Szulejmán feliratosan Bölüm 101 2/2. rész

Szulejmán részek feliratosan!

Bölüm 101 2/2 rész.

101.rész Leírása

101. rész

 

Barbarossa, a Szultán parancsára Manishába megy, hogy Mustafát a fővárosba vigye. Mustafát ijászat gyakorlása közben találja, és felismeri, hogy ellenségeinek nincsenek túl szilárd bizonyítékai ahhoz, hogy megtörjék. Sümbül elmondja Rüstemnek, hogy Hürrem aggódik Barbarossa manishai látogatása miatt, még akkor is, ha a Szultán parancsát teljesíti, Hürrem úgy gondolja, Barbarossa hatalommal bír, és erősen Mustafát támogatja. Rüstem azt feleli, hogy Ibrahimnak is nagy hatalma volt, és mi lett a sorsa! Hozzáteszi, csak azt tette, amit tennie kellett. Barbarossa elmondja a Hercegnek, hogy a Szultán küldte, hogy a palotába vigye, mert a tudomására jutott találkája Lazkival. 
Süleyman beletemetkezett gondolataiba, észre sem vette, hogy kicsi fia, Cihangir belépett szobájába. Arra gondolt, mikor még kicsi volt Mustafa, Ibrahim azt javasolta, taníttassák, nehogy hibákat kövessen el, miután ő fogja örökölni a trónt. A kicsi azt mondja apjának, hogy nagyon örül, hogy Mustafa meglátogatja őket, mert már annyira hiányzott neki!
Mahidevran, Sah és Hatice aggódnak a Szultán parancsa miatt, hogy beszélni akar Mustafával. A pasák is erről beszélgetnek. Rüstem szerint, valaminek történnie kellett Lazkival, mert nem hallottak felőle semmit. Ez a megjegyzés felbosszantja Husrev Pasát. Mustafa megérkezett, Rüstem azzal fogadja, mennyire örül, hogy látja. Mustafa viszont azt feleli, hogy ő ugyanezt nem mondhatja el magáról. Cihangir azt kérdi apjától, hogy meglátogathatják-e bátyjait, mikor azok már tartományok urai lesznek, azonban Süleyman annyira el van merülve gondolataiba, hogy válaszra sem méltatja a kisfiút. Ekkor a kicsi kitör, és azt mondja, ha az apja szomorú, akkor nem mosolyog. És így ő sem tud boldog lenni. 
Mahidevran megtudja, hogy Sah és Lütfü elválnak. Úgy gondolja, hogy ebből Hürrem előnyt tud kovácsolni magának. Sah viszont azt mondja, hogy ehhez semmi köze Hürremnek, és már sokkal korábban el kellett volna válnia. Mustafa apja elé áll, aki egyáltalán nem figyel. Mustafa azt mondja, hogy nem kellett volna Barbarossát hozzá küldenie, hogy lássa őt. Már korábban is észrevette, hogy valami bántja az apját, ezért magától is jött volna. Elmondja, hogy Lazkinak azt mondta, hogy a Szultán az, aki mindenről dönt. Süleyman megállítja, mert nem az fontos, hogy mit mondott neki, hanem hogy egyáltalán találkozott vele. Szerinte, ez hatalmas hiba volt.
Matrakci, Bali Bey és Barbarossa aggódnak Mustafa fővárosi látogatása miatt, főleg, hogy Lazki elmenekült az országból. Egyöntetűen úgy gondolják, hogy mindez Rüstem terve. Süleyman szerint, ez a harmadik alkalom, hogy átlépte határait. Azt mondja, hogy most háborúba készülnek, de megkéri fiát, hogy maradjon a fővárosban, és védje a trónt. Mustafa viszont csalódott, hogy ő nem vehet részt a háborúban. Süleyman folytatja, hogy mikor visszatérnek, akkor Mustafának nem Manishába kell mennie, hanem Amasyába vezetőnek. Mustafa teljesen lefagy a hallottakon. Majd megkérdi, hogy bünteti-e valami miatt ezzel, azonban Süleyman azt mondja, hogy Amasya nagyon fontos tartománya a birodalomnak, a Safavid földdel határos, ezért van szüksége ott a tapasztalatára. Ezek után Mustafa visszaemlékezik arra, amit az apja korábban mondott, és visszamondja az apjának: ahogy öregszük, úgy veszítjük el ártatlanságunkat. Mustafa most már érti, mit jelent ez… Miután Mustafa elhagyja a szobát, Süleyman fia utolsó mondatán rágódik. Frusztráltan és idegesen töri össze a tollat a kezében. Mustafa kifelé menet találkozik anyjával. Informálja, hogy Manishából szállíttassa át cuccait Amasyába, mert mostantól annak a tartománynak a kormányzója. Mahidevran azonnal Hürrem szobája felé veszi útját, azonban nem jut be, mert Hürrem bezárta ajtaját. Dühében az ajtót veri, és szitkozódik, hogy minden bűnéért fizessen meg. 
Barbarossa, Matrakci és Bali Bey Süleyman Pasától tudja meg, hogy Mustafát Amasyába küldte a Szultán. Barbarossa szerint, ez rossz döntés. Rüstem ezt meghallja, és azt taláncsolja, hogy ne bírálja felül a Szultán döntéseit. Barbarossa figyelmezteti, hogy nem várja el egy korábbi istállószolgától el, hogy megmondja neki, mit csináljon… és az, hogy Mustafát elküldték messzire, még nem jelent semmit, hiszen a hadseregnek még mindig ő a legkedveltebb, legbefolyásosabb trónörökös. 
Ahogy Mustafa Haticéhez tart, eszébe jutnak Ibrahim szavai: vigyázzon viselkedésére, mert különben a trón Hürrem Szultána kezébe kerülhet. Mustafa azt mondja magának, hogy ezt nem engedheti meg. 
A Szultán hívatja fiait. Bejelenti, hogy Mehmet elkíséri őt a háborúba, miközben Selim és Beyazit Sanjackba mennek. Beyazit nagyon örül ennek. 
Mustafa azt mondja Haticének, hogy Ibrahim annyira szerette őt, hogy megölték ezért … és most már látja a jövőjét – a paradicsomból megérkezett a pokolba. Hürrem örül újabb sikerének, fánkot készíttet a Hárem tagjainak. Mehmet nem örül ennek az egésznek, szomorúan beszél a húgával. Szerinte, ez nem fer Mustafával, aki a trón megérdemelt várományosa. Mihrimah más véleményen van. Szerinte ugyanis Mehmet az, aki megérdemli a trónt. Úgy véli, ha Mustafa kerülne trónra, kivégeztetné testvéreit. Mehmet ettől begurul, azt mondja, húga épp úgy beszél, mint az anyjuk és ez neki nem tetszik.
A szomorú Mustafa közli anyjával, hogy most veszítette el apját. Hozzáteszi, hogy apja bárcsak ne hallgatott volna Hürremre. Mahidevran szerint, most már egyedül vannak. Egyedül kell felvenniük a harcot a kígyó Hürrem ellen. Rüstem megemlíti Süleymannak, hogy Barbarossa azt mondta, hogy Mustafa a legerősebb trónkövetelő. Süleyman szerint, a kapitánynak igaza van, de majd akkor, ha Mustafa még idősebb lesz. Rüstem folytatja, hogy említették neki, hogy informálódtak a követről, hogy beszélt vele, azonban Mihrimah hirtelen belép a szobába, karjában a gyermekkel… Rüstem csalódik, hogy elvonják a Szultán figyelmét a témáról. 
Hatice kétségbeesetten kiabál, hogy valamit tenniük kell, hogy megállítsák Hürremet, mert folyamatosan sikert sikerre halmoz, és végül eléri célját. Husrev szerint viszont most vissza kellene vonulniuk egy időre. Mehmet sajnálatát fejezi ki Mustafának, hogy Manishába kell mennie. Mustafa meglepődik ezen, azonban azt mondja, ez az apjuk döntése és hogy egyáltalán ne sajnálja.
Mustafa meglátogatja Mihrimaht, kérdi hogy megy a sora, majd elárulja, sokat gondol rá. A lány azt mondja, nagyon sokminden megváltozott, és az a Mihrimah, akit eddig ismert, már nem létezik többé. Ezek után átölelik egymást. Épp ekkor érkezik Rüstem, és nem tetszik neki a jelenet. 
Mahidevran beszélni akar a Szultánnal. Előtte állva azt kérdi, hogy tehetett ilyet a gyermekükkel? Emlékezteti saját hibáira, melyeket még hercegsége alatt követett el Manishában, és megvádolja, hogy döntéseit Hürrem befolyása alatt teszi, és nem veszi észre, hogy cselt sző, és ármánykodik ellene. Süleyman megkéri, hagyja el a szobáját. Mahidevran a Szultánák segítségét és támogatását kéri, de Sah azt mondja, nem tehetnek semmilyen lépést, ami a Szultán akaratával ellentétes lenne. Mikor Mahidevran elmegy, Sah húgához fordul, és azt mondja, nem szabad tenniük semmit! 
Süleyman üdvözli a Pasákat, mikor indulnak a háborúba. Óvatosságra inti Barbarossát azzal kapcsolatban, mikor a fiát, Mustafát a legerősebb trónkövetelőnek nevezi. 
Rüstem bosszankodik, mikor meglátja Mihrimaht és Bali Beyt beszélgetni. Majd, mikor a két kettesben marad, megkéri Bali Beyt, többé ne jöjjön a palotába. Barbarossa azt mondja Yahyának, ne vegye le a Hercegről a szemét. A férfiak elhagyják a palotát, Mahidevran meg Afifét keresi, hogy elkészült-e a szobája. Mihrimah döbbenten mondja neki, hogy azt hitte Sah palotájában marad. Mahidevran azt feleli, hogy oda megy, ahová a fiának kell mennie. 
Izabella Királynőt informálták, hogy Mehmet Pasa megérkezett seregével, így megmenekülhet Ferdinándtól. 
Úgy tűnik, Mehmet aggódik. Süleyman kérdi, mi a baj? A fiú azt válaszolja, hogy nem akarja, hogy Mustafa elhagyja Manishát, ahol mindenki szereti őt … olyan, mintha ő maga túrná ki onnan.Süleyman azt mondja, ha parancsot adsz ki, nem feltétlenül teszel mindenkit boldoggá, és néha neked is keménynek kell lenned. Levél érkezik a palotába, hogy Selim beteg, és Hürrem úgy dönt, Konyába megy. A háború során Mehmet találkozik a katona Ilyassal, akitől megtudja, hogy ő kíséri el Manishába, és teljes hűséget fogad neki. Mustafa megtudja, Hürrem az ő engedélye nélkül ment el. Megkéri Yahiát, fordítsa vissza és hozza vissza a biztonságba. Mihrimah viszont megkéri, ne tegye, mert Selim kérte meg, hogy menjen el hozzá. Rüstem megnyugtatja Mehmetet, hogy ne aggódjon új pozíciója miatt, és biztosítja, hogy mindig támogatni fogja. 
Bali Bey levelet kap. Rüstem idegesen tudni akarja, kitől kapta. Mielőtt válaszohatott volna, Matrakci szól, hogy a Szultán hívatja. Mikor távozik, Bali Bey azt mondja barátjának, a testvére írt neki, de Rüstem biztos azt hiszi, Mihrimah volt. Ilyas ajándékot ad Mehmetnek, egy falovat, melyet ő maga készített. Süleyman szobája magányában Hürremre gondol, és verset ír neki. 
Izabella Királyné megköszöni a Szultánnak, hogy megmentette Ferdinándtól az ő és a fia életét, és megcsókolja a kezét. Süleyman azt mondja, hogy a férje Szapolyai mindig hűséges volt hozzá, ezért természetes, hogy segített özvegyének. Elárulja, hogy amíg a koronaherceg fel nem nő, addig az ottománoké lesz Buda. 
Mihrimah riadtan rohan bátyjához, hogy Selimtől kapott levelet, melyben azt írja, hogy soha nem volt beteg, és anyjuk nem érkezett meg Konyába. Halálrarémülten kérdi Mustafától, hol az anyja. Mercan informálja úrnőjét, hogy Hürrem nem érkezett meg Konyába. Sah azt mondja, sürgősen meg kell tudniuk, mi történt, és meg kell találniuk. Mahidevran is meglepődik, és nem érti, ki csaphatta be mindannyiukat. Sah Haticétől kérdi, hol van Hürrem. Hatice azt feleli, Konyában. Afife nagyon aggódik, Mihrimah nyugtatgatja, hogy anyja életben van. Afife reméli, a Szultán hamarosan visszatér és megtalálja a Szultánát. Mustafa megkérdi Mahidevrant, hogy van-e köze Hürrem eltűnéséhez? A nő tagad. 
Mihrimah Sah palotájába megy, és kérdi, mit tett az anyjával? Sah figyelmezteti, vigyázzon a szájára! Mihrimah szerint, pont Sahnak kellene vigyáznia, hiszen a Szultán lánya áll előtte. Hatice is megérkezik, és ő is figyelmezteti a lányt a szavaira, mert mint mondja, még megbánhatja. Mihrimah visszavág, hogy ők ketten bánhatják meg viselkedésüket, mikor az apja visszatér és megtudja, mi történt. 
Süleyman visszatér a fővárosba. Mustafa üdvözli, majd közli, hogy Hürrem eltűnt. Konyába indult, ahová soha sem érkezett meg. A Szultán néma a döbbenettől.

7_o_szulejman1 (1)

Szulejmán (feliratosan) 101. rész 2/2 by netbulvar

További részeket itt találsz!

Hozzászólások: