Szulejmán feliratosan Bölüm 85 2/2. rész.

Szulejmán részek feliratosan!

Bölüm 85 2/2 rész.

85.rész Leírása

 

85. rész
Diana éppen végzett a két háremhölggyel, és éppen Hürrem felé indul, mikor meghallja, hogy Sümbül kiabálva kopog az ajtón. Miután betörik az ajtót, Diana azt mondja, hogy a háremhölgy akarta megölni Hürremet. Amikor a folyosón járt, meglátta a már megölt Agát, ezért jött be a fürdőbe, és mentette meg a Szultánát. Hürrem, sokk hatása alatt távozik a fürdőből, majd nekimegy Sümbülnek, hogy azonnal derítse ki, ki akarta megölni, hozzátéve, hogy Faire Kalfa (Diana) volt az, aki megmentette az életét. A jelenetet Mercan Aga a háttérből végignézi. Hatice palotájában, a tor után Hatice kérdi Gülfemtől, hogy vajon még miért nem kaptak híreket. Sah felfedezi, hogy Hatice és Gülfem valamiben mesterkednek. Afife Hatun a palotába siet, hiszen több órára magára hagyta a Háremet. Sah is vele tart. Hürrem, amint visszaér szobájába, a gyerekei felől érdeklődik.Megnyugszik, mikor megtudja, hogy ők jól vannak. Viszont csodálkozik, hogy Afife miért nem tért még mindig vissza? Amikor Nazli közli vele, hogy Afife Hatun is részt vett a toron, Hürrem kikelve magából azt mondja, hogy Afife kötelessége a Hárem felügyelete, és megkérdőjelezi, hogy nem volt-e köze az ellene irányuló támadáshoz! Diana megmutatja Sümbülnek, hol találta a halott Agát, és elmeséli, mennyire megrémült, és csak rohant Hürrem Szultánát megmenteni. Hürrem elpanaszolja Süleymannak, hogy valaki megpróbálta megölni a fürdőben. A Szultánt sokkolja az eset, és nem érti, hogy ki merészelt ilyet tenni. Hürrem szerint azok, akik halottnak szeretnék látni, ugyan azok a személyek, akik őt teszik felelősség Ibrahim haláláért. Amikor Sah és Afife megérkeznek a palotába, Mercan Aga fogadja őket a rossz hírrel. Afife azonnal Hürremhez szalad, hogy megnézze, jól van-e. Mikor magukra maradnak, Mercan Aga azt mondja, hogy nem volt szükség a közbelépésére, mert egy Kalfa megmentette Hürrem Szultánát. Sah: ?Ah, Hatice! Mit csinálsz?? Hatice ideges, mert semmi hírt nem kapnak. Gülfem megnyugtatja, hogy Mahidevran garantálta, hogy megbízhatnak Dianában. Felajánlja, hogy átmegy a palotába, megnézni, mi van.Hürrem azt kéri férjétől, hogy büntesse meg azt, aki meg akarta ölni. Süleyman azt feleli, hogy a saját két kezével öli meg az illetőt. Amikor Afife rémülten lép be a szobába, és ad hálát Allahnak, hogy Hürrem él, Süleyman ráordít, hogy a családját rábízta, és ő nem vigyázott rá. Afife elnézést kér a Szultántól, azzal, hogy teljes mértékben igaza van, és megígéri, hogy minden tőle telhetőt megtesz, hogy megtalálja a bűnöst. Afife behívatja Dianát a szobájába. Gyanakvóan kérdi tőle, hogy mi a jó kapcsolat oka, ami összeköti Gülfemmel? Miért ajánlotta őt a palotába? És mondja el, mi a célja. Diana tagadja, hogy hátsó szándékai lennének, hozzátéve, hogy mindenki a palotában szeretne szolgálni, és ezért kérte Gülfemet, akit már hosszú évek óta ismer, hogy protezsálja be. Afife furcsának találja, hogy az új ember belekeveredett az ügybe? Sah Hatice palotájába siet. Mérgesen kiabál vele, hogy miért nem hallgatott rá, hogy legyen türelemmel! De nem, megpróbálta megöletni Hürremet, aki a balul elsült eset után még erősebb lett! Miután a Szultánt ezzel kihozták a sodrából, most meg kell várniuk, míg lecsillapodik. Hatice erre csak azt tudja mondani, hogy már nem érdekli, mert a bátyja megölte Ibrahimot. Amikor Sah azt is elmondja, hogy Diana volt, aki megmentette Hürremet, mindenki elcsodálkozik. Nem értik, hogy hogy történhetett ez, hiszen Dianának kellett volna végeznie Hürremmel!Mehmet csodálja Bali Beyt, főleg azok után, amiket az emberektől hall. Bali Bey szerint, csak túloznak. Esmahan szerelmesen, nem érti, miért kell Mehmetnek háborúba mennie. Bali Bey rádöbben, hogy az idő gyorsan elrepült, a kis Hercegnő felnőtt. Mihrimah szerint, a férfi nem ismerte fel, még akkor sem, mikor ő ránézett. Mahidevran úgy véli, Allah megbünteti Hürremet mindazokért, amiket elkövetett. Mustafa gyanakvóan néz anyjára, nem titkol-e valamit? Aztán Mahidevran elmondja, hogy ő Hatice bánatára gondolt, mire Mustafa, hogy reméli, Sah Szultána megvédi és segíti őt. Mahidevran látja, hogy Yahya szórakozott. Mikor kettesben maradnak, figyelmezteti, hogy felejtse el Mihrimaht, mert most egyetlen feladata van, megvédeni Mustafát. Sah azt mondja Haticének, hogy most türelmesnek kell lenniük, és amilyen lassan ütötte bele a szöget Hürrem Ibrahim koporsójába, olyan lassan fogják rákényszeríteni a Szultánt, hogy ő maga végezzen szeretett hitvesével. Megállapítják, hogy Diana még mindig megbízható, de rá kell kényszeríteni a cselekvésre. Afife informálja Hürremet, hogy a megvádolt háremhölgy mindig megbízható volt. Valamint, hogy Mercan Aga Sah Szultána utasítására jött a palotába, hogy Hürremet eltávolítsák onnan. Hürrem csodálkozik, hiszen, mindenki tudja, hogy ő soha nem hagyja el a palotát. Afife nem bízik Fairében, sőt azt javasolja Hürremnek, hogy küldjék vissza a régi palotába. De Hürrem inkább megjutalmazza a Kalfát. Süleyman hangokat hall Ibrahim irodájából. Ahogy közelít a szobához, a folyosón meglátja Ibrahim alakját. Teljesen összezavarodva ezzel. Hezitál, nem nagyon mer bemenni, de aztán mégis rászánja magát. Bali Beyt találja ott. Bali Bey arra kéri, hadd nyomozzon a Hürrem Szultána meghiúsult támadása ügyében. A Szultán azt feleli, nem kell, majd ő intézkedik. Hürrem szimpatizál Dianával, aki elmeséli, hogy Magyarországról (!!!!!!) jött, és gyerek kora óta nem látta a családját, és nem is tud róluk semmit. Hürrem Sümbültől kérdi, hogy megbízik-e a lányban, mire pozitív választ kap. Hozzáteszi, hogy Afife Hatunnak másvalakit kell gyanúsítania, most, hogy a Szultána megbízik benne. A Pápa értesül arról, hogy támadás készülődik a Szultán ellen. Antonio Primalto a piacon mondja el a többieknek a tervét. Bíznak abban, hogy a Szultán most is megteszi szokásos körútját a kereskedők között. Ayaz Pashát informálják az itáliai ütközet előkészületeiről. Lutfu Pasha szerint, egyúttal Velencét is meg kell támadniuk. A Szultán engedélyt ad. Mihrimah megtudja, hogy anyja a régi palotába küldte Zumrut Agát. Sah azt tanácsolja Haticének, hogy jót tenne neki, ha Manishába látogatna. Hürrem úgy gondolja, hogy ez az ötlet Süleymantól származik. Sajnálja, hogy nem a férfi ölte meg, és azzal, hogy elküldi tőlük tovább kínozza. Mihrimah felbosszantja Hürremet azzal, hogy kiáll Zumrut Aga mellett, hogy ő olyan szolgát szeretne, aki megbízható, és aki nem ad át leveleket. Gülfem ront be a szobába, megvádolja Hürremet, hogy ő küldi Haticét Manishába. Hozzáteszi, hogy Haticének semmi köze a meghiúsult támadáshoz. Mihrimah meglepődik a hallottakon. Hürrem azt feleli, hogy erről még a gyerekeinek sem beszélt, nehogy rosszat feltételezzenek a nagynénjükről. Hatice azt kiabálja, hogy ő nem hagyja el azt a palotát, ahol Ibrahimmal boldogságban élt. Senki sem rakhatja ki őt onnan! Hürrem azt mondja Süleymannak, hogy megtudta, hogy Manishába küldi Haticét. Sah belép a szobába, Hürrem távozni akar, de Süleyman int, hogy maradjon. Sah közli, hogy Hatice úgy döntött, nem hagyja el a palotát. Süleyman átmegy Haticéhoz. Látja, hallja, hogy húga hegedül. Majd Ibrahimhoz beszél. Amikor észreveszi jelenlétét, azt mondja, hogy a gyilkossági kísérlet az ő ötlete volt. Azt akarta, hogy Hürrem érezze ugyanazt a fájdalmat, amit ő. Süleyman azt mondja, hogy holnap el kell mennie Manishába, és felesleges ellenkeznie. Hatice azt feleli, hogy azért küldi el, mert mikor ránéz, akkor Ibrahimra emlékezteti. Hürrem boldog, hogy Sah költözik be Hatice palotájába, mert így közel lesznek egymáshoz. Süleyman elfogadja Dimitri Katakouzinos és Antonio Primalto látogatását. A valódi ok, hogy megnézzék Süleyman és Bali Bey arcát, hogy amikor a piacon lesznek, felismerjék őket a támadás során. A Pápát értesítik, hogy hamarosan megölik Süleymant, így a keresztény világ megmenekül. Mustafa szerint, Ibrahim szerepe fontos lenne a csatában, mert Itália nem könnyű préda. Hatice megérkezik a palotába. Mustafa üdvözli, és megesküszik neki, hogy megvédi gyermekeit. Süleyman megérkezik a piacra. Bali Bey leellenőrzi a helyet, csak utána léphet be a Szultán. Találkozik a bíróval. Egy kereskedő Ibrahim haláláról lesújtva beszél. Azt mondja, hogy amióta meghalt a Pasha, nem megy úgy az üzlet, mint előtte. Ibrahim Pasha mindig megvédte, és segítette a nem muszlimokat? Most senki sem segíti őket. A bíró látja, hogy a Szultánt felzaklatja, amit hall. Egy polgár magára vonja a figyelmet, ekkor Antonio rátámad a Szultánra. De Bali Bey észreveszi, és megakadályozza a merényletet. Hürrem megtudja, hogy Sah maradni akar Hatice palotájában. Meglepődik. Teljesen kiakad Sümbülre, hogy már megint nem értesítették! Felrója neki, hogy nem ez az első alkalom, hogy nem kap információt a palota életéről! Sah, elégedetten nézi végig kettejük párbeszédét. Beyazit azzal vádolja Selimet, hogy titokban kijátszotta apját, ezért őt jobban szereti, és biztos ezért viszi őt is magával a háborúba, őt, mármint Beyazitot meg nem. Selim tagadja ezt, majd elkezdenek verekedni. Mehmet szobájában, Beyazit arról panaszkodik, hogy ő erősebb és gyorsabb, mint Selim, ezért kéne neki menni a háborúba. Amikor Hürrem belép a szobába, azt vágja fejéhez, hogy szülei mindig Selimet támogatják. Hürrem kéri, hogy a fiúk kérjenek bocsánatot egymástól. Mikor kettesben marad Beyazittal, azt mondja, hogy azért marad ő a palotában, mert kell egy erős férfi, aki vigyáz rájuk. Lutfu egy mosoly keretében gratulál Rüstemnek, aki ledöbben, mikor meglátja Bali Beyt a Szultán után haladni. Lutfu szarkasztikusan kérdi, hogy nem vette észre Bali Bey érkezését! Mustafát ledöbbenti, hogy ő nem tarthat a férfiakkal a csatába. Mikor Yahya azzal vigasztalja, hogy biztosan van rá logikus magyarázat, Mustafa csak annyit mond: ?Hürrem Szultána?. A Szultán bejelenti a Pashák feladatait, valamint, hogy Mustafa Pasha marad a palotában. Amikor Mustafa bejelenti, hogy nem megy harcolni, és marad Manishában, Hatice azt mondja, hogy ez Hürrem műve, és biztatja a férfit, hogy ne hagyja ezt annyiban, mert ő a Dinasztia jövője! Nigar meglátogatja Saht. Meglepetten tapasztalja a bekövetkezett változásokat, többek között a falfestmények eltűnését. Sah azt állítja, hogy mindez Lutfu Pasha óhaja volt. Nigar kérdi, mikor állnak bosszút Hürremen, Sah szerint hamarosan? majd, ha a Szultán elment, és Hürrem egyedül marad a palotában. Rüstem azon agyal, hogy Ibrahim is a Szultán mellett volt mindig, ugyanúgy, ahogy most Bali Bey. Hürrem azt tanácsolja, ne foglalkozzon Bali Beyjel, mert ő a Dinasztia tagja. Egyetlen emberre koncentráljon, Lutfu Pashára. Rüstem azt mondja, hogy Hürremnek is nagyon óvatosnak kell lennie Sah Szultánával, főleg, mikor magára marad a palotában. MIhrimah az istállónál találkozik Bali Beyjel. Ad neki egy amulettet, ami megvédi majd a háborúban. Rüstem meglátja őket. Mikor Mihrimah távozása után gratuál Bali Beynek az új kinevezéséhez. Közli, hogy ezt a címet Ibahim birtokolta valaha, és ez volt az, ami halálba vitte őt. Hürrem elbúcsúzik a Szultántól, és kéri, töltsék együtt az éjszakát. A Szultán cirógatva szerelmes verset szaval neki (Azt írja: ?Ne sírj, lefordítjuk!? ), majd megcsókolja.Egy hónap eltelt, és Hürrem vacsorára hivatalos Sahhoz. Hürrem először a szolgának adja az ételt, utalva arra, hogy már többször megpróbálták megmérgezni. A vacsorát Sümbül zavarja meg: azonnal a palotába kell jönnie. Rüstem utasítására egy Manishából jött katona vár rá. Az üzenet pedig az, hogy Mustafa Herceg sereget toborzott, és a főváros felé tart. Hürrem Mustafa Pashával akar beszélni. Mercan Aga levelet ad át Sahnak. Épp, hogy elolvasta a levelet, Sah felkiált, hogy Hatice megőrült, elvesztette az eszét, és Mustafát befolyásolja. Amikor Hürrem továbbítja a hallottakat, Mustafa Pasha annyit mond, hogy Mustafa Herceg bizonyára megkapta a híreket. ?Milyen híreket??- Hürrem. A Szultán megsebesült, a hercegekről nem tudni semmit. De addig nem is akar erről beszélni, míg nem lesz biztos. Hürremben megfagyott a vér a hír hallatán?
szulejman2 (1)

További részeket itt találsz!

Hozzászólások: