A Föld jövője a magyarok kezében

2016 a háborúk éve lesz a magyarság számára, az üzenetet egyenesen a Belső Földről küldöm. Bájen városának tudati könyvtárában az ősi tudásunk után kutatva egy jóslat került a kezem ügyébe, melyet kitéptek egy könyvből, még az ősi hunamid nyelven íródott, melyet Bájen első lakosai beszéltek. Ez az írás feltehetően a Bájeni Iratok részét képezte, de valaki kiszakította belőle, hogy szemünk elől elfedje. A tudást kendőzetlenül átadom, lesznek, akik majd kételkedéssel fogadják a jövendölést, azonban lesznek azok, akik látni vélik majd az igaz szavakat, melyek hatással lesznek ránk és már hatással is voltak eddig is. Ezek a sorok már olyan fedést mutatnak az elmúlt évek eseményeinek tekintetében, hogy hitelessége megkérdőjelezhetetlen bizonyítékként szolgál eredetünk és létünk magyarázata és egyben célját is megadja. Az élet, melyet élünk nem céltalan és nem is a véletlen műve, okkal vagyunk ott, ahol. Egységet képezve vagy összefogunk és megvédjük ezt a Szent Földet, ellenkező esetben elbuktattuk az egész Földet. A következőkben pedig továbbítom a tudást, mely mindenkit megillet, fogadjátok magatokba a Fényt és a rezgéseket.
„Hullámokban érkeznek majd, a szent Danue folyó déli folyásának irányából, hol az almanoid fénylény utolsó szikrája lehull. Az esőben mossák magvukat, átrágják a meggyengült falakat. Egy céljuk a Szent Nép megsemmisítése, gyapjasok omlasztják majd belülről a birodalmat. A fattyak alakot és életeket váltanak. Célba veszik a dobogói szívcsakrákat, óvjátok a Fénnyel a hegynek vonulatát, hulljon porba a gyapjas, hidrokálumi be ne tegye lábát, a Daunekanyarból űzik majd a marhák. Hívjátok a négyek tanácsát, hozzák a Vadak Urát, íjjászok ezüstnyilát. Fényességgel vonják be az ország határát, minden magyar együtt táplálja majd a rúnát! Ella a kétségek óráján mennydörgésbe szívja szívetek búját, újratölti a bátorság minden táltos útját. A Fényben látó Szent Nép képezi majd a Föld végső várát. A ketté szakadt ország elbukik vagy a Mennyekig emelkedik, hitetlenek húzzák majd a hívők lábát, végül mindnyájan egyként látják. A becses turulmadár hamvainak porából tisztul ki harmadik szemük és látóvá válnak, minden asztrális síkon keresztül, tetteiket bánva vezekelnek majd. A második hullám végére már ők is ülni fogják a lovak hátát. A harmadik hullám a Szent Magyarország jegyében Bájen Falai és az áldott rúna felemelkedésével fog eljőni, a vakító Fényesség az ádáz ellenséget felperzseli, a bosszú óráján a kétségtől mentes csakrákkal jövő, Bájen városát felemeli, a Dobogói Négyek áldozata az embereket örökre tiszteletbe kövezi. A végső hullám a hitüket ingatja majd, s megálmodja a teremtő vívmányát, mit fiának egy leánya hozott e világra. A halálba küldi majd a legjobbak legjobbját s felemészt minden bánatot az igazság. A hullámok megtörhetnek vagy elsöpörnek, ifjak jönnek vagy elfelednek. A Magyarság bástyáján a vérző hullámok visszaverődnek, sziklaként partot vernek, morzsaként a semmivé lesznek, a megváltásért könyörögnek. Álnok gyapjas ivadékok az égből esőként ömlenek, csak a természet az, ki nekünk segíthet, nem a környező népek, kik addigra már gyapjas gyarmatokként mind megtörnek. A végső csapás ide koncentrálódik majd, a Föld szívcsakrája, az élet bölcsője, minden élet eredete, a magyarság, mely a teremtő kiválasztott népe, kiált majd utolsónak a végzet szemébe.” – Bájeni Iratok: A jóslat – Gömör
Az üzenetet átadtam, a Fény legyen veletek!
Hozzászólások:

One thought on “A Föld jövője a magyarok kezében”

Comments are closed.