Szulejmán feliratosan Bölüm 102 2/1. rész

Szulejmán részek feliratosan!

Bölüm 102 2/1 rész.

102.rész Leírása

 

102. rész

Süleyman visszatér a háborúból, és Mustafától értesül, hogy Hürrem eltűnt. A fogadó terembe megy, ahol a családja már várja. Megkéri Afife Hatunt, hogy vigye ki Cihangirt, majd a háremhölgyeket is kiküldi. Mikor megkérdi, hogyan tűnt el Hürrem, Mihrimah a csapdáról beszél, amit anyjának állítottak, Selim hamis leveléről, és az összes hazugságról betegségével kapcsolatban. Majd egyenesen anyja elrablásával gyanúsítja meg a Szultánákat. Süleyman megkéri Mihrimaht és Mehmetet, hagyják el a szobát. Mustafához fordul, és magyarázatot követel, hiszen ő felelt a Háremért. Mustafa azt mondja, minden hirtelen történt, és Hürrem Szultána senkit sem értesített, hogy elhagyja a palotát. Süleyman emlékezteti, hogy a feleségéről és gyermekei anyjáról beszél, majd figyelmezteti Haticét és Mahidevrant, hogy az életükkel felelnek, ha bármi közük is van az esethez. Hatice mérgesen az mondja, hogy elege van Hürremből, egyáltalán nem érdekli, hogy Hürrem él-e vagy már meghalt, és ha annyira akar valakit gyanúsítani, akkor őt gyanúsítsa. Ezek után Süleyman mindenkit kiküld a szobából, egyedül akar maradni.
Kint a folyosón Mehmet arról beszél, hogy anyját már biztosan megölték, de Mihrimah ragaszkodik ahhoz, hogy még életben van, majd Malkocoglou-hoz fordul megerősítésért. Megígéri, hogy felfedi a valóságot. Rüstem neheztelve figyeli őket. Mikor Mustafa és a Szultánák kijönnek a szobából, Mehmet rátámad testvérére, és őt okolja a történtekért. Hiszen anyját okolja azért, hogy Mustafának el kellett hagynia Manishát. Mustafa megbántva annyit mond, hogy szégyen, hogy a saját testvére ilyet mond neki! Sah próbálja nyugtatni Mehmetet azzal, hogy azt mondja, Mustafa soha nem tenne olyat, amivel megbánthatná testvéreit.
Süleyman megparancsolja Rüstemnek és Malkocoglounak, hogy menjenek be minden házba, nézzenek be minden kő alá, és hozzák vissza Hürremet. És megkéri őket, ne hatódjanak senki könnyeitől, még akkor sem, ha az a Szultnánáéké vagy a saját gyermekeié. Mikor magára marad, kimegy a teraszra, ahol erőt vesz rajta a fájdalom. Eszébe jut, mikor Hatice elmondta neki, hogy meg akarja ölni Hürremet, Mahidevran, mikor megpróbálta megmérgezni, végül Mustafa, mikor azt mondta, hogy igaza volt, hogy ha felnövünk, elveszítjük ártatlanságunkat. A fájdalomtól nehezen kap levegőt ? közben egyre csak kérdezgeti ? ?HOL VAGY HÜRREM??
Ahogy telnek az órák, beesteledik, de ő még mindig a teraszon. Ebu Suud látogatja meg. Elmeséli neki a dervissel való találkozását, és hogy mire figyelmeztette. Éppen ezért, hogy ezt megakadályozza hozott döntéseket, és azt kérdi, hogy vajon rosszul tette-e? Mihrimah szerint, nem kell Mehmetnek Mustafát támadnia, mert nem ő felel a történtekért. Rüstem azt tanácsolja Mehmetnek, vigyázzon, mit mond, mert ellenségeik figyelik minden mozdulatát. Mihrimah aggódik apjáért, mert senki sem léphet be a szobájába. Ebu Suud azt tanácsolja, hogy ne hagyja, hogy a bánata elhatalmaskodjon rajta, inkább fordítsa egyfajta pajzzsá, hogy megvédje őt. Süleyman szomorúan válaszolja, már elvesztette páncélját?
Malkocoglou lép be hozzájuk, hogy bejelentse, elkapták azt az embert, aki a hamis levelet hozta Hürremnek. Süleyman azonnali kihallgatást rendel el, majd megossza Malkocoglouval, hogy Hürrem az ő szíve ? ő jelenti számára a levegőt, hogy nélküle csak fuldoklik, nélküle ő nem is létezik.
Mercan szól a Szultánáknak, hogy Malkocoglou szeretne velük beszélni. Hatice először visszautasítja, de miután Husrev szerint kötelessége teljesíteni, belemegy a találkozóba. Mahidevran úgy látja, Mihrimah és Mehmet őt gyanúsítja. Mustafa ezt ésszerűnek találja, hiszen Hürrem a Szultán felesége, anyja fő riválisa.
Süleymant teljesen elönti a gyász, ezért Hürrem szobájába megy. Ahogy kendőét szagolgatja, fájdalmára és arra a tűzre gondol, ami belülről emészti a szeretett nő távollétében? Közben Mahidevran és Mustafa megérkezik a palotába, hogy beszéljenek Malkocoglouval. Mustafa apja felől érdeklődik. Mercan elmondja, hogy az egész éjszakát Hürrem szobájában töltötte. Mahidevran bosszankodik, de Mustafa szerint mindenkinek meg kellene értenie az Uralkodó fájdalmát, és ezekben a nehéz órákban, inkább mellette kellene állniuk. Azonban Mahidevran azt mondja, hogy ő nem tudja tettetni, hogy elfelejtette, min ment keresztül a múltban.
Cihangir anyja szobájába megy, ahol alvó apját ülő pozícióban találja anyukája ágyán. Felébreszti, és elmeséli, hogy álmában látta Hürremet egy fa alatt feküdni. Kérdi apjától, hogy fogják-e még valaha látni, és a Szultán megnyugtatja a kisfiút, hogy biztosan.
Mustafa azt mondja Malkocoglounak, hogy nincs több mondanivalója, majd Malkocoglou kéri, meséljen a Hürremmel való nézeteltéréséről. Mustafa szerint, a Hárem miatt vitatkoztak. Malkocoglou elmondja, hogy Mihrimah a Szultánákat tartja felelősnek. Mustafa azt mondja, nem hagyja büntetlenül, akárki is tette, még akkor is, ha a saját anyjáról lenne szó. Mahidevran következik. Malkocoglou azt szeretné tudni, hogy Hürremet hibáztatja amiatt, hogy fiának Amasyába kellett költöznie? Mahidevran elveszti türelmét, és közli, hogy a fiának kétszer sikerült a haláltól megmenekülnie, mindkétszer Hürrem hozta rá a bajt ? úgyhogy ha revansot akart volna venni rajta, már rég megtette volna! Malkocoglou tovább folytatja, hogy azért gyűlöli Hürremet, mert a Szultán a tenyerén hordozza, erre Mahidevran üvöltve mondja, hogy semmit nem tett Hürremmel, de nem is érdekli! Dühösen hagyja el a szobát, Hatice váltja.
Közben az erdőben Süleyman meglát egy vöröshajú nőt, és azt hiszi, Hürrem az. Matrakci aggódva figyeli fájdalmát. Hatice azt mondja, mióta Ibrahim meghalt, ő is vele halt, így örülne, ha Hürrem meghalna. A férfi kérdi, hogy ez vallomás akar-e lenni, Hatice azt feleli, fogalma sincs, mi van Hürremmel.
Mustafa Yahiával beszélget a kertben, nem az zavarja, hogy elvesztette Sanjackját (Manishát), hanem, hogy az apja távolodott el tőle végérvényesen. Mehmet lép oda hozzájuk, beszélni akar bátyjával. Kéri, bocsássa meg neki helytelen viselkedését, de kétségbe van esve anyja eltűnése miatt.
Rüstem Mercantól próbálja megérteni a történteket, ezért erőszakhoz folyamodik. Mercan később Sah előtt elmondja, hogy Rüstem a börtönben fogva tartotta, majd informálja úrnőjét, hogy Güzdüm Aga megérkezett a palotába. Güzdüm Aga Hürrem kíséretében volt, mikor elrabolták. Betegen tér vissza, ahol Malkocoglou kérdezi ki. Azt mondja, az utcán támadtak rájuk, és elvitték a Szultánát. Többet nem tud mondani, még akkor sem, mikor a Szultán maga áll elé. Ezek után a Szultán utasítást ad, hogy mutassa meg azt a helyet, ahol megtámadták őket, majd mindannyian kimennek a helyszínre. Ez a hír futótűzként terjed a palotában, így mindenki abban reménykedik, hogy Hürremmel térnek vissza. Mikor megérkeznek a helyszínre, a Szultán utasítást ad, hogy mindenütt keressék, nézzenek be mindenhova, minden házat a környéken kutassanak át. Ahogy körülnéz, megtalálja a földön Hürrem smaragd gyűrűjét, amit még ő készített neki. Annyira megrendül ettől, hogy óriási nagy erőfeszítésébe kerül, nehogy összeessen ?
Hónapok múlnak, évszakok jönnek-mennek, és máris 1543-ban vagyunk. Süleyman még mindig kijár arra a helyre, ahol a gyűrűt találta ? de Hürremet még mindig nem találják sehol. Mehmet Manishában első gyermekét várja. Amasyban Fidan panaszkodik Mahidevrannak, hogy Mustafa egyáltalán nem törődik háremével. Aggódnak érte. Yahia az erdőben, egy fán kuporogva talál rá. Azt mondja, Amasya olyan neki, mintha börtönben lenne, de a legjobban apja elvesztése fáj neki.
Hatice meglátogatja Süleymant, és arra kéri, felejtsék el keserű múltjukat, és legyenek megint igazi testvérek. Emlékezteti, mennyire szerették egymást annak idején, és úgy hívta őt, ?az én Haticém?? ?én drágám?. Azt mondja, vissza szeretné kapni a bátyját. Ez annyira meghatja Süleymant, hogy átöleli húgát.
Rüstem kihasználja Mihrimah nyugtalanságát, és megpróbálja Mustafa ellen hangolni. Azonban Mihrimah nem tudja elképzelni, hogy Mustafa a saját testvérei ellen forduljon. De kételkedni kezd, hogy Rüstem beszél hozzá. Hatice boldogan megy haza. Elújságolja Sahnak, hogy találkozott Süleymannal, és úgy döntöttek, maguk mögött hagyják a múltat. Sah is örül ennek.
Mihrimah nagyon aggódik apja miatt, meglátogatja. Süleyman biztosítja, hogy amíg a gyermekei rendben vannak, addig felőle sem kell aggódnia. Mahidevran találkozik Ilyással, és közli vele, ideje akcióba lépni. Abban reménykedik, ha Mehmet meghal, Mustafa visszatérhet Manishába. Süleyman Hürrem leveleit olvasva elalszik. Azt álmodja, hogy az erdőben Haticével találkozik, aki fehér ruhát visel. Malkocoglou ébreszti fel, hogy megtalálták azt az embert, aki a hamis levelet hozta Selimről. Kihallgatva megtudják, hogy Hatice szolgájától kapta a levelet. A hír azonnal elterjed a palotában, még Haticéhez is eljut, aki ezek után visszavonul szobájába. Süleyman azonnal lóra pattan, és Haticéhez siet.
Belépve a szobájába nem találja, azonban kint a teraszon fehér ruhába lel rá. Hatice elmondja neki, hogy kislányként mennyire csodálta őt, és milyen boldog élete volt akkor. Süleyman azt kéri, hol van Hürrem? Felelet helyett Hatice arról beszél, mennyire boldog volt, míg Hürrem meg nem érkezett a palotába, és tönkre nem tette mindannyiuk életét. Először Valide, majd Ibrahim ment el. A Szultán folyamatosan ugyanazt kérdi: hol van Hürrem? Hatice elveszti eszméletét, és testvére karjaiba hullik. Ekkor Süleyman meglátja az üvegcsét Hatice ujjai között, és ijedten kérdi, mit tett magával? Utolsó leheletével azt mondja, hogy ahogy Ibrahimnak, úgy Hürremnek sem lett sírja ? végül meghal. Süleyman fájdalomtól meggyötörve térdre rogy, úgy üvölti szeretett testvére nevét?

Szulejman6-e1442852185712


Szulejmán (feliratosan) 102. rész 2/1 by netbulvar

További részeket itt találsz!

Hozzászólások: