. 
Faire félrehívja Sihan Agát egy sötét zugba, ahol Cafer Aga végez vele. Aztán megkérte a lányt, hogy kövesse, de miután Faire érezte, hogy veszélyben van, megvédte magát. A támadás közben, Faire sikoltását meghallotta Hürrem és Sümbül. Sümbül közbelép, de az Aga félrelöki, majd Hürremre támad. Azonban nem sikerül neki, mert Faire ledöfi tőrével, de miután ő is megsérült, elájul. Mikor magához tér, Hürrem tudni akarja, ki is ő valójában? A lány válaszol, ő Diana, Mahidevran szolgálója. Hürrem arra is kíváncsi, hogy a fürdőben meg akarta-e ölni? Diana azt mondja, hogy csak Sümbülnek köszönheti, hogy még életben van, mert meghallotta a kopogását, így feladta terveit. Amikor Hürrem és Sümbül egyedül maradnak, Sümbül azon aggódik, hogy vajon megbízhatnak-e Fairében. Hürrem szerint, ha egy ellenségből barát lesz, akkor az a legmegbízhatóbb! Hürrem emlékezteti, hogy ő (Sümbül) is ellenség volt valaha… Hürrem arra kéri Dianát, hogy vezesse félre Bali Beyt. Diana azt mondja Hürremnek, hogy nem tudja pontosan mit is tett vele a boszorkány, és hogy mit tett a füstölőbe, de mostantól nyugodtan alhat. 
Bali Bey informálja a Szultánt a nyomozásáról, hogy az a háremhölgy, aki vallomást tett Hatice ügyében, újra eltűnt. Mahidevrant zavarja Gabriella, meg a szívesség, amit kér, hogy külön elbánásban részesüljön a hajóját illetően. Mustafa megemeli a janicsárok bérét. A piacon Ibrahim dolgait árulják, és Hatice arra kéri Matrakcit, közvetítsen a bíró felé, hogy néhány dolgot Haticéhez juttassanak. 
Lutfu Pasha továbbítja Sah kérését a Szultán felé, hogy Sihan Agát Mercan Agával pótolják, hiszen ő hűséges a Dinasztiához. Hürrem észre veszi, hogy Esmahan gyengéd érzelmeket táplál Mehmet iránt, de a fiú csak úgy gondol a lányra, mint a testvérére. 
Lutfu bejelenti feleségének, hogy megtette, amire kérte, de szerinte, abba kéne hagynia az ellenségeskedést Hürrem ellen. Hürrem megosztja Süleymannal mindazt a rosszat, ami a Háremben történt. A férfi elégedetlenségének ad hangot, hiszen a felesége a felelős mindenért.Hürrem bocsánatot kér, de úgy gondolja, hogy mindez a Szultán hibája, hiszen ő adott alapot a háborúskodásra. Majd megígéri, hogy többé nem történik rossz a Háremben. Végül Süleyman közli vele, hogy “felvette” Mercan Agát. Hürrem, dühtől nem látva, szól Sümbülnek, hogy beszélni akar Rüstemmel. 
Mihrimaht zavarja Malkocoglu közömbössége. Afife értesíti Sah Szultánát Mercan Aga új állásáról. Mercan nem túl elégedett, de Sah közli vele, hogy ez az ő kívánsága volt. Hürrem azt mondja Rüstemnek,hogy Sahnak sikerült a saját szolgáját a palotába juttatnia, hogy értesüljön a palota életéről. Rüstem azt mondja, hogy Sahnak bocsánatot kell kérnie a Szultánnál az elrejtett kincsek miatt, mert hamarosan leleplezik őket. 
Mahidevran aggódik Mustafa miatt, ezért megpróbálja elvonni a figyelmét Gabrielláról. Megkéri Fident, hogy válasszon egy háremhölgyet a Hercegnek. A vacsorán, amit Gabrialla tart, Benitto felhívja a figyelmet a kereskedők jogaira, amiért Mustafa mérges lesz, így elhagyja a helyszínt. 
Rüstem azt mondja Nigarnak, hogy hamarosan menniük kell, mert Ayaz Pasha elégedetelen, mert nem találják Ibrahim kincsét. Süleyman üdvözli Mercan Agát az új helyén. Sah szerint, Hatice rosszul teszi, hogy megvásárolja Ibrahim dolgait, mert túl sok pénzébe kerül. Amikor Süleyman megtudja, hogy Barbarossa Mustafánál maradt,
és a Herceg megemelte a katonák fizetését, nagyon mérges lett. Ezt Hürrem kihasználva megjegyzi, hogy Mustafát a sereg mindig is szerette. Süleyman megkéri, hagyja egyedül. Hürrem elégedetten távozik, hiszen látja párját, amit mérges Mustafára. 
Sah aggódik, hogy a rejtett kincs rossz hatással lesz Lutfura, és ezért úgy gondolja, rossz helyen van a palotában. Ayaz Pasha összeütközik Luftuval, mert látja, hogy közel kerül Kasim Pashához. Gabriella megijed, mikor Benitto azt mondja, hogy minél közelebb kerül Mustafához, annál közelebb lesz hozzá a testvére, Lukrecia. Mahidevran egy háremhölgyet lát játszani az unokájával. Kérdi a nevét: Rumeysa, de az igazi neve Lukrecia. 
Rüstem tájékoztatja a Szultánt, hogy valami fontos dolog történt. Malkocoglu levelet ad át Mihrimahnak. Közben Ibrahim kincsit kocsira pakolják. Sah és Hatice meglepődve látják feltűnni Rüstemet. Majd mikor bejelentik a Szultán érkezését, lefagynak. Amikor felnyitják a korsókat, és Süleyman melátja az elrabolt kincseket, úgy érzi, a saját testvérei árulták el!!!
image_10240060_16-9


Szulejmán (feliratosan) 90. rész 2/2 by netbulvar

További részeket itt találsz!

Hozzászólások: