Az Aradi vértanúk utolsó mondatai

300px-Aradi13

 Aulich Lajosletöltés

(1793?1849)német
honvéd tábornok
?Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.?

 Damjanich Jánosletöltés (1)

(1804?1849)szerb
honvéd tábornok
?Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.?

 Dessewffy Arisztidletöltés (2)

(1802?1849)magyar
gróf, honvéd tábornok
?Tegnap hősök kellettek, ma mártírok? Így parancsolja ezt hazám szolgálata.?

 Kiss Ernőletöltés (3)

(1799?1849)örmény
honvéd altábornagy
?Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.?

 Knezić Károlyletöltés (4)

(1808?1849)horvát
honvéd tábornok
?Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.?

 Láhner Györgyletöltés

(1795?1849)német
honvéd tábornok
?Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.?

 Lázár Vilmosletöltés (3)

(1815?1849)örmény
honvéd ezredes
?Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.?

Leiningen-Westerburg Károlyletöltés

(1819?1849)német
gróf, honvéd tábornok
?A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.?

Nagysándor Józsefletöltés (2)

(1803?1849)magyar
honvéd tábornok
?De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.?

Poeltenberg Ernőletöltés (5)

(1808?1849)osztrák
lovag, honvéd tábornok
?Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.?

Schweidel Józsefletöltés (2)

(1796?1849)magyar
honvéd tábornok
?A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.? *

 Török Ignácletöltés (2)

(1795?1849)magyar
honvéd tábornok
?Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.? *

Vécsey Károlyletöltés (2)

(1803-1849)magyar
gróf, honvéd tábornok
?Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.?

Hozzászólások: