CSILLAGJEGYEK TITKOS TULAJDONSÁGAI, AMI NINCS A HOROSZKÓPOKBAN

KOS

Olyan feszültséggel teli helyzeteket teremt, amelyekben – a maga javára – bebizonyítja a másik gyengeségét, ügyetlenségét. A Kos szeretné felhívni saját személyiségére a figyelmet, fontos számára, hogy emberi kapcsolatain keresztül átélhesse az elfogadás érzését.

Játszmái teljességgel kiszámíthatóak: megtalálja a másik gyenge pontját, majd ezen keresztül mutatja meg tulajdon tökéletességét. Általában a vizes jegyek empatikusabban viszonyulnak ehhez a magatartáshoz, és a föld jegyek is sokkal türelmesebbek az ilyen „forrófejű” emberekkel. Gond lehet viszont a tüzes jegyű emberekkel: ha két tüzes ember találkozik, ott elkerülhetetlen a küzdelem és a hatalmi harc.

BIKA

A Bikákra jellemző lehet, hogy egy-egy nehéz élethelyzetben különféle érzéki élvezetekbe menekülnek. Erősen kötődnek a tárgyakhoz, jellemzően „gyűjtögetnek”, minél több tárgyat birtokolnak, annál jobban érzik magukat.

Játszmája elsősorban önmaga felé irányul, jellemző rá az önvigasztaló magatartás. Egyik jellemző játszmája arról szól, hogy az időnként felébredő változásra való igényét elégíti ki, de úgy, hogy közben valójában semmi nem változik: környezetének elmondja, mennyire rosszul érzi magát a jelen helyzetében, és a másikat arra ösztönzi, hogy segítsen neki – majd bizonyos idő elteltével kilép a kapcsolatból, és közli, hogy minden úgy volt jó, ahogyan az ismeretség előtt volt. A másik jelentős játszmája arról szól, hogy bebizonyítsa, meg tudja tenni, amit a másik nem. Természetesen ezt a bizonyságot a kapcsolatain keresztül éli meg. Ezzel nem a másikat akarja lejáratni, önmaga erejéről akar tanúbizonyságot kapni.

IKREK

Az emberi fejlődésben az Ikrek csillagjegy azt a fázist jelképezi, amikor a kisgyermek megismerkedik közvetlen környezetével; veszélyérzete még nem fejlődött ki tökéletesen; nem igazán érdekli még a többi ember. Fő feladata az információszerzés és a megismerés, ebben a folyamatban pedig akadályt jelenthetne a túlzott érzelmi bevonódás.

Az Ikrek nagyon rugalmasak, rendkívül racionálisak, intellektusuk igen fejlett, egyszerre pedig több dolgot is csinálnak – amit korántsem biztos, hogy be is fejeznek. Szívesen beszélgetnek bárkivel, ám a komoly témákat kerülik. Félnek a komoly lelki mélységektől, nem szeretnek saját lelkükkel, tudattalan folyamataikkal szembesülni.

Jellemzően olyan társat keresnek maguknak, aki ellensúlyozza felületességüket és azt, hogy nem mindig néznek szembe az élet komoly problémáival. Így az említett karakteres és felelősségteljes társ sokszor kerül szülői szerepbe, a párkapcsolat pedig lassan a szülő-gyermek mintát veszi fel. Az ilyen házasságban csak idő kérdése, hogy mikor válik lehetetlenné a helyzet.

RÁK

Gyengeségében rejlik a legnagyobb ereje, ám sebezhetősége legnagyobb képességeinek a forrása. Hangulati ingadozásai próbatételt jelenthetnek környezetének tagjai számára. A Rákok egyik legnagyobb problémája a gyermekkor milyenségéből ered. A múlttól nem tudnak elszakadni, gyakran egész életre szóló feladatot jelent számunkra gyermekkoruk feldolgozása. Nagyobb baj, hogy olykor a párkapcsolatukra is „átviszik” ezeket a minőségeket, a társ sokszor jelenik meg egyfajta apa- vagy anyapótlékként.

A Rák saját gyermekét is hajlamos túlságosan magához kötni, gyakori, hogy életüket gyermekükön keresztül élik, saját személyiségüket pedig háttérbe szorítják. A Rák azonban nem gyenge vagy határozatlan. Lehet, hogy első pillanatban így látszik, azonban terveit éppen gyengesége, látszólagos bizonytalansága révén valósítja meg. Taktikája a „lassú víz partot mos”, de ki tagadná, hogy óriási erő a víz ereje, hiszen köveket váj ki – igaz, évezredek alatt.

OROSZLÁN

Nincs olyan ember a földön, aki tökéletesen rendben lenne, az Oroszlán azonban mindent megtesz azért, hogy a hiányosságokat elfedje. Őt feltétlenül és minden körülmények között csodálni, kiszolgálni, tisztelni kell. Ha ezt megadjuk neki, sütkérezhetünk szeretetében, ami pedig annyit jelent, hogy biztonságban érezhetjük magunkat.

Ahhoz azonban, hogy felnézzünk egy Oroszlánra, fenn kell tartani a látszatot – és éppen a látszat fenntartásában rejlik az Oroszlán egyik legnagyobb lélektani csapdája. Mi kell a látszathoz? Kihangsúlyozott belső tulajdonságok, mint például a tartás, őszinteség, egyenesség, annak a képességnek a láttatása, hogy erős, és megvan a képessége ahhoz, hogy megvédjen minket. Ennek a látszatnak a fenntartása sok mindenbe beleviheti az Oroszlán típusú embert: teljesítménykényszere lehet, vagy azt gondolhatja, hogy ha nem teljesíti a fentieket, akkor már nem felel meg másoknak. Végül beleeshet abba a csapdába, hogy már nem tudja, hogy őt szeretik, vagy pedig azt, amit nyújtani tud.

SZŰZ

A Szüzek bármivel foglalkoznak, csak ne kelljen leszállniuk saját, belső „poklukba”. Ebből adódik, hogy másokhoz való kapcsolódásuk a racionalitáson alapul. Úgy gondolják, ennek segítségével ellenőrizni tudják a világot és saját belső folyamataikat. Az ellenőrzés igénye egész életükben végigvonul, szeretnék „kordában tartani” környezetüket, ezért nagyon fontos számukra, hogy minden rendben és flottul menjen az életükben. Fontos számukra a rendszer, amelynek részei.

Félnek a káosztól, attól, hogy valamilyen számukra ismeretlen dolog eluralja az életüket, elönti őket a rendetlenség, életükben helyet kap a zűrzavar. A kapcsolatok terén is előtérbe kerül az irányítási vágy, ezért sokszor jelenik meg az alaptalan gyanakvás. Ezek negatív gondolatok, és már előre felkészül a rosszra, hogy becsapják. Ettől a témától egyenes út vezet a párkapcsolatok legnagyobb ellenségéhez, a féltékenységhez. A Szűz típusú emberek egyetlen mentsvára, ha megtanulják magukat elengedni, és békét kötni a számukra ismeretlen, ellenőrizhetetlen világgal, vagyis a tudattalanok világával.

MÉRLEG

Életük elengedhetetlen részét képezik a kapcsolataik, nem tudnak egyedül vagy magányosan létezni. Talán ha „kapcsolatfüggőségük” szempontjából nézzük problémáikat a döntési helyzetekben, félelmüket a súrlódásoktól, akkor megértjük, hogy ezek mögött a tulajdonságok mögött az a félelem rejtőzhet, hogy elveszítik a számukra mindennél fontosabb elsődleges kapcsolataikat. Ezért nem mennek bele azokba a helyzetekbe, amikor másokkal kellene konfrontálódniuk. Pont ezért romolhatnak meg kapcsolataik is: a konfliktusokat nem rendezik időben, hiszen mire megbeszélnék őket a felek, már késő. A Mérlegek nehezen vallják be maguknak, hogy valami gond lehet az életükkel, hiszen akkor szembe kellene nézniük vele, ami egyáltalán nem kedvükre való feladat.

A legproblémásabb terület a Mérlegek életében éppen az, amely a legnagyobb prioritást élvezi értékrendjükben: a párkapcsolatok területe. Hiszen nem mindig tudnak ellenállni az adandó „alkalmaknak”, könnyen előfordulhat, hogy két vagy több partnerük is van egyszerre. Végül egyiknek sem tudnak nemet mondani, és őrlődnek szerelmeik között. Lelki életük pedig teljesen „rámehet” arra, hogy végül mégiscsak döntéskényszerbe kerülnek. Ilyenkor kerül elő híres határozatlanságuk: sehogyan sem tudnak véglegesen és jól dönteni.

SKORPIÓ

A Skorpió típusú emberek megértéséhez szükségünk van arra, hogy ismerjük mély mozgatórugóikat, belső motivációikat. Első ránézésre „kemény”, piszkálódó, veszekedős lényük mély érzelemvilágot rejt maga mögött. A Skorpió emberek is többször „meghalnak” és „feltámadnak” életük során, s ezek az átváltozások mind intenzív válsághelyzetekhez kötődnek. Igaz, a válsághelyzeteket a legtöbb esetben –tudat alatt, de maguk idézik elő az életükben, hogy ezek által tudjanak még inkább kiteljesedni.

Ha a Skorpió ember mentális betegséget szerez magának, akkor gyakran teszi ezt a mániás depresszió képében, hiszen erre a betegségre jellemző egyfajta ciklikusság, valamint a mélység és magasság, ami a Skorpióra jellemző. A Skorpió teljesen normális állapotában is szereti manipulálni a környezetét, ebből azt a következtetést vonja le, hogy másokkal szemben hatalma van, saját világképe helyénvaló. Hatalmat szerezni számára nagyon vonzó lehetőség, és az esetek legnagyobb részében meg is tesz mindent ennek érdekében.

NYILAS

A Nyilas ember teljes vértezettel harcol az ügyéért, s szinte lehetetlen őt meggyőzni az ellenkezőjéről. Ha megtámadjuk nézeteit, akkor azzal egy dolgot érünk el: meggyűlöl minket, hiszen elvettük a kapaszkodóját, viszonyítási pontjait. Tehát nagyon okosan és visszafogottan kell vitatkozni a Nyilas típusú emberrel, hiszen nyíltan nem támadhatjuk meg álláspontját. Emellett a Nyilas változó jegy is, tehát magában hordja azt a tényt, hogy a lángja hol kisebb, hol pedig elképesztő intenzitással ég. Változó a hangulata, lehet, hogy ma depressziós, holnap pedig nagyon boldog. Gondolkodása is szélsőséges lehet, nem találja a középutat világnézeti kérdésekben.

Kapcsolódik még azokkal a pszichológiai tünetekkel, amelyek a szenvedélybetegségekkel, evési zavarokkal állnak összefüggésben. Ilyen például az alkoholizmus, a bulimia, hiszen a Nyilas a kiterjedésről szól, s így szeret nagyon sokat enni-inni. Ha nem tud ebben mértéket tartani, az is egyfajta „menekülési útvonal” lehet a problémák elől.

BAK

A Bak életének kulcsszavai a bizalom, illetve annak hiánya, a felelősségtudat, a szigor és a keménység. Ezeket a kulcsszavakat ismernünk kell ahhoz, hogy megérthessük lelküket s mély belső motivációikat. Egy Bak típusú emberhez nem lehet hirtelen közelíteni, sokkal érdemesebb lassan, óvatosan kimutatni szeretetünket. Ügyelni kell arra, hogy ha egyszer okot adunk számára egy nagyobb csalódásra, akkor jó ideig nem fog újra megbízni bennünk, s még az is előfordulhat, hogy örökre elveszítjük. A Bak emberek ezért sokkal nehezebben állnak fel egy komolyabb szerelmi csalódás után.

Jellemző a túlzott biztonság iránti igényük, a nagyfokú érzelmi merevség, minden újnak az elutasítása, általános bizalmatlanság az emberekkel, eseményekkel, új helyzetekkel szemben. Ebből a merev lelkiállapotból néha kimozdítja őket az, ha úgy igazán és gyökeresen „felborul” az életük. Általában ilyenkor rájönnek arra, hogy mindenféle „túlbiztosítás” nélkül is uralni tudják a váratlan helyzeteket. A másik lehetőség, hogy a káoszban „lemerevednek”, szerencsétlennek érzik magukat, és hirtelen azt sem tudják, hogy mihez kapjanak. A Bak embereknél– egész életük során –feladatként jelentkezhet, hogy saját játékos énjüket fejlesszék, „rátanuljanak” arra, hogy miként lehet nevetni és örülni, még akkor is, ha életük nehezebb időszakát élik.

VÍZÖNTŐ

Minden vágyuk az, hogy kitűnjenek embertársaik közül, ezért keresik a veszélyes helyzeteket, különös kedvteléseket, különc eszméket. Az ilyen típusú emberek szeretnének kilógni a sorból, de ezt azért teszik, mert a kívülálló szerep nagyon is megfelelő számukra. Vagyis él bennük egyfajta vonzalom a közösségi élet felé, de mégsem szeretnének egy „nyájba” sem beletartozni. Ők a magányos farkasok, akik mindig mindenhonnan kilógnak: családból, munkahelyből, közösségekből.

Biztosan nem jó érzés sehová sem tartozni, ám a Vízöntőnek éppen ez ad erőt, s ettől érzi azt, hogy szabad, s nem tartozik felelősséggel senki felé. Lehetetlen őket erkölcsi normákkal manipulálni, hiszen saját szabályrendszerüknek akarnak megfelelni: nem tartanak magukra kötelezőnek egyetlen külső normát sem. Ha a Vízöntőnek komoly lelki problémája van, akkor szinte keresi a veszélyes helyzeteket. Lehet, hogy a veszélyes sportmanőverek közepette „elront” valamit, s itt találja meg élete végét. Ez a folyamat tudat alatt is megtörténhet, amikor a Vízöntőnek már nincs kedve élni.

HALAK

Saját elképzeléseik szerint tudják „átkölteni” életük eseményeit, egészen szubjektíven, szélsőséges esetekben előfordulhat, hogy néhány negatív dologra egyáltalán „nem emlékeznek”. Mindez azt a célt szolgálja, hogy személyiségüket épen és egészségesen tudják megtartani, hiszen olyannyira érzékenyek, hogy minden negatív behatás nagyon megviseli őket. Képes a valóságot „átformálni”, átírni, egészen odáig, amíg maga is elhiszi, amit mond vagy gondol. Így egy saját magának tetsző formába önti a valóságot.

Szeretete és ragaszkodása határtalan, ha szeret, akkor olyan módon szeret, ami maximális megélése ennek az érzelemnek. Azonban lehet, hogy egy kicsit másként szeret, mint ahogyan mi azt elvárnánk. Különösen a földben gyökerező jegyek találhatják különösnek őt, bár remekül ki is egészíthetik egymást. Hiszen a földies jegyeknek kézzelfogható dolgokban nyilvánulhat meg a szeretet kimutatása, és nem nagyon tudnak mit kezdeni a Halak esetlegességével. Egyik nap megkaphatják azt a fajta szeretetnyilvánítást, amit várnak, másnap pedig szó sincs róla, hogy ez bekövetkezne. A dolog esetleges, mint általában a Halaknál minden. Azonban talán mindemellett a Halak az egyetlen olyan jegy, akinek nem okoz gondot eggyé válni valaki mással,átérezni a kozmikus egységet, sírni a boldogságtól, ha kinyílik egy virág.

Hozzászólások: