Szulejmán feliratosan Bölüm 76 2/1. rész.

Szulejmán részek feliratosan!

Bölüm 76 2/1 rész.

76.rész Leírása

 

76. rész

Hürrem tájékoztatja a Szultánt, hogy Firuze kém, egy áruló, aki közéjük férkőzött. Firuze letérdel Süleyman elé, hogy megcsókolja köpenyét, de az elhúzódik tőle, majd távozik. Hürrem azt mondja, sikerült legyőznie riválisát, aki most ott van, ahová tartozik, a földön a lábai előtt. Firuze felkel, és azt mondja, ő a talpára esik, mert a Szultán érzett szerelme bizonyítani fogja ártatlanságát. Hürrem neheztel erre a kijelentésre, és azt mondja, ezen az éjjelen nem csak az ő (Firuze) sorsa változott meg, hanem az összes ellenségéé. Firuzét vissza viszik a börtönbe.
Süleyman Ibrahimot hívatja. Tudni akarja, hogy hozhatott egy ellenséget, a Savafi Család leszármazottját a Hárembe? Ibrahim ledöbben. Ibrahim elmeséli, hogy találkoztak, hogy Barbarossa hozta. De Süleyman közbeszól, hogy mindezt ő is tudja, és megparancsolja, hogy kérdezze ki Firuzét, hogy miért jött, mit akar a palotában? Ibrahim teljesíti is a Szultán parancsát. Firuze azt mondja, hogy akár meg is ölheti, de amit mondott, az mind igaz, és ő csak a Szultánnal hajlandó beszélni, senki mással.
Hatice Hürremtől értesül Firuzéről, amit Ibrahim megerősít. Azon tűnődik, milyen hosszú évekig tartották a palotában ezt a kígyót! Süleyman fogadja Firuzét, ugyanakkor megkéri Ibrahimot, hagyja magukra. Firuze közeledni akar, de megállítja. Megkérdi, kicsoda ő, és mi a neve? Firuze azt feleli, hogy ő a Safavi Dinasztia Hercegnője. Az apja a Sah ellen ment, aki az ő nagybátyja, és az egész családját megölette ? Ő egy hajóra került, hogy megmeneküljön, azonban az elsüllyedt, és mikor ismét magához tért, Barbarossa hajóján találta magát. Amikor a Szultán azt kérdi, miért jött hozzá, azt feleli, a végzete vezette ide. Bekerült a Hárembe, és végül szerelmes lett. Süleyman ironikusan mosolyog. Beismeri, hogy kezdetben a vallásáról és a származásáról hazudott ugyan, de csak azért, mert tudta, hogy ők ősi ellenségek, és mert érezte, hogy az a szerelem, amit iránta érez, az segít neki a Háremben maradni. Könyörög Süleymannak, higgyen neki, de Süleyman keserűen megjegyzi, hogy minden alkalommal, mikor találkoztak, a szemébe nézve hazudott neki. Firuze azt mondja, teljesíti parancsát, bármi legyen is az, és akár meg is ölheti azonnal, ha úgy látja jónak. Süleyman hívatja az őröket, hogy vigyék vissza a börtönbe.
Mahidevran átöleli unokáját, és azt mondja Fatmának, hogy aggódik, mert Mustafa nem hallgat senkire, és feleségül akarja venni Helenát. Fatma meglepődik, mert szerinte a Herceg ilyet nem tehet. Mahidevran megnyugtatja, hogy ő sem akarja Helenát a palotában látni. Lala Vezír arra kéri Mustafát, engedelmeskedjen apjának. Mustafa viszont meg kívánja írni érzéseit apjának, így biztos megérti majd, miért akarja Helenát feleségül venni. Az erdőben Abbas csapdába került. Mustafa kérdi, hogy abban reménykedett, hogy elmenekül előle? Majd hirtelen előrántja kardját, és lecsapja a férfi fejét.
A Háremben Fiden megmutatja Fatmának, ki is az a Helena. Egész jó kedvben találják, hiszen ő is tudja, hogy Mustafa feleségül akarja venni hamarosan. Úgy vélik, hogy szülés után Fatmát visszahelyezik a Hárembe. Fatma azt mondja, ő fiút szül, és Helena csak a Herceg játékszere lesz. Fatma attól fél, hogy ez a házasság a fia, valamint az ő hárembéli kényelmes életét veszélyeztetné. Fiden tájékoztatja Mahidevrant, hogy Fatma kész megölni Helenát. Mahidevran csak egyet kér, hogy minden jel Fatma bűnösségére utaljon.
Ibrahim tájékoztatja a Szultánt, hogy mindaz, amit Firuze állított, igaz. Az egész családját kivégezték. Ettől a hírtől Süleyman megkönnyebbül, és elrendeli, hogy engedjék ki szeretőjét a börtönből. Mihrimah közli anyjával, hallott a Firuze-esetről, de Hürrem arra kéri, ezt a nevet többé ne ejtse ki előtte. Aztán hirtelen szembetalálkozik Firuzével. Afife Hatun közli Hürremmel, hogy a Szultán parancsára Firuze visszatérhet szobájába, hiszen bebizonyosodott róla, hogy nem kém. Hürrem azonnal Süleymanhoz fordul magyarázatért. Süleyman annyit mond, így döntött. Hürrem szerint, nem helyes, hogy Firuze a Háremben van, anélkül hogy feleségül ne venné vagy legalább felvenné a muszlin vallást ? Abban az esetben,ha feleségül kívánja venni, tartsa szem előtt, hogy ezzel a lépéssel nem csak az ő élete fog megváltozni, hanem mindenkié, aki ott él. Süleyman mosolyogva hallgatja végig Hürrem monológját, majd a fejével int az ajtó felé, jelezve, hogy elmehet. Hürrem csendben távozik.
Fiden szól Fatmának, hogy aznap éjjel kellene végeznie Helenával. Azt találják ki kifogásnak, hogy Helena meg akarta ölni az örököst, de ahhoz, hogy Fatma megvédje babáját és önmagát, önvédelemből végzett Helenával. Fatma azért fél, hátha őt gyanúsítják majd, de Fiden megnyugtatja (hazudik neki ? szép ki barátnő!), hogy majd ő segít neki, és Mahidevran Szultána megvédi. Az éjjel, szólnak Helenának, hogy Mahidevran Szultána kéreti. Azonban Diana felébred, és követi. Végül megmenti életét. Diana Mahidevran Szultána elé cipeli Fatmát azzal, hogy megpróbálta megölni Helenát. Fatma tagad,és Dianát hazugsággal gyanúsítja. Mahidevran elküldi Dianát, majd utasítja Fident és Fatmát, hogy a történtekről ne beszéljenek senkinek se.
Sümbül informálja Hürremet, hogy Afife éppen a Szultán szobájába kíséri Firuzét, hogy bejelentse döntését. Hürrem azon gondolkodik, mi lesz akkor, ha bejelenti, hogy feleségül veszi? Süleyman közli, meghozta döntését. Firuze letérdel elé, és azt mondja, hogy utolsó lélegzetével, a szíve mindig érte fog dobogni, és bármit is kérjen tőle, elfogadja. Ha azt kívánja, menjen el, elmegy, ha azt akarja, hogy meghaljon, akkor meg fog halni. Süleyman bejelenti, hogy mostantól a régi palotában fog élni. Firuze azt kérdi, meglátogatja-e majd. A férfi azt feleli, most látja őt utoljára. Ezek után, hogy már nem akarja őt, Firuze azt kéri, hogy ebben az esetben inkább küldje szülőföldjére. Erre Süleyman azt feleli, hogy ő SOHA nem tárgyal az ellenségeivel, hogy visszaküldje hozzájuk. Afife tájékoztatja Hürremet a Szultán döntéséről, és Hürrem ettől feldobódik. De mikor megtudja, hogy nem akarja a szülőföldjére visszaküldeni, frusztrált lesz, és úgy dönt, tennie kell valamit. Firuze nyomorultan sír, mert Süleyman magára hagyta. Ahogy visszatér szobájába, Hürrem már várja. Firuze kérdi tőle, hogy azért jött, hogy elbúcsúzzon tőle, és hogy szerelmi riválisával végképp végezzen? Hürrem azt mondja, hogy annak idején adott neki esélyt, hogy elhagyja a palotát, erre Firuze azt feleli, hogy Süleyman iránt érzett szerelme marasztalta. Hürrem közli vele, hogy Süleyman igazi szerelme ő (Hürrem) és ezért ő képes lenne még meghalni is. Emlékezteti arra a napra, mikor a mérget mutatta neki. Most újra kérdi, képes-e meghalni Süleymanért?
Yahia Ibrahimmal találkozik. Mahidevran levelét nyújtja át neki, melyben arra kéri Ibrahimot, hogy beszéljen Mustafával, és ne mondjon ellent apjának, valamint akadályozza meg, hogy feleségül vegye Helenát. Ez biztosan törést jelentene apa-fia kapcsolatában, ami Hürrem célja. Valamit tenniük kell Hürremmel, mert megpróbálta tönkretenni ezt a kapcsolatot, még akkor is, mikor Mehmetet meglőtték.
Hürrem arra kéri Rüstemet, hogy gondoskodjon arról, hogy Firuze ne érkezzen meg a régi palotába. Rüstem biztosítja úrnőjét, hogy már gondoskodott erről ? Firuze saját emberei fogják várni, és elvinni. Hürrem mosolyogva annyit mond, hogy nem érdekli, hogy élve viszik-e el?
Ibrahim a lánya mellett találja Nigart, és meglepődik. Nigar arra kéri, hogy ne tagadja meg, hogy láthassa gyermekét, és ne küldje el. Provokálja, hogy a férfi mindent megtesz, amit Hatice Szultána parancsol. Ibrahim feldühödik, és azt ordítja, hogy ne tegye próbára türelmét, majd kidobja az asszonyt. Mikor Nigar hazatér, kéri Rüstemet, váljanak el, miután egyáltalán nincs semmiféle kapcsolat közöttük. Rüstem mérgesen azt mondja, hogy így is úgyis elválnak.
Hürrem készen áll Süleyman fogadására. Azonban csalódnia kell, mert a férfi Cihangirhoz jött. A kis Herceg arra kéri, maradjon. Süleyman azt feleli, most nem lehet, de reggelire várja őt a szobájába. Firuze elhagyja a palotát. Az úton hirtelen megáll a kocsija, és észreveszi, hogy csapdát állítottak neki a saját embereivel. Amikor a vezetőjük azt mondja, hogy valaki informálta őket, Firuze azonnal megérti, hogy nem lehetett más, csak Hürrem. A vezető Humeyrának szólítja, és azt mondja neki, hogy a Sah és Firuze Császárné már aggódnak érte. ?Firuze? mosolyog?
Hatice Gülfemnek mesél Firuzéról, és hogy Hürrem viselkedése zavarja. Gülfem azt tanácsolja, nyugodjon meg és felejtse el, Haticének eszébe jut egy ötlet, amivel tönkre tehetnék Hürremet. Ibrahim megvilágítja a franciákkal való problémát a Szultánnak. A Pápa a bíborosokkal beszélget, akik arról számolnak be, hogy a francia király szövetkezett az ottománokkal. Ibrahim folytatja, hogy a Pápa kezdi elveszíteni befolyását Európában. A Szultán elégedetten hallgatja barátja beszámolóját. Azzal zárja le a megbeszélést, hogy közli Ibrahimmal, hogy egy nagy darab földet akar adományozni Hürremnek, jótékonysági célból ? ledöbbenti ezzel Ibrahimot.
Hürrem Ebu Suud Efendivel találkozik, és közli vele, hogy adományozni szeretne, a bíró tájékoztatja, hogy Valide Szultána milyen adományokat osztott szét Manishában és Bursában. Hürrem Istambulban szeretne adományozni, a bíró örömét fejezi ki. Hozzáteszi, hogy Rüstem lesz a képviselője, és vele fog ezentúl kommunikálni.
Yahia Mihrimával találkozik, verset olvas fel neki az érzéseiről. Mihrimah meglepődik, mert nem gondolta, hogy ennyire hamar láthatja viszont. A Szultána aggódik, nehogy valaki meglássa őket. De a költőt nem érdekli semmi más, folytatja a szerelmi vallomást. Azonban Hürrem meglátja őket, és arra gondol, ez csakis Mahidevran terve lehet.
Barbarossa dicsőíti Mustafát Ibrahim és Matrakci előtt az ivóban. Ebu Suud a feleségének mesél Hürrem új tervéről, felesége viszont a pletykát említ férjének, hogy ő egy boszorka. A bíró azt feleli, hogy Hürrem Szultána az ő segítségét kérte, hogy jótékonykodni tudjon, és ezt nagy megtiszteltetésnek veszi.
Ibrahim levelet ír Mahidevrannak, melyet Yahiának ad át. A férfinak azt tanácsolja, nősüljön meg és alapítson családot. Rüstem követi Yahiát, és azt látja, hogy egy küldöncnek adja át a levelet. A Szultán a teraszon azon gondolkodik, hogy a tavasz vajon mit hoz, és vajon miért nem kap híreket Mustafáról. Ibrahim nyugtatgatja, hogy Mustafa soha nem tagadná meg parancsát. Majd arra kéri Ibrahimot, hogy utazzon Drinápolyba, és készítse fel a sereget. Amikor Ibrahim Hürremmel fut össze, azt mondja, hogy lehet, hogy Firuze elhagyta a palotát, de ne feledje, vannak még ellenségei.
Mehmet elmondja apjának, hogy Mustafa azt mondta, hogy nem fogja megölni, mikor átveszi a trónt. Süleyman szerint viszont, akkor fontos, hogy mit mond Mustafa, amikor eljön annak az ideje. Amíg beszélgetnek, az Abbas vezetője megérkezik Mustafa ajándékával. Ibrahim Bursában találkozik Mustafával, és azt tanácsolja, hogy teljesítse apja parancsát, és ne vegye feleségül Helenát. Mustafa szerint viszont, az apja meg fogja érteni, hogy szerelmes. Közben Rüstem megöli a küldöncöt, elveszi tőle a levelet, és Hürrem kezébe adja. Hürrem fogja a levelet, és Süleymanhoz viszi. Ezzel bizonyítja, hogy Ibrahim Bursában van. Titokban találkozik Mustafával, hogy tervet szőjenek a trón elfoglalására.

szulejman2 (1)

További részeket itt találsz!

Hozzászólások:

One thought on “Szulejmán feliratosan Bölüm 76 2/1. rész.”

Comments are closed.